Malach Centre Internship

V lednu 2019 byl spuštěn program studentských praxí, který přijímá zájemce o získání zkušeností z České republiky i ze zahraničí. Jeho náplň odpovídá modelu ERASMUS+ Practical Placement, účastnící jsou v rozsahu přibližně půlúvazku zapojeni do činnosti centra. Dostávají tak možnost seznámit se s technologickou i obsahovu stránkou naší práce. Díky výrazné flexibilitě je však možné tuto zkušenost uplatnit i jako náplň praxe relevantních studijních programů českých vysokých škol.

Případní zájemci se nás mohou s dotazy obracet na malach(at)knihovna.mff.cuni.cz.

 

Minulí a současní stážisté

Jonas Bakkeli Eide (srpen - prosinec  2019)

 
Náš druhý stážista, Jonas Eide z Norska, student historie na Univerzitě v Oslu, dostal za úkol připravu implementace funkcionálního rozšíření uživatelského rozhraní centra Malach. V průběhu své praxe vytvářel přepisy a titulky anglojazyčných rozhovorů z archivu JHC Melbourne a archivu Refugee Voices a podílel se na vývoji metodiky zpracování audiovizuálních dat pro tyto účely. Zároveň v CVHM realizoval výzkum na téma procesu integrace židovských uprchlíků ve Velké Británii po druhé světové válce pro semestrální práci, která byla součástí jeho praxe.

Alexandra Patiño Castro (leden - únor 2019)

 
Naše historicky první stážistka, Alexandra Patiño Castro z Mexika, studentka mezinárodních vztahů Univerzity v Monterrey, se zapojila především do vývoje uživatelského rozhraní centra Malach. V průběhu své praxe tak vytvářela přepisy a titulky anglojazyčných rozhovorů z archivu JHC Melbourne. Zároveň asistovala při přípravách a realizaci 9. výroční konference CVHM.