Resources and Tools for Information Systems (REST)
- interní dokumentace projektu

Co zbývá dokončit

ČAK by měl být začleněn do PZK. To znamená