Aktuality

6. února 2015

Archiv Refugee Voices je jedním z archivů svědectví pamětníků dostupných v CVH Malach. Nyní je k obsahu tohoto archivu na webu Wiener Library k dispozici i komplementární interaktivní mapa (pouze do 10. dubna!).

--------------------------------

30. ledna 2015

V pátek 30. ledna proběhlo slavnostní setkání k 5. výročí CVH Malach za účasti významných hostů: kardinála Dominika Duky, prorektora UK prof. Jana Royta, proděkana MFF prof. Jana Trlifaje, ale také Stephena D. Smithe, ředitele USC Shoah Foundation a předsedy výboru UNESCO pro vzdělávání o genocidách v jedné osobě.

S příspěvkem vystoupila řada pedagogů a výzkumníků využívajících ve své práci audiovizuální nahrávky rozhovorů s pamětníky, které jsou zpřístupněny v CVH Malach. Program uzavřely prezentace studentských projektů z Arcibiskupského gymnázia v Praze a Lauderových škol. Vyhlášeny byly i výsledky komiksově-výtvarné soutěže, v níž se letos na nejvyšší příčce umístila práce Elišky Konrádové z Gymnázia Chomutov. Fotografie již brzy.

--------------------------------

27. listopadu 2014

Institut Terezínské iniciativy pořádá druhý ročník Dne otevřených dveří v budově bývalé židovské školy v Praze, který se bude konat ve čtvrtek 4. prosince 2014 od 13 do 18 hodin.

Součástí letošní akce bude slavnostní otevření výstavy o dějinách budovy a školy v letech 1908 - 1942 ve vstupní hale budovy. Dopoledne se uskuteční vzdělávací program pro žáky a studenty Jáchymka a Užhorod - Jak si Židé a Romové založili školu. Odpoledne bude zpřístupněna výstava mapující historii budovy od jejího vzniku v roce 1908 na místě zbouraných budov starého židovského ghetta přes založení židovské obecné školy v roce 1920 až po zásadní období v letech 1940-1942, kdy se stala jedinou školou pro židovské žáky a učitele v české části Protektorátu Čechy a Morava. Od 16:00 do 18:00 proběhne panelová diskuse "Vzpomínky žáků - pamětníků a jejich odkaz pro dnešek" moderovaná Petrem Sokolem, za účasti pamětníka a bývalého žáka školy v Jáchymce Tomana Broda, učitele dějepisu Romana Anýže a koordinátora CVH Malach Jakuba Mlynáře.

--------------------------------

22. října 2014

Portál Moderní-dějiny.cz nabízí nově ke stažení a vzdělávacímu využití několik sestřihů v rámci projektu "Společné hranice, společné příběhy", jenž je realizován za spolupráce o. s. PANT a USC Shoah Foundation. Smyslem celého projektu je najít v českých, polských, slovenských a maďarských svědectvích z Archivu vizuální historie takové příběhy, které svým záběrem hranice přesahují. Jednotlivá svědectví jsou přeložena do ostatních jazykových mutací, aby byla dostupná co nejširšímu publiku.

Kompletní interview s pamětníky, ze kterých byly příslušné pasáže vybrány, jsou po registraci k dispozici badatelům, pedagogům i studentům v CVH Malach.

--------------------------------

22. září 2014

USC Shoah Foundation a Discovery Education zvou pedagogy z celého světa k účasti ve vzdělávacím programu „Auschwitz: The Past is Present ITeach Professional Development“, který bude veden v angličtině a proběhne v lednu 2015. Uzávěrka přihlášek je již 3. října, více informací zde.

--------------------------------

15. září 2014

Od tohoto týdne můžete opět CVH Malach navštěvovat v běžných otevíracích hodinách, viz sekce Kontakty.

--------------------------------

26. srpna 2014

Od středy 27. 8. do pátku 29. 8. se bude v CVH Malach konat seminář USC Shoah Foundation „Svědectví pamětníků ve výuce pro 21. století“. V těchto dnech proto bude CVH Malach pro veřejnost uzavřeno.

--------------------------------

25. srpna 2014

CVH Malach vyhlašuje třetí ročník komiksově-výtvarné soutěže pro studenty a žáky všech typů škol. Zadání: Vytvořte jednostránkový komiks na základě vyprávění pamětníka či pamětnice, jehož nahrávka se nachází v Archivu USC Shoah Foundation. Tři kompletní české rozhovory jsou na webu USC SF, vycházet můžete i z dalších úryvků: klipy v různých evropských jazycích s anglickými titulky, klipy v angličtině. Další interview lze zhlédnout přímo v CVH Malach. Nedoporučujeme zachycovat komiksem celý životní osud pamětníka, ale vybrat z jeho vyprávění kratší ucelenou epizodu, historku, příběh... Další podrobnosti najdete na letáčku. Těšíme se na soutěžní příspěvky!

--------------------------------

22. srpna 2014

Multimediální e-learningová platforma IWitness od 21. srpna již není testovací Beta-verzí. Díky novému obsahu a doladění funkčnosti se stala plnohodnotnou součástí výuky v USA a dalších zemích světa. Zjednodušený přístup pro nové uživatele a jazykové filtry pro vyhledávání neanglických filmových svědectví využitelných k samostatné práci s multimédii ocení nejen učitelé angličtiny.

Více informací - prozatím v angličtině - najdete na webu USC Shoah Foundation.

--------------------------------

30. června 2014

V úterý 1. 7. a ve čtvrtek 3. 7. po 14:00 bude CVH Malach zavřeno z důvodu konání workshopů v rámci letní školy "Nationalism, Religion and Violence in Europe".

--------------------------------

20. června 2014

Centrum pro výzkum genocid (Center for Advanced Genocide Research) při Univerzitě Jižní Kalifornie vyzývá akademiky a badatele z jakýchkoliv oborů k zasílání přihlášek do programu "2014-2015 Center Research Fellow".

