5.3. Constructions with the expressions "tím + comparative"

A specific construction with the meaning of difference is a construction with the expression tím + comparative.

Annotation rules. In the constructions with tím + comparative, the node for tím is assigned the DIFF functor and is dependent on the node for the comparative. The node for the comparative gets a functor depending on its position in the structure of the sentence (often EXT). Cf.:

Also constructions in which the expression spíš replaces the comparative belong to this type. Cf.:

More examples:

Tím.DIFF méně jsou dějiny dílem několika intelektuálů. (=Even less is history work of a couple of intellectuals)

Nechci nikoho přesvědčovat o správnosti svých úvah, tím.DIFF méně poučovat. (=I don't want to persuade anybody.. and even less patronize)

Tím.DIFF spíš našemu čtenáři děkujeme za vysvětlující doplněk. (=All the more we thank our reader for the comment)

Figure 8.101. Constructions with the expressions "tím + comparative"

Constructions with the expressions tím + comparative

Tím větší budou hospodářské ztráty. (=lit. By_that bigger will_be economic losses)

Figure 8.102. Constructions with the expressions "tím + comparative"

Constructions with the expressions tím + comparative

Tím spíš bychom neměli soudit my. (=lit. By_that more shouldn't - judge we)