tlouci/tlouct seimpf, tloukávat seiter

 1 
 ≈  bít se; zápasit; prát se
-frame:   ACTobl  PATobl  
1s+7
-example:   když byl malý tloukl se s bratrem
-rcp:   ACT-PAT: tloukli se spolu
-class:   social interaction

 2 
 ≈  narážet; házet sebou
-frame:   ACTobl  OBSTopt  
1o+4
-example:   kůň se tloukl o oj (SSJČ); tlouci se o roh zdi
-class:   contact

 3 
 ≈  protloukat se; trmácet se; plahočit se (idiom)
-frame:   ACTobl  DIR2typ  
1
-example:   tloukl se světem sám; tloukl se noční Prahou

 4 
 ≈  nehodit se k sobě; být v rozporu (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
1s+7
-example:   modrá sukně se tluče se zeleným svetrem
-rcp:   ACT-PAT: barvy se spolu tlučou