Frames containing form "hlavu"
lámat 5
plést 8
postavit si 1
sklánět, sklonit 2
stavětI si 1
zmást 2