Vybraný kandidát či kandidátka získá finanční podporu a v akademickém roce 2014/2015 stráví jeden semestr na USC. Přihlášky budou posuzovány s ohledem na originalitu výzkumného záměru a potenciálu daného projektu pro rozvoj v oblasti výzkumu holocaustu a genocide studies, zejména prostřednictvím unikátních archivních zdrojů a materiálů dostupných na USC.

Další podrobnosti najdete zde.

--------------------------------

18. června 2014

V období letních prázdnin, od 7. července do 12. září, bude CVH Malach otevřeno pouze v pondělí, ve středu a v pátek vždy od 9:00 do 16:00. Práce s archivními zdroji mimo uvedené hodiny je možná po předchozí dohodě.

--------------------------------

13. června 2014

V úterý 17. června ve 20:00 se v experimentálním prostoru NoD bude promítat expresionistický němý film "Město bez Židů" z roku 1924 od H. K. Breslauera doprovázený živou hudbou. Po filmu následuje diskuze s historikem Michalem Franklem z Židovského muzea a profesorem Jiřím Holým z Pražského centra židovských studií na Filozofické fakultě UK. Hosté přiblíží kontroverze, které promítání filmu i vydání knižní podoby provázely, a budou diskutovat o stereotypním zobrazování Židů v literatuře a ve filmu obecně, hrozbách a paralelách se současnými formami xenofobie a rasismu. Vstupné 60 Kč.

MKC

--------------------------------

9. června 2014

Web Moderní-dějiny.cz zveřejnil velice zajímavé materiály o táboře nucených prací v Karviné (ZALfJ Karwin), připravené Marcelem Mahdalem a jeho studenty z gymnázia Pavla Tigrida v Ostravě-Porubě. Článek a vzniklé dokumenty najdete zde.

Rozhovory s pamětníky z archivu USC Shoah Foundation byly v jejich práci - s ohledem na nedostatek jiných pramenů - klíčovým zdrojem informací.

--------------------------------

6. června 2014

K připomínce dnešního 70. výročí vylodění v Normandii zveřejnil institut USC Shoah Foundation na svém webu úryvky ze 6 svědectví amerických válečných veteránů: "The Battle of Normandy: Actors and Witnesses Remember". Nahrávky jsou v anglickém znění s francouzskými titulky, doplňující materiály ve francouzštině.

--------------------------------

21. května 2014

V rámci institutu Shoah Foundation na Univerzitě Jižní Kalifornie vzniklo koncem dubna Centrum pro výzkum genocid (Center for Advanced Genocide Research). Toto pracoviště nyní vyhlašuje první kolo výběrového řízení pro stipendium Margee a Douglase Greenbergových na akademický rok 2014/2015, určené studentům magisterských a doktorských programů všech oborů. Základním hodnotícím kritériem jsou inovativní a progresivní způsoby využití nahrávek orálně historických rozhovorů z Archivu vizuální historie. Uzávěrka žádostí je 30. června 2014, další podrobnosti najdete zde.

CAGR USC SF

--------------------------------

9. dubna 2014

Od roku 2012 byla součástí expertního vzdělávacího programu „Svědectví pamětníků ve výuce pro 21. století“ pro české pedagogy i procházka protektorátní Prahou. Podobně s úryvky svědectví pamětníků v kombinaci s autentickými lokalitami pracovaly sesterské programy v Maďarsku, Polsku a na Ukrajině. Díky značnému zájmu pedagogů o podobné materiály umožňující interaktivní kombinaci audiovizuálních nahrávek vyprávění pamětníků s relevantními místy paměti se USC Shoah Foundation rozhodla vytvořit veřejně přístupný soubor vzdělávacích programů iWalks, směřující k obnově vědomí souvislostí a prostorových kontextů historických událostí. iWalks nabízejí možnost pracovat se sestřihy svědectví pamětníků přímo na místě, kde se popisované události odehrály. První takový materiál v češtině, vytvořený ve spolupráci s OpenEye o.s., se věnuje místu spojenému s deportacemi obyvatel Prahy označených rasistickými zákony za židy.

Tři filmové segmenty, které si můžete stáhnout do svého počítače, iPadu či mobilu, obsahují úryvky ze svědectví pamětníků holocaustu z Archivu vizuální historie USC Shoah Foundation. Na webové stránce USC SF pak naleznete základní informace o lokalitě, doprovodné fotografie a medailonky pamětníků.

--------------------------------

8. dubna 2014

Duben je nejen měsícem povědomí o genocidách, ale letos zároveň měsícem, kdy uplyne 20 let od začátku genocidy Tutsiů ve Rwandě. Při této příležitosti přibyly díky USC Shoah Foundation dvě nové vzdělávací aktivity v angličtině na portál iWitness:

Information Quest: Genocide Against the Tutsi in Rwanda
This activity introduces students to the 1994 genocide, which claimed the lives of 800,000 people in three months, and to the concept of genocide as a whole. Through this activity, students will learn about the history of the Genocide against the Tutsi in Rwanda specifically, the history of genocide generally, and the stages of genocide. They will also be introduced to testimony of eyewitnesses who survived.

Information Quest: Kizito Kalima
This activity allows students to view and reflect on a selected experience from Rwandan Tutsi Genocide survivor Kizito Kalima's testimony. Here, students will watch selections from the Kalima's testimony and through his story learn about the experience of surviving genocide. Special thanks to Kelly Watson and Rob Hadley for their contributions to this activity.

