Monday, 7 December, 2020 - 14:00
Room: 

Korpus SYN2020 a jeho anotace

Tomáš Jelínek (ÚTKL FF UK)

V korpusu SYN2020, novém synchronním reprezentativním korpusu ČNK, který bude vydán před koncem roku, bude použita rozšířená anotace, nové zpracování některých jevů, například tzv. agregátů ("přišels", "kdybych", "načpak"), a nové funkce pro uživatele (například tzv. našeptávač). V semináři představíme jak výslednou anotaci, tak proces, který k této anotaci vede.

 

***The talk will be streamed via Zoom. For details how to join the Zoom meeting, please write to sevcikova et ufal.mff.cuni.cz***