5.2. Constructions with the expressions "čím dál tím + comparative"

A special case of construction with the meaning of difference are constructions with the set expression čím dál tím or just čím dál.

Non-verbal idiom "čím dál tím". In this type of construction, the expressions čím dál tím or čím dál are analyzed as non-verbal idioms (for the rules, see Section 8, "Idioms (phrasemes)"): the node representing čím has the DIFF functor and depends on the node for the comparative. The other expressions (dál tím or just dál) form the dependent part of the idiom (t_lemma=dál_tím or t_lemma=dál; functor=DPHR). Cf:

More examples:

Mají čím.DIFF dál tím.DPHR víc prostředků. (=They've got more and more money) Fig. 8.100

Dominik Tatarka se jednoduše nedá vtěsnat do úzkých (čím.DIFF dál tím.DPHR užších) a vysokých (čím dál tím vyšších) mantinelů kultury. (=DT can't be easily squeezed into the narrow (narrower and narrower) and high (higher and higher) limits of the culture)

Zdravotní přestávky jsou čím.DIFF dál.DPHR četnější. (=Health breaks are more and more frequent and longer and longer)

Je čím.DIFF dál tím.DPHR větší. (=He is bigger and bigger)

Mají se čím.DIFF dál tím.DPHR lépe. (=Their situation is better and better)

Figure 8.99. Constructions with the expressions "čím dál tím + comparative"

Constructions with the expressions čím dál tím + comparative

Čím dál tím víc bylo jasné, že nevyhrají. (=lit. By_what longer by_that more was clear that (they) will_not_win)

Figure 8.100. Constructions with the expressions "čím dál tím + comparative"

Constructions with the expressions čím dál tím + comparative

Mají čím dál tím víc prostředků. (=lit. (They) have by_what longer by_that more money)