--------------------------------

4. dubna 2014

Do čtvrtka 10. dubna lze podávat přihlášky na 8. česko-německé setkání mládeže. Místem konání bude tento rok Památník Terezín, kde akce proběhne ve dnech 25. - 27. 4. pod názvem „Společnou cestou ke vzpomínkám“. Bohatý program sestává z diskusí, kulturních akcí i vzdělávacích workshopů, jejichž jednotícím tématem jsou možnosti využití památných míst pro dnešní mladou generaci. Jeden z workshopů proběhne pod vedením Martina Šmoka (USC Shoah Foundation) a Jakuba Mlynáře (CVH Malach): „Orální historie jako unikátní historický pramen v době bez pamětníků: Terezínské ghetto a stereotypní potýkání mezi Čechy a Němci“. Více informací na webu pořádající organizace Tandem.

--------------------------------

25. března 2014

V příloze Akademie Lidových novin dnes vyšel článek o CVH Malach, dostupných archivech a vzdělávacích aktivitách USC Shoah Foundation. K nahlédnutí zde.

--------------------------------

19. března 2014

První číslo pátého ročníku časopisu Historie – Otázky – Problémy přináší studie a materiály, jejichž společným jmenovatelem jsou nové přístupy bádání na poli židovských studií. Ačkoli texty mají široký rozptyl v čase i prostoru, hlavním záměrem publikace je seznámit čtenáře s tématy, která geograficky příslušejí do střední Evropy a jsou pro danou disciplínu klíčová. Pozornost je věnována i otázkám, jež byly dlouhodobě přehlíženy, jako je málo známá problematika perzekuce československých Židů v Sovětském svazu za druhé světové války či analýza negativních stereotypů Židů v české próze. V časopise najdete i příspěvek koordinátora CVH Malach Jakuba Mlynáře.

--------------------------------

14. března 2014

Vyhlášen byl "Call for abstracts" na mezinárodní konferenci SCHOOL vs. MEMORY?. Jejím hlavním tématem je vztah školní výuky dějepisu ke kolektivní paměti rodin, lokálních komunit a dalších sociálních skupin, to vše v kontextu Střední Evropy. Abstrakty příspěvků je třeba zaslat do 11. května 2014.

--------------------------------

11. března 2014

V aktuálním čísle Sociologického časopisu je k nalezení článek Martina Hájka, Martina Havlíka a Jiřího Nekvapila o problematice relevance v tematicky orientovaných biografických interview na příkladu orálně historických životopisných rozhovorů. Text je ke stažení v PDF a relevantní pro všechny, kdo s tímto typem materiálu pracují či sami pořizují rozhovory.

--------------------------------

28. února 2014

Dnes byla spuštěna nová verze Archivu vizuální historie USC Shoah Foundation, která obsahuje také 12 interview s pamětníky nankingského masakru v letech 1937/1938. Všechny tyto rozhovory jsou otitulkovány do angličtiny a po registraci dostupné z jakéhokoliv počítače přes on-line rozhraní archivu, stejně jako v CVH Malach. Více informací najdete na webu USC Shoah Foundation.

--------------------------------

28. ledna 2014

U příležitosti Dne památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti se v pondělí 27. ledna v budově MFF UK na Malostranském náměstí konalo slavnostní setkání ke čtvrtému výročí existence CVH Malach. Studenti, pedagogové, badatelé i nejširší veřejnost zde mohou pracovat s bezmála 52 000 rozhovorů s pamětníky, natočenými ve 38 jazycích včetně češtiny a slovenštiny.

Setkání ke 4. výročí zahájil rektor Univerzity Karlovy, prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., a děkan Matematicko-fyzikální fakulty UK, prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc. „Matematicko-fyzikální fakulta je pyšná, že se Centrum Malach nachází právě u nás. Informatika, která se tu učí, je mladá věda a dívá se do budoucna. Matematika sice není mladá věda, ale přesto máme my matematici tendenci dívat se především do budoucna, protože, cituji profesora Jaroslava Kurzweila, matematika je krásná tím, že co platilo včera, platí i dnes. Jsem ale přesvědčen, že společnost pro svůj vývoj potřebuje, aby se dokázala ohlížet a pamatovala si velké hříchy minulosti,“ řekl děkan Matematicko-fyzikální fakulty UK ve svém pozdravu účastníkům výroční akce.

Program pokračoval shrnutím nejvýznamnějších událostí roku 2013 v CVH Malach: zahájeno bylo několik výzkumných projektů využívajících dostupná data, proběhl také druhý ročník semináře pro učitele, pořádaného institutem USC Shoah Foundation. Vyhlášeny byly také výsledky komiksově-výtvarné soutěže pro studenty, kterou CVH Malach pořádá od roku 2012. Martin Šmok, poradce pro vzdělávací programy USC Shoah Foundation, pohovořil o způsobech, kterými tato organizace podporuje pedagogické využití nahrávek z Archivu vizuální historie, a promítl také ukázku vzdělávací aktivity z portálu IWitness. První část programu zakončila skupina studentů a studentek PhDr. Ivany Hajičové z Arcibiskupského gymnázia v Praze, kteří představili své vlastní školní projekty, připravené na základě dvou půldenních návštěv CVH Malach a práce s dostupnými rozhovory.

