SIS code: 
Semester: 
winter
E-credits: 
2
Examination: 
C
Instructor: 

NPFL130 Filosofie jazyka a NLP

ZS 2020/2021

Pondělí 19:00 – 20:30

English summary: in this class we are going to read important texts concerning the philosophy of language and discuss their relation to NLP (Natural Language Processing). The class will probably be held in Czech. In case you are interested in the class and do not speak Czech, please send me an email.

Na semináři budeme číst významné texty z oblasti filosofie jazyka a diskutovat o jejich vztahu k počítačovému zpracování textu (Natural Language Processing, NLP).

Účast na semináři nevyžaduje žádné předběžné znalosti filosofie, stačí ochota číst, přemýšlet a diskutovat. Přehled v oblasti NLP se může hodit, ale také není nutný, vše podstatné v rámci semináře vysvětlíme/zopakujeme.

Seminář se bude pravděpodobně konat v pozdně odpoledních hodinách někde na Malé Straně online prostřednictvím platformy ZOOM. Úmluva proběhne e-mailem v prvním týdnu semestru. Pokud se chcete semináře účastnit a nemáte předmět zapsaný v SISu, napište mi prosím mail.

Materiály k semináři --- Minulá verze semináře

Minulé semináře

 • 1. seminář, 5. 10. 2020, 19:00:
  • úvod
  • organizace semináře
  • stručná historie filosofie jazyka
  • výběr témat pro další semináře
 • 2. seminář, 12. 10. 2020, 19:00:
 • 3. seminář, 19. 10. 2020, 19:00:
  • četba: Gottlob Frege – O smyslu a významu
  • diskuse: jazyk a svět
 • 4. seminář, 26. 10. 2020, 19:00:
  • četba: John Searle – Minds, Brains, and Programs
  • četba: Alan Turing – Computing Machinery and Intelligence
  • diskuse: syntaxe a sémantika, jazyk a inteligence
 • 5. seminář, 2. 11. 2020, 19:00:
  • četba: Ludwig Wittgenstein – Filosofická zkoumání
   • §§ 1 – 23, 41 – 48, 60 – 77, 284 – 309
  • diskuse: jazykové modely a vymezení oblasti jazyka
 • 6. seminář, 9. 11. 2020, 19:00:
 • 7. seminář, 16. 11. 2020:
  • četba: Willard Van Orman Quine – Word and Object
   • §§ 7 – 12 (= prvních 6 sekcí 2. kapitoly)
  • diskuse: jazyková relativita a překlad
 • 8. seminář, 23. 11. 2020:
  • četba: Charles S. Peirce – Logic as Semiotic: The Theory of Signs
   • In: Justus Buchler (Ed.) – Philosophical Writtings of Peirce, pp. 98 – 119
  • diskuse: sémiotika
 • 9. seminář, 30. 11. 2020:
  • četba: Lakoff a Johnson – Metaphors we live by
   • cílem je přečíst a pochopit kapitoly 25 a 27–29 (necelých 30 stran)
   • k tomu se hodí mít přehled o tom, co se dělo v kapitolách předcházejících, doporučuji přečíst přinejmenším kapitoly 1–5, 12, možná i 13
   • ideální by bylo přečíst i kapitolu 26, ale ta je poněkud delší a náročnější
  • diskuse: metafora
 • 10. seminář, 7. 12. 2020:
  • četba: Melby – The Possibility of Language
   • kapitola 4 Possibilities (str. 101–134)
  • diskuse: strojový překlad a nejednoznačnost
 • 11. seminář, 14. 12. 2020
  • četba: Roman Jakobson – Lingvistika a poetika
   • Linguistics and Poetics, in: T. A. Sebeok (ed.), , Cambridge (Mass.) 1960, s. 350–377
   • česky vyšlo v R. Jakobson, Poetická funkce, Jinočany 1995, s. 74–105
  • diskuse: strukturalismus, poesie a NLP
 • 12. seminář, 21. 12. 2020
 • 13. seminář, 4. 1. 2021
  • četba: Robert Brandom – Articulating Reasons
   • 5. kapitola: A Social Route from Reasoning to Representing
  • diskuse: inferencialismus, současné směry ve filosofii jazyka

Další možnosti programu

 • co se letos nevešlo:
  • Cameron Buckner
  • Počátky analytické filosofie jazyka – Russell, Carnap, raný Wittgenstein
  • Teorie mluvních aktů – Austin, Grice, Searle
  • Strukturalismus – Saussure
  • Post-analytická filosofie – Rorty, Davidson, Putnam
  • Ne-analytické přístupy – Merleau-Ponty, Derrida, ...

Doporučená literatura

 • Peregrin: Kapitoly z analytické filosofie
 • Marvan: Otázka významu
 • Lycan: Philosophy of Language
 • Kolman: Idea, číslo, pravidlo
 • Peregrin: Struktura a význam
 • https://plato.stanford.edu/