obcházetimpf, obejítpf

 1 
 ≈   impf: chodit kolem dokola; vyhýbat se  pf: jít kolem dokola; vyhnout se
-frame:   ACTobl  PATobl  DIRtyp  
14
-example:    impf: obcházet zahradu jinou cestou dokola pěšky; obcházel příkop velkou oklikou  pf: obejít zahradu jinou cestou dokola pěšky; obešel příkop
-rfl:   pass:  impf: to místo se obchází velkou oklikou  pf: obešel se les a již bylo vidět vesnici
-rcp:   ACT-PAT:  impf: opatrně se obcházeli  pf: opatrně se navzájem obešli
-class:   motion

 2 
 ≈   impf: opakovaně překročit; porušit  pf: překročit, porušit
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:    impf: obcházet zákon  pf: obejít zákon
-rfl:   pass:  impf: obchází se tím zákon  pf: v tomto případě se obešel zákon

 3 
 ≈   impf: postupně navštěvovat (za urč. účelem)  pf: postupně navštívit (za urč. účelem)
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  
14s+7,aby,zda
-example:    impf: úředník všechny obcházel s dotazníkem; postupně obcházel všechny sousedy, aby mu pomohli  pf: úředník vás všechny obejde s dotazníkem; postupně obešel všechny sousedy, aby mu pomohli
-rfl:   pass:  impf: s žádostí o pomoc se postupně obcházeli všichni sousedé  pf: s žádostí o pomoc se postupně obešli všichni sousedé
-rcp:   ACT-PAT:  impf: vždy po týdnu se navzájem obcházeli s připomínkami  pf: vždy po týdnu se navzájem obešli s připomínkami

 4 
 ≈  jen obcházetimpf
procházet se; potulovat se (idiom)
-frame:   ACTobl  DIR2obl  
1
-example:   Evropou obchází strašidlo komunismu

 5 
 ≈   impf: dělat něco bez vědomí někoho; opomíjet někoho  pf: udělat něco bez vědomí někoho; pominout někoho (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:    impf: obcházet kolegu / soka  pf: obejít kolegu / soka
-rfl:   pass:  impf: šéf se často obcházel  pf: šéf se obešel a žádost se podala bez jeho vědomí
-rcp:   ACT-PAT:  impf: v případě těchto rozhodnutí se obcházejí, aby si nemuseli vysvětlovat podrobnosti  pf: v případě těchto rozhodnutí se navzájem obešli, aby si nemuseli vysvětlovat podrobnosti

 6 
 ≈   impf: začínat mít strach  pf: začít se bát (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:    impf: obcházela ho hrůza  pf: obešla ho hrůza