Ve druhé části programu proběhl workshop o možnostech vzdělávacího využití audiovizuálních svědectví pamětníků, který vedl historik a didaktik dějepisu Mgr. Milan Hes, Ph.D., spolu s lektorkou Židovského muzea v Praze Mgr. Julií Jenšovskou. Paralelně se konala sekce s odbornými příspěvky, kde svou práci představili i badatelé, využívající CVH Malach ve své vědecké činnosti. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D., z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, promluvil o české orální historii v letech 1989-2014 z historické perspektivy. Společný příspěvek PhDr. Kateřiny Králové, Ph.D., a Hany Kubátové, Ph.D., představil týmový projekt badatelů z Institutu mezinárodních studií FSV UK, zaměřený na poválečnou rekonstrukci a paměť židovských komunit ve střední a jihovýchodní Evropě. Na konkrétním případu Rumunska pak ve větším detailu ilustroval pracovní postup autorského týmu PhDr. Jiří Kocian. Následoval příspěvek Mgr. Zuzany Schreiberové z Katedry obecné antropologie FHS UK, která se ve své disertaci věnuje transformacím rodinné paměti holocaustu napříč generacemi. Závěrem vystoupila Mgr. Petra Galuščáková z Ústavu formální a aplikované lingvistiky MFF UK, která program obohatila také o hledisko exaktních věd, když publiku představila způsoby evaluace vyhledávání v mluvené řeči, například právě v rozhovorech s pamětníky. Doložila tak, že humanitní a exaktní obory není nutno chápat jako nesmiřitelné protiklady, ale spíše odlišné úhly pohledu, které se často mohou svými výsledky a zjištěními navzájem doplňovat.

--------------------------------

27. ledna 2014

Ke dnešnímu Dni památky obětí holocaustu uveřejnil institut USC Shoah Foundation na svých stránkách 28minutový sestřih z rozhovorů s 9 pamětníky. Obsahuje úryvky ze svědectví pamětníků a pamětnic narozených v polském městě Osvětim (Oświęcim), dnes nechvalně proslulém kvůli systému koncentračních táborů pojmenovaném Auschwitz, který ve městě a jeho okolí vybudovala německá okupační správa.

Před vznikem Auschwitz ale existovala Osvětim, městečko s aktivní a pestrou židovskou komunitou. Toto video vám nabízí unikátní pohled na tento často přehlížený úsek historie města, a to prostřednictvím vyprávění svědků, kteří v něm vyrůstali. Film tak poskytuje potřebný kontext k tématu a kromě sledování on-line si jej můžete také stáhnout do svého počítače. K dispozici jsou i další jazykové varianty.

--------------------------------

20. ledna 2014

Rádi bychom vás upozornili na konání letní školy Nationalism, Religion and Violence in Europe 2014 organizované Institutem mezinárodních studií FSV UK a International Hellenic University in Thessaloniki s podporou London School of Economics - European Institute. Letní škola, jež se bude konat v Praze od 23. června do 3. července 2014, si klade za cíl přispět ke studiu násilí jako oblasti bádání. Výuka na této letní škole bude vedena mezinárodní skupinou odborníků z prestižních univerzit jako je Oxford, New York University či London School of Economics a je zaměřena na studenty a absolventy politologie, historie, sociologie, antropologie, mezinárodních vztahů, mezinárodního práva, žurnalistiky a dalších příbuzných oborů. Letní školy se mohou účastnit studenti bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů.

Věříme, že úspěch loňského ročníku Nationalism, Religion and Violence in SE Europe konaného v řecké Soluni v roce 2013, nám umožní rozvíjet tato témata jak na regionální, tak globální úrovni, stejně jako podporovat mezikulturní porozumění.

Další informace jsou dostupné v angličtině jako PDF, případně na webové stránce letní školy Nationalism, Religion and Violence 2014. V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na e-mail. Děkujeme také za zprostředkování této výzvy dalším zájemcům.

--------------------------------

19. prosince 2013

Srdečně zveme všechny zájemce z řad pedagogů a vzdělávacích pracovníků k účasti na praktickém workshopu, který se bude konat v rámci čtvrtého výročí CVH Malach v pondělí 27. ledna 2014 od 11:00 do 13:00. Přímo v prostorách Centra Malach na Malostranském náměstí 25 bude účastníkům přiblížena orální historie jako školní vzdělávací pramen a efektivní přístupy k využití nahrávek svědectví pamětníků ve výuce. Workshop proběhne pod vedením didaktika dějepisu a středoškolského učitele Mgr. Milana Hese, PhD., a lektorky Židovského muzea v Praze Mgr. Julie Jenšovské. Milan Hes je autorem několika knih, z nichž nejnovější je přímo zaměřena na problematiku pedagogického využití audiovizuálních svědectví pamětníků ve školní výuce. Julie Jenšovská se podílela na projektu Naši nebo cizí? Židé v českém 20. století, v jehož rámci vzniklo bezmála 30 metodických materiálů pro učitele.

Prosíme zájemce, aby se co nejdříve přihlásili na e-mailové adrese malach@knih.mff.cuni.cz. Kapacita workshopu je omezena!

--------------------------------

17. prosince 2013

CVH Malach bude od 23. prosince do 1. ledna zavřeno. Přejeme příjemné prožití svátků a těšíme se nashledanou v roce 2014.

--------------------------------

21. listopadu 2013

Nakladatelství Epocha vydalo knihu Milana Hese Promluvili o zlu: Holocaust mezi dějinami a pamětí. Autor v textu předkládá studii o vzájemném vztahu dějin a paměti. Práce však není jen teoretickou úvahou, ale také nevšední interpretací vzpomínek přeživších holocaustu z Archivu vizuální historie USC Shoah Foundation, přístupného v CVH Malach. Stranou pozornosti nezůstává ani didaktická aplikace daného tématu. Text publikace vychází z autorovy disertační práce, kterou úspěšně obhájil v červnu 2012 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. K vydání ji například doporučil přední slovenský odborník na dějiny holocaustu, PhDr. Ivan Kamenec, CSc.

