Frames containing functor "DIR2"
bloudit, bloudívat 1
obcházet, obejít 4
prohánět se, prohnat se 1
procházet, projít 8
projíždět, projet 7
prorážet, prorazit 2
prosévat, prosít 1
přejíždět, přejet 3
přelévat se, přelít se 1
tlouci/tlouct se, tloukávat se 3