SIS code: 
Semester: 
ZS
Instructor: 
Instructor: 
PhDr. Šárka Zikánová, Ph.D. Mgr. Anna Nedoluzhko, Ph.D. Mgr. Magda Ševčíková, Ph.D.

Vybrané kapitoly z české gramatiky

Selected topics from the Czech grammar

Primary tabs

 
  •  

Předmět je koncipován jako praktická analýza složitějších gramatických jevů v češtině (reflexivita, diateze, slovosled, elipsy, tvoření slovních tvarů a slov odvozených ad.). Studenti se seznámí s příslušnou odbornou literaturou a samostatně provedou kvalifikovaný rozbor korpusových jazykových dat.

 

Výuka se koná:

6. 10. Úvod všichni 
13.10. Magda Ševčíková 
20. 10. Magda Ševčíková
27. 10. podzimní prázdniny - domácí práce 
3. 11. Anja Nedoluzhko
10. 11. Magda Ševčíková
17. 11. státní svátek 
24. 11. Anja Nedoluzhko
1. 12. Anja Nedoluzhko
8. 12. Šárka Zikánová 
15. 12. Šárka Zikánová 
22. 12. pauza - domácí práce 
5. 1. Šárka Zikánová 
12. 1. Anja nebo Magda - závěr, zápočty

 

Literatura:

  • Bednaříková, B.: Slovo a jeho konverze. Olomouc: UPOL 2009.
  • Haspelmath, M. - Sims, A. D.: O čem je morfologie. Praha: Karolinum 2015.
  • Haspelmath, M. - Sims, A. D.: Understanding Morphology. Second Edition. London: Hodder Education 2012.
  • Karlík, P. a kol. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Lidové noviny. 2017.
  • Osolsobě, K.: Česká morfologie a korpusy. Praha: Karolinum 2014.
  • Panevová, J. a kol.: Mluvnice současné češtiny. Karolinum. 2014.
  • Škodová, S. Pseudokoordinace v syntaxi češtiny. Bor. 2009.
  • Štícha. Fr. Akademická gramatika spisovné češtiny. Academia, 2013
  • Further selected papers on Czech grammar