Frames containing functor "TTILL"
být 20
natahovat, natáhnout 6
vléci/vléct se 2
vléci/vléct 2
vyčkávat, vyčkat 1
vyčkávat, vyčkat 2
zdržovat, zdržet 2
zdržovat se, zdržet se 2