SIS code: 
Semester: 
winter
E-credits: 
2/3
Instructor: 
Mgr. Magda Ševčíková, Ph.D.

Variability of languages in time and space / Variabilita jazyků v čase a prostoru

Linguistically oriented course for PhD students
 
 • Time and location: Thursday 9:00–10:30, S1
 • The course's site in the Student Information System

Teachers:

Anja Nedoluzhko, Magda Ševčíková, Šárka Zikánová

Programming tasks: Zdeněk Žabokrtský

 

Course schedule:

•Oct. 6:  Languages of the world, classification of languages (A. Nedoluzhko+Š. Zikánová) (slides - Variability2016_I.pptx)
•Oct. 13: Writing systems around the world (A. Nedoluzhko) (slides - Variability_2016_II.pptx)
•Oct. 20: Discourse Workshop (Program: program_workshop.pdf)
•Oct. 27: homework, consultations
–1st programming task due to Nov. 2
•Nov. 3: Linguistic typology: Phonology (Anja Nedoluzhko) (slides - Variability2016_III.pdf)
•Nov. 10: Linguistic typology: Phonology and Morphology (Anja Nedoluzhko) (slides - Variability2016_IV.pdf)
•Nov. 17: Public holiday
•Nov. 24: Typology of grammar: Morphology and Syntax (A. Nedoluzhko) (slides - Variability2016_V.pdf)
•Dec. 1: Typology of word formation and word order (A. Nedoluzhko) (slides -  Variability2016_VI.pdf)
          –2nd programming task due to Dec. 7
•Dec. 8: Synchrony and diachrony, concept of language sign  (Š. Zikánová)
•Dec. 15: Typical diachronic changes (Šárka Zikánová) (handout - handout_diachrony.pdf)
•Dec. 22: Basic terms of sociolinguistics  (Šárka Zikánová)
–3rd programming task due to Jan. 4
•Jan. 5: Basic terms of sociolinguistics (Š. Zikánová)
•Jan. 12: Speakers’ attitude to language (Š. Zikánová)
 
 

 Course completion requirements:

Three obligatory programming tasks:

•Quantifying the richness of morphology
–Task description: choose at least 20 languages for your experiment. Using any data resource you want, implement a function that assigns a number between 0 and 1 to each language, which roughly reflects the richness of morphology of the given language (the higher the number, the more rich morphological system). For instance, the value for English should be higher than the value for German, which should be higher than the value for Czech.
–due to November 2, 2015 (to be sent to zabokrtsky@ufal.mff.cuni.cz)
•Language clustering
–Task description: Choose at least 20 languages, and implement a function that divides them into several clusters of related languages. You can use any data resource and any clustering algorithm.
–due to December 7, 2015 (zabokrtsky@ufal.mff.cuni.cz)
•Exploring parallel word formation
–Task description: Given a Czech-German dictionary (will be posted here later), try to automatically identify some regular sub-word translation equivalents
–due to January 4, 2016 (zabokrtsky@ufal.mff.cuni.cz)
 

Literature

 • Jan Bičovský: Vademecum starými indoevropskými jazyky. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2009.
 • Lyle Campbell: Historical linguistics: An introduction. 2004.
 • Bernard Comrie: Language universals and linguistic typology. 1989.
 • Terry Crowley – Claire Bowern: An introduction to historical linguistics. 2010.
 • František Čermák: Jazyk a jazykověda (Přehled a slovníky). Praha: Karolinum, 2004.
 • Jiří Černý: Dějiny lingvistiky. Olomouc: Votobia, 1996.
 • Jiří Černý: Úvod do studia jazyka. Olomouc: Rubico, 1998.
 • Tomáš Duběda: Jazyky a jejich zvuky. Univerzálie a typologie ve fonetice a fonologii. Praha: Karolinum, 2005.
 • Adolf Erhart: Základy jazykovědy. Praha: SPN, 1984.
 • Victoria Fromkin – Robert Rodman – Nina Hyams: An Introduction to Language. International Student Edition. Boston: Wadsworth, 2006.
 • Eva Hajičová – Petr Sgall – Jarmila Panevová: Úvod do teoretické a počítačové lingvistiky. Svazek 1: Teoretická lingvistika. Praha: Karolinum, 2002.
 • Martin Haspelmath et al. (eds.): Language typology and language universals. 2001.
 • Hans Henrich Hock: Language history, language change, and language relationship: an introduction to historical and comparative linguistics. . 2009.
 • Jakov G. Testelec: Vvedenie v obščij sintaksis. Moskva: Izdatel'stvo RGGU, 2001

Online references