--------------------------------

1. listopadu 2013

CVH Malach vyhlašuje druhý ročník komiksově-výtvarné soutěže pro studenty a žáky všech typů škol (od mateřské školy až po vysokoškoláky). Zadání: Vytvořte jednostránkový komiks na základě vyprávění pamětníka 2. světové války, jehož nahrávka se nachází v Archivu USC Shoah Foundation. Tři kompletní české rozhovory jsou na webu USC SF, vycházet můžete i z dalších úryvků: klipy v různých evropských jazycích s anglickými titulky, klipy v angličtině. Další interview lze zhlédnout přímo v CVH Malach. Nedoporučujeme zachycovat komiksem celý životní osud pamětníka, ale vybrat z jeho vyprávění kratší ucelenou epizodu, historku, příběh... Další podrobnosti najdete na letáčku. Těšíme se na soutěžní příspěvky!

--------------------------------

14. října 2013

Před 70 lety, 14. října 1943, proběhlo ve vyhlazovacím táboře Sobibor povstání vězňů. Pamětníci Thomas Blatt, Esther Raab, Chaim Engel, Regina Zielinski a Kurt Thomas hovoří o této události v 28minutovém sestřihu, který je v anglickém jazyce ke zhlédnutí na webu USC Shoah Foundation.

--------------------------------

8. října 2013

Pražské centrum židovských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze srdečně zve na 2. výroční mezinárodní konferenci s názvem: Rozpad židovského života: 167 dní druhé republiky. Konference se koná 17. října 2013 v Clam-Gallasově paláci (Husova 20, Praha 1).

"Cizí lidé nám zmenšili území hmotné, a teď nám sami naši zmenšují naše území duchovní. (...) Ne ztracená území, ale toto je národní katastrofa. (...) Co by mohlo být v této nešťastné zemi brutálnějšího než útlak německý? - Český přece!" Takto bezútěšně definuje dobu Josef Čapek v listopadu 1938. Zničení státní suverenity, krize demokracie, úpadek morálních hodnot, fašizace společnosti. Výrazný atribut tohoto období představuje perzekuce a postupné vytěsňování židovské menšiny z veřejného života. Ačkoli letos uplyne již 75 let od neblahých událostí, o kterých Čapek píše, dědictví druhé republiky je dodnes často přehlížené. I proto se tento odkaz stal tématem přítomné konference.

Podrobný program konference je ke stažení zde.

--------------------------------

20. září 2013

>

Nové, v pořadí již šesté číslo našeho magazínu je pro vás připraveno ke čtení ve formátu PDF.

Rubrika Aktuality přibližuje 65 rozhovorů s přeživšími genocidy ve Rwandě, které se staly součástí Archivu vizuální historie USC Shoah Foundation v dubnu tohoto roku. Na dalších stranách si můžete přečíst nejen o průběhu semináře pro pedagogy, který se ve spolupráci s USC SF uskutečnil v červenci, ale také podrobnější informace o modelových hodinách, připravených účastníky loňského ročníku semináře „Svědectví pamětníků ve výuce pro 21. století“. Rubrika Spřízněné organizace přibližuje aktivity Jewish Holocaust Centre v Melbourne, které na jaře poskytlo do fondu CVH Malach 15 rozhovorů s pamětnicemi a pamětníky československého původu. Československým dějinám se rovněž věnuje text Milana Hese s názvem „Příběh poválečného násilí“. Tradiční rubriku Vybráno z Archivu jsme tentokrát pojali netradičně: přiblížen je životní příběh Jana Orlíka v pracích studentů a žáků, kteří se zúčastnili loňské komiksově-výtvarné soutěže. Studentské umělecké tvorbě je věnována rovněž záverečná stránka magazínu, která patří alegorické povídce Jiřího Kamana „Pohádka o bleší civilizaci“, s níž se zúčastnil soutěže Daniel v roce 2004/2005.

Přejeme vám zajímavé čtení a těšíme se na případné ohlasy!

Titulní strana šestého čísla Magazínu CVH Malach

--------------------------------

18. září 2013

V úterý 24. září bude CVH Malach pro badatele uzavřeno z důvodu konání dalšího ročníku Jednoho dne s informatikou. Připravujeme interaktivní stánek, který návštěvníkům poutavou formou přiblíží orálně historické zdroje dostupné prostřednictvím CVH Malach na Univerzitě Karlově v Praze.

--------------------------------

21. srpna 2013

Nové číslo magazínu PastForward, který vydává USC Shoah Foundation, najdete ve formátu PDF na webu institutu, nebo si jej můžete z CVH Malach odnést v tištěné podobě. Ústředním tématem čísla jsou různé aspekty využívání svědectví pamětníků ve výuce.

--------------------------------

22. července 2013

Ve dnech 8.–12. července proběhl druhý ročník letního semináře pro pedagogy z České a Slovenské republiky, pořádaný Univerzitou Jižní Kalifornie ve spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze. Seminář se konal v Centru vizuální historie Malach při Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, kde jsou již od roku 2010 pro studenty, pedagogy, badatele i nejširší veřejnost zpřístupněny videonahrávky autobiografických interview s pamětníky pohnutých a tragických událostí minulého století. V bezmála 52 000 rozhovorech, natočených mezi lety 1994 a 2010 v 57 zemích a ve 34 jazycích, lze najít relevantní svědectví prostřednictvím řady nástrojů včetně fulltextového vyhledávání v mluvené řeči.

Cílem druhého ročníku semináře „Svědectví pamětníků ve výuce pro 21. století“ bylo rozvíjení schopnosti efektivního a smysluplného vzdělávacího využití audiovizuálních svědectví pamětníků v pedagogické práci se studenty. Využití nahrávek rozhovorů s pamětníky umožňuje nejen prohloubení nových gramotností potřebných pro 21. století (informační, mediální a digitální gramotnost), ale také nastolení kontroverzních a problematických témat k diskusi ve třídě. Účastníci semináře z Čech, Moravy, Slezska i Slovenska prostřednictvím přednášek, diskusí a samostatné badatelské práce zahájili tvorbu svých vlastních vzdělávacích projektů – vyučovacích hodin využívajících úryvky z interview s pamětníky, uložených v Archivu vizuální historie Nadace šoa na Univerzitě Jižní Kalifornie (USC Shoah Foundation). Kromě Martina Šmoka, konzultanta USC SF pro vzdělávací programy, během minulého týdne na semináři vystoupil také didaktik dějepisu a středoškolský učitel Mgr. Milan Hes, Ph.D., historik Mgr. Michal Schuster z Muzea romské kultury v Brně, a vedoucí Oddělení pro dějiny šoa Židovského muzea v Praze Mgr. Michal Frankl, Ph.D.

