BROUSI & PAVOUSI


Lugatí moje arabština `l-'arabíjatu

Létající koberec ze sítě ArabNet

Tento koberec Vás letem přenese nad světem jazyka, který měl ve středověkém Orientu obdobný význam jako latina v Evropě starověku. Díky arabsky píšícím filozofům se do dnešních dob zachovalo mnoho z děl slavných Řeků, ale zároveň byla tato řeč prostředkem k vyjádření duševního bohatství stovek moudrých myslitelů Východu - básníků, lékařů, astronomů, historiků, teologů, alchymistů, matematiků ...

V současnosti mluví arabsky okolo 300 miliónů lidí. Navíc dalších asi 700 miliónů muslimů používá arabštinu jako liturgický jazyk. Arabština je pátou nejfrekventovanější řečí a má status jednoho z jednacích jazyků OSN.


Vítejte ... Welcome ... Ahlan wa sahlan

Připravil jsem několik zajímavostí, které jsou uspořádány v následující hierarchii (ale všechno souvisí se vším):

   
 • Morfologie a skladba
  • princip s velkým P
  • člen neurčitý a určitý
  • souhlásky měsíční a sluneční
  • několik pravidel syntaxe
  • slovesný systém
   
 
 • Písmo a fonetika 
  • historický vývoj
  • charakteristické rysy
  • arabská abeceda
  • ukázky kaligramů
  • výslovnost a přízvuk
 
 • Sémantika arabštiny
  • sémantika jako dobrodružství poznání
  • trocha pravidel
  • zajímavé příklady
  • slova arabského původu
   

Všechny zájemce o arabský svět odkazuji na své učitele, jimiž jsou pánové

PhDr. Charif Bahbouh, CSc.
předseda organizace Opus arabicum, která se zabývá kulturním odkazem Blízkého východu a severní Afriky. Dr. Bahbouh pracuje též jako učitel na Státní jazykové škole v Praze a vede nakladatelství Dar Ibn Rushd.
Mgr. Jiří Fleissig
vedoucí orientálního oddělení Státní jazykové školy v Praze a místopředseda klubu Opus arabicum

Oba muži jsou k zastižení na následujících adresách:


O možnostech typografického systému ArabTeX informuje článek Arabské písmo tiskem, publikovaný v občasníku klubu Opus arabicum v červenci 1999. Za pozornost stojí i další dokumenty.

V této souvislosti vás snad zaujme i program ArabSpell, který slouží ke kontrole arabské transkripce používané právě v ArabTeXu.


Většinu uvedených dat poskytly tyto studně a oázy:

 1. Jiří Fleissig, Charif Bahbouh: Základy moderní spisovné arabštiny, I. díl, DIR 1992 a 1997
 2. Jiří Fleissig, Charif Bahbouh: Základy moderní spisovné arabštiny, II. díl, DIR 1995
 3. Jiří Fleissig, Charif Bahbouh: Česko-arabská a arabsko-česká konverzace, DIR 1999 (starší vydání 1992)
 4. Charif Bahbouh, Jiří Fleissig: Malá encyklopedie islámu, DIR 1993
 5. Luboš Kropáček: Arabsko-český a česko-arabský slovník, SPN 1987
 6. Aleš Klégr, Petr Zima a kol.: Světem jazyků, Albatros 1989
 7. Karel Petráček: neznámé skriptum FF UK, dostupné např. ve SVK Hradec Králové
 8. kolektiv autorů: Rozum do kapsy, Albatros 1999
 9. Čestmír Loukotka: Vývoj písma, Orbis 1946

Další doporučená literatura:

 1. František Hrubín: Pohádky z Tisíce a jedné noci, Praha
 2. Thorkild Hansen: Nešťastné putování do Šťastné Arábie, Kodaň 1962
 3. Nagíb Mahfúz: Skandál v Káhiře, Káhira 1945
 4. Ivan Bogdanov: Avicenna - historická studie, Praha 1978
 5. Jaroslav Oliverius: Kapitoly ze syntaxe moderní spisovné arabštiny, Karolinum 1998

Přelézt na hlavní vlákno,
nebo stačí Otíkovo hnízdečko?


Do síťky klubu BROUSI & PAVOUSI vetkal Ota Smrž
Tato stránka byla vytvořena 25. dubna 1997, nejnovější úpravy spleteny 26. června 2000