Principal investigator (ÚFAL): 
Grant id: 
DG16P02R019
Duration: 
2016-2019

VIADAT

Virtuální asistent pro zpřístupnění historických audiovizuálních dat

 

Projekt VIADAT je primárně zaměřen na vytváření metod (a souvisejících nástrojů, vesměs software) pro dokumentaci a prezentaci paměťové kultury národa, jak byla, je a bude zachycována na zvukových a audiovizuálních médiích. Projekt tedy spadá především do oblasti orální historie, vytvořené nástroje však budou umožňovat zpracování archivů audio- a videonahrávek pro následné zpřístupnění a využití jak ve vědeckém výzkumu, tak i ve vzdělávání.

Vzniklé nástroje budou tvořit softwarovou platformu („virtuálního asistenta“) pro zpracování, anotace či obohacení („enrichment“) a zpřístupnění audio a videonahrávek.

Partneři

Publications

 

Výsledky

# Název Termín Dokončeno Typ Demo
1 VIADAT-REPO 2016-12-31 2016-12-31 software
2 VIADAT-DEPOSIT 2017-12-31 2017-12-31

software

dokumentace

3 VIADAT-SEARCH   2018-11-13

software a dokumentace

 

Publikace

Fučíková Eva, Hajič Jan, Urešová Zdeňka: Joint search in a bilingual valency lexicon and an annotated corpus. In: Proceedings of Coling 2016 (Demo papers), Coling 2016 conference, Osaka, Japan, Dec. 11-16, 2016. ICCL. pp. 40-44, 2016 

Urešová Zdeňka, Fučíková Eva, Hajičová Eva, Hajič Jan: Syntactic-Semantic Classes of Context-Sensitive Synonyms Based on a Bilingual Corpus. Accepted for publication in: Proceedings of 8th Language and Technology Conference, Copyright © Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, Poland, pp. 1-5, 2017 LTC_17.pdf