V pátek 12. 7. byl zároveň zahájen třídenní návazný seminář pro pedagogy, kteří se v roce 2012 zúčastnili prvního ročníku této akce. Vyučující z odborných středních škol i gymnázií se s 11 novými frekventanty podělili o zkušenosti, které získali v uplynulém školním roce během práce na svých vyučovacích hodinách. Diskuse a prezentace otevřely řadu otázek, jejichž jednotícím prvkem často byla relevance historických událostí pro porozumění dnešní politické a společenské situaci v ČR. Představen byl také multimediální výukový portál IWitness, který registrovaným pedagogům umožňuje tvorbu vlastních interaktivních výukových produktů přímo na internetu s využitím 1 100 anglických interview z archivu USC Shoah Foundation. Závěrem byla učitelům přiblížena specifika nové kolekce 65 rozhovorů s přeživšími genocidy ve Rwandě, která se stala součástí archivu USC Shoah Foundation v dubnu letošního roku.

Fotky ze semináře najdete v sekci „Fotogalerie“.

--------------------------------

19. června 2013

Prázdninové otevírací hodiny CVH Malach (od 1. 7. do 20. 9.):

pondělí / středa / pátek: 9:00-16:00
úterý / čtvrtek: zavřeno


Práci s archivními zdroji mimo uvedené hodiny vám rádi umožníme po předchozí dohodě.

--------------------------------

18. června 2013

Doporučujeme velice zajímavý počin našich kolegů z Freie Universität Berlin, kteří shromáždili bezmála 600 audio- a videonahrávek interview s osobami vykonávajícími nucené práce za druhé světové války. Orálněhistorické rozhovory vznikly téměř ve všech evropských státech, čtyři desítky nahrávek byly natočeny také v ČR. Kompletní sbírka životních příběhů pořízených v projektu Zwangsarbeit 1939-1945: Errinerungen und Geschichte je po registraci dostupná v on-line archivu.

--------------------------------

21. května 2013

V červnu 2013 ožije nádraží Bubny nebývalým společenským ruchem s cílem vybudovat v místě historických událostí nové kulturní centrum. Smyslem pořádaných kulturních akcí je otevřít veřejnou diskusi k tomu, aby se dnes již nefunkční objekt Českých drah stal Památníkem Šoa: tedy stálou expozicí s výukovými programy, výstavami, prostorem pro setkávání, koncerty, divadlo. Dlouhodobou vizí je přestavba nádraží Bubny na kontaktní centrum moderní historie. Prostor pro veřejný dialog na téma vztahu současnosti a minulosti... Další podrobnosti jsou k nalezení na webové stránce projektu nebo na Facebooku.

--------------------------------

2. května 2013

Pražské centrum židovských studií FF UK ve dnech 9. - 15. května 2013 srdečně zve na "Izraelský týden na Karlově univerzitě: perspektivy izraelských studií v České republice". Akce si klade za cíl zmapovat nosná témata izraelských studií v podání českých a zahraničních odborníků a zároveň propojit domácí odbornou veřejnost s izraelskými a dalšími mezinárodními institucemi. Izraelská studia představují interdisciplinární platformu pro studium moderní izraelské historie, politiky, společnosti, kultury a umění. Pozornost je dále věnována studiu židovských komunit v diaspoře po vzniku Státu Izrael. Tento pilotní projekt poslouží jako platforma pro možný budoucí rozvoj výzkumu a výuky v oboru izraelských studií na FF UK. Program zde.

--------------------------------

24. dubna 2013

Studentům, badatelům, pedagogům a dalším zájemcům je nyní v CVH Malach k dispozici také 15 interview ze sbírky australského Jewish Holocaust Centre v Melbourne. Jedná se o rozhovory s 9 muži a 6 ženami, narozenými na území někdejšího Československa. Více podrobností najdete na webu JHC.

--------------------------------

19. dubna 2013

Archiv vizuální historie USC Shoah Foundation, dostupný v CVH Malach, je od dnešního dne rozšířen o sbírku 65 rozhovorů s přeživšími a svědky genocidy Tutsiů ve Rwandě (1994). Menší část nahrávek byla pořízena institutem Shoah Foundation v USA, 50 interview natočili pracovníci Památníku genocidy v Kigali, hlavním městě Rwandy, v letech 2006-2011. Rozhovory jsou vedeny v angličtině nebo ve rwandštině (ve druhém případě jsou opatřeny anglickými titulky). Všechna interview lze prohledávat pomocí rejstříku klíčových slov, názvů míst, biografických údajů atd.

--------------------------------

10. dubna 2013

USC Shoah Foundation vyzývá pedagogy z celé České republiky, kteří se při práci se studenty věnují zkoumání předsudků, netolerance a fanatismu, k podání žádosti o účast v expertním vzdělávacím programu v Centru vizuální historie Malach v Praze.

Program „Svědectví pamětníků ve výuce pro 21. století“ je příležitostí k profesionálnímu růstu nejen pro pedagogy, ale také pro metodology a autory vzdělávacích materiálů. Jeho cílem je rozvíjet schopnost smysluplného a efektivního využití svědectví pamětníků při současné výuce nových gramotností potřebných pro 21. století, kromě jiných informační, mediální a digitální gramotnosti. Úspěšní kandidáti se stanou součástí národního týmu středoškolských pedagogů, kteří budou vyvíjet a implementovat vzdělávací projekty založené na filmových svědectvích z archivu USC Shoah Foundation, se závazkem aktivně se o své znalosti a výsledky dělit s ostatními. Ubytování, cestovné i strava budou účastníkům uhrazeny.

Workshop se bude konat ve dnech 8.–12. července 2013; Centrum vizuální historie Malach (MFF UK), Malostranské náměstí 25, Praha 1. Žádosti o účast je nutno zaslat do 12. května 2013. Podrobnosti najdete v oficiální výzvě, která je ke stažení zde.

--------------------------------

4. dubna 2013

Den vzpomínání na oběti holocaustu, Jom ha-šoa, probíhá tento rok při příležitosti 70. výročí povstání ve varšavském ghettu. Letošní čtení jmen obětí holocaustu-šoa proběhne v pondělí 8. dubna na náměstí Míru v Praze od 14 do 17 hodin.

--------------------------------

19. března 2013

Ve čtvrtek 21. 3. od 18.00 proběhne v prostorách Českého centra Praha (Rytířská 31, Praha 1) přednáška novinářky a spisovatelky Judity Matyášové s názvem "Sofiina volba/Česká cesta - Příběhy židovských teenagerů v Dánsku a Švédsku v letech 1939-1945". Podrobnosti o prezentovaném projektu naleznete zde a v pozvánce na akci.

--------------------------------

6. března 2013

Na stránkách USC Shoah Foundation nově najdete tři 20minutové videoklipy týkající se různých aspektů vzdělávacího využití nahrávek rozhovorů s pamětníky. Sheila Hansen se věnuje konstruktivistické teorii a využití videonahrávky svědectví ve výuce; Holly Willis a Steve Anderson se soustředí na otázku etického střihu při přípravě vzdělávacích materiálů; Stephen D. Smith na příkladu archivního interview s Pinchasem Gutterem odkrývá komplexní povahu vzpomínek a životopisných narativů.

--------------------------------

1. března 2013

Ve sborníku ze semináře ke 3. výročí CVH Malach najdete v textové podobě tři příspěvky badatelů, kteří ve své práci využívají Archiv vizuální historie USC Shoah Foundation. Jedná se o studii Milana Hese o ochotě vzpomínat na šoa, text Soni Hupkové (Pedagogická fakulta UK) o synagoze v Bytči ve vzpomínkách pamětníků a příspěvek Magdalény Kusé (Slovenská akadémia vied) o vzájemné interakci Židů a Romů na základě vyprávění přeživších holocaustu. Mini-sborník ve formátu PDF si můžete prohlédnout zde.

--------------------------------

19. února 2013

Portál Moderní-dějiny.cz dnes zveřejnil studii Mgr. Milana Hese, Ph.D., o didaktických aspektech audiovizuálního svědectví pamětníka. Autor kromě rozsáhlé literatury zužitkoval i své dlouholeté zkušeností s výukou dějepisu na gymnáziu, během níž se studenty v rámci seminářů také každoročně přichází do CVH Malach.

--------------------------------

15. února 2013

S platností od 18. února se otevírací hodiny CVH Malach upravují takto:

pondělí(zavřeno)
úterý09:00-17:00
středa09:00-17:00
čtvrtek13:00-18:00
pátek09:00-16:00

Návštěva CVH Malach a práce s archivními zdroji mimo uvedené hodiny je možná po předchozí dohodě. Z kapacitních důvodů doporučujeme předběžné objednání e-mailem nebo telefonicky.

--------------------------------

11. února 2013

V sobotu 2. února uplynulo 70 let od konce jedné z rozhodujících bitev druhé světové války, bitvy u Stalingradu. Při této příležitosti uveřejnila USC Shoah Foundation sestřih z rozhovorů se třemi někdejšími příšlušníky Rudé armády, kteří se zúčastnili frontových bojů (rusky s anglickými titulky).

--------------------------------

1. února 2013

Nové číslo Magazínu CVH Malach naleznete ke stažení zde.

Poměrně rozsáhlá je tentokrát rubrika Aktualit: kromě třetího výročního semináře CVH Malach, o němž jsme podrobně informovali níže, reflektujeme také srpnový workshop USC Shoah Foundation pro učitele „Svědectví pamětníků ve výuce pro 21. století“, na který jsme zvali pedagogy a pedagožky v minulém čísle našeho magazínu. Článek může posloužit také jako inspirace pro vyučující, kteří se na minulý ročník nepřihlásili nebo ve výběrovém řízení neuspěli – také během letošních jarních měsíců bude stanoven termín odevzdání přihlášek na tento intenzivní týdenní vzdělávací seminář a workshop za účasti odborníků z ČR i zahraničí. Rubrika Aktuality dále představuje dva nové archivní zdroje zpřístupněné v CVH Malach: archiv Hlasy uprchlíků (Refugee Voices) a nahrávky rozhovorů z fondu Muzea romské kultury v Brně.

Pražské centrum židovských studií, které vzniklo počátkem roku 2012 na Filozofické fakultě UK, se představuje v rubrice Spřízněné organizace. Rubrika Texty stručně zachycuje život a dílo Maurice Halbwachse, francouzského sociologa a autora koncepce kolektivní paměti, který zahynul roku 1945 v Buchenwaldu. Rubrika Vybráno z archivu má bohužel charakter nekrologu: 21. srpna 2012 zemřel ve věku 87 let novinář a publicista Jan Štern, mluvčí Charty 77. Představujeme jeho životní příběh, který vyprávěl Janu Jelínkovi v roce 1997. Na posledních stranách magazínu najdete již tradičně povídku ze soutěže Daniel, jejíž autorkou je Karolína Peřinová.

Přejeme vám zajímavé čtení a těšíme se na případné ohlasy!

Titulní strana pátého čísla Magazínu CVH Malach

--------------------------------

28. ledna 2013

U příležitosti dne památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti se v budově Informatické sekce MFF UK na Malostranském náměstí konalo slavnostní setkání ke třetímu výročí fungování CVH Malach. Univerzitu Karlovu a Matematicko-fyzikální fakultu na slavnostním setkání a tiskové konferenci zastoupili její čelní představitelé: rektor UK prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., a děkan MFF UK prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc. „Základním impulzem bylo utrpení lidí v továrnách na smrt, do nichž vyústila rasová nenávist, vypjatý nacionalismus a xenofobie (které, mimochodem, jak jsme bohužel měli možnost zažít v uplynulých dnech, jsou do jisté míry stále aktuálním problémem i v naší české současnosti). Všechny podobné projekty, které byly zahájeny již bezprostředně po skončení druhé světové války, měly a mají sloužit jako memento, abychom nezapomněli na dobu, kdy selhala naše civilizace a kdy se i věda zpronevěřila své úloze sloužit lidem a snažila se legitimizovat scestné teorie, ideologie a konání,“ přiblížil ve svém úvodním proslovu rektor UK motivaci univerzity ke zpřístupňování podobných archivů.

Veřejnosti byl na slavnostním setkání představen nový archivní zdroj, který mají návštěvníci CVH Malach možnost využívat: archiv Hlasy uprchlíků (Refugee Voices). Sbírku 150 filmových interview shromáždila v letech 2003–2007 britská Association of Jewish Refugees. Rozhovory jsou vedeny v angličtině a zachycují také životní osudy několika československých rodáků. Orální historička dr. Bea Lewkowicz z AJR, která u příležitosti zpřístupnění tohoto archivu na výročním semináři vystoupila, přítomným promítla ukázku ze svého dokumentárního filmu Czechoslovak Refugee Voices (Hlasy československých uprchlíků). „Věřím, že se na rozhovory nejen s československými pamětníky v archivu Hlasy uprchlíků přijdete do Centra Malach podívat,“ uzavřela svůj příspěvek dr. Lewkowicz. Pracovat lze jak se samotnými nahrávkami, tak i s doslovnými textovými přepisy a podrobným katalogem rozhovorů. Archiv Hlasy uprchlíků je od února 2013 přístupný v Centru vizuální historie Malach spolu s archivem USC Shoah Foundation a rozhovory z brněnského Muzea romské kultury.

Prof. RNDr. Jan Hajič, Dr., krátce pohovořil o připravované lokalizaci Archivu vizuální historie USC Shoah Foundation v rámci vědeckého projektu AMALACH podporovaného Ministerstvem kultury ČR. Do češtiny bude přeloženo nejen samotné uživatelské rozhraní a vyhledávací nástroje, ale také tezaurus čítající na 55 000 klíčových slov.

Z Univerzity Jižní Kalifornie, která přístup k Archivu vizuální historie poskytuje Univerzitě Karlově, přicestoval ředitel pro technologie USC Shoah Foundation Sam Gustman. Ve svém příspěvku odkryl některé technické aspekty správy rozsáhlého audiovizuálního archivu a zpracování nahrávek rozhovorů s pamětníky. „Je fascinující sledovat, jak se přístupový bod na Univerzitě Karlově rozvíjí,“ zhodnotil Gustman průběh slavnostního setkání.

Druhá část dopoledního programu byla průnikem umělecké a vědecké reflexe historické tematiky. Vyhlášeny byly výsledky prvního ročníku komiksově-výtvarné soutěže CVH Malach, přičemž bylo oceněno celkem devět prací ve třech kategoriích, udělena byla také cena publika. Výsledky své výzkumné činnosti přiblížili tři badatelé, kteří v Centru Malach pracují s Archivem vizuální historie USC Shoah Foundation. Mgr. Milan Hes, Ph.D., vyučující na Gymnáziu Budějovická, se zabýval motivací přeživších ke sdílení svých zkušeností a didaktickou dimenzí tohoto tématu. PhDr. Soňa Hupková, doktorandka z Pedagogické fakulty UK, svůj příspěvek věnovala synagoze v Bytči s důrazem na její místo ve vyprávění pamětníků. Mgr. Magdaléna Kusá, doktorandka z Ústavu etnológie Slovenské akadémie vied, se soustředila na vzájemné vztahy Židů a Romů v období druhé světové války na základě autobiografických rozhovorů a dalších zdrojů.

Program slavnostního setkání uzavřelo hudební vystoupení tria ve složení Michal Hrubý (klarinet), Jaroslav Svoboda (harmonium) a Petr Tichý (kontrabas), kteří zahráli několik skladeb od Karla Reinera ke staročeské hře Esther.

Fotografie z akce najdete v naší „Fotogalerii“.

--------------------------------

2. ledna 2013

Slavnostní setkání ke 3. výročí založení CVH Malach se bude konat v pondělí 28. ledna 2013 v refektáři MFF UK (Malostranské nám. 25, 1. patro vlevo). Podrobnosti o programu výročního setkání naleznete v sekci „Program akcí“. Prosíme zájemce, aby svou účast oznámili na e-mailu malach(at)knih.mff.cuni.cz nebo telefonicky na 221 914 391 nejpozději do čtvrtka 24. ledna. Děkujeme a těšíme se nashledanou.

--------------------------------
--------------------------------

Starší aktuality:

rok 2010 / rok 2011 / rok 2012

Site is valid XHTML 1.0 and valid CSS. Maintained with TED Notepad and Vim text editors.
2009 © Institute of Formal and Applied Linguistics. All Rights Reserved. Access counter: 30896.

Site navigation: