SIS code: 
NMAI054, 055, 056
Semester: 
winter + summer + winter
E-credits: 
5, 5, 6
Examination: 
2/2 C+Ex (3x)
Instructor: 
Instructor: 
doc. RNDr. Martin Klazar, Dr.

Matematická analýza pro informatiky

(cvičení k NMAI054, NMAI055, NMAI056)

Zimní semestr (NMAI054)

cvičení úterý 10:40-12:20, posluchárna S10
úterý 14:00-15:30, posluchárna S6
konzultace Malá Strana, místnost 407
(kdykoli po předchozí emailové domluvě)
poznámky k přednáškám
(doc Klazar)
zde
odkaz do SISu zde

 

Příklady probírané na cvičení (včetně zadání domácích úkolů):

 • cvičení 1 (2.10.2018) - úvod; výroková logika, funkce (pdf)
 • cvičení 2 (9.10.2018) - matematická indukce; vlastnosti zobrazení (pdf)
 • cvičení 3 (16.10.2018) - těleso reálných čísel, supremum (pdf)
 • cvičení 4 (23.10.2018) - limity posloupnosti, základní limity a základní postupy (pdf)
 • (30.10.2018) - imatrikulace, příklady ke konzultaci zde (pdf)
 • (6.10.2018) - děkanský den
 • cvičení 6 (13.11.2018) - limity (pdf)
 • cvičení 7 (20.11.2018) - konvergence řad (Leibnitz, srovnávací kritéria) (pdf)
 • cvičení 8 (27.11.2018) - konvergence řad (pokračování) (pdf)
 • cvičení 9 (4.12.2018) - spojitost funkce, limita funkce (pdf)
 • cvičení 10 (11.12.2018) - limita funkce 2 (pdf)
 • cvičení 11 (18.12.2018)
 • cvičení 12 (8.1.2019)
 • domácí úkoly - doplňující příklady zde (pdf)

Podmínky pro zápočet:

 1. Rozumná účast (3 absence)
 2. 20 bodů z domácích úkolů:
  • Termín: úterý 10:30 ... ZMĚNA
  • Typicky 2 příklad, 1 správně vyřešený příklad = 1 bod.
  • Domácí úkol vždy uveden na konci příkladů pro procvičování (viz pdf ke každému cvičení).
  • Odevzdává se podepsaná "hard-copy" do obálky na nástěnce před dveřmi č. 408 nebo kvalitní pdf (jediný soubor emailem - lze kvalitní sken).​
  • V případě nedostatku bodů lze požádat o doplňující úkoly.
 3. Při zásadní neznalosti na cvičeních se odečítají body z daného domácího úkolu.​ 
  Přehled bodů za odevzdané příklady lze najít zde (dopo a odpo).
 4. Zápočtová písemka - k úspěšnému zvládnