SIS code: 
Semester: 
winter
E-credits: 
2/3
Instructor: 

Variability of languages in time and space / Variabilita jazyků v čase a prostoru

Linguistically oriented course for PhD students
 
 • Fall term 2019/2020: Tuesday 10:40–12:10, room S6
 • The course's site in the Student Information System

Teachers

Anja Nedoluzhko, Magda Ševčíková, Šárka Zikánová

Course schedule

 • Introduction, lecture topics, course completion requirements
 • Languages of the world, classification of languages (Magda Ševčíková)
 • Language sign, language system (Magda Ševčíková)
 • Linguistic disciplines, word-formation in Czech and other languages (Magda Ševčíková)
 • Typological approach to word-formation (Magda Ševčíková)
 • Writing systems around the world (Anja Nedoluzhko)
 • Linguistic typology: Phonology (Anja Nedoluzhko)
 • Linguistic typology of grammar: Morphology (Anja Nedoluzhko)
 • Linguistic typology of grammar: Syntax (Anja Nedoluzhko)  
 • Synchrony and diachrony, typical diachronic changes (Šárka Zikánová)
 • Basic terms of sociolinguistics (Šárka Zikánová)
 • Speakers’ attitude to language (Šárka Zikánová)
 • Stylistics (Šárka Zikánová)

Course completion requirements

 1. Check-up tests during the term
 2. Active participation

References:

 • Jan Bičovský: Vademecum starými indoevropskými jazyky. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2009.
 • Lyle Campbell: Historical linguistics: An introduction. 2004.
 • Bernard Comrie: Language universals and linguistic typology. 1989.
 • Terry Crowley – Claire Bowern: An introduction to historical linguistics. 2010.
 • František Čermák: Jazyk a jazykověda (Přehled a slovníky). Praha: Karolinum, 2004.
 • Jiří Černý: Dějiny lingvistiky. Olomouc: Votobia, 1996.
 • Jiří Černý: Úvod do studia jazyka. Olomouc: Rubico, 1998.
 • Tomáš Duběda: Jazyky a jejich zvuky. Univerzálie a typologie ve fonetice a fonologii. Praha: Karolinum, 2005.
 • Adolf Erhart: Základy jazykovědy. Praha: SPN, 1984.
 • Victoria Fromkin – Robert Rodman – Nina Hyams: An Introduction to Language. International Student Edition. Boston: Wadsworth, 2006.
 • Eva Hajičová – Petr Sgall – Jarmila Panevová: Úvod do teoretické a počítačové lingvistiky. Svazek 1: Teoretická lingvistika. Praha: Karolinum, 2002.
 • Martin Haspelmath et al. (eds.): Language typology and language universals. 2001.
 • Hans Henrich Hock: Language history, language change, and language relationship: an introduction to historical and comparative linguistics. 2009.
 • Jakov G. Testelec: Vvedenie v obščij sintaksis. Moskva: Izdatel'stvo RGGU, 2001

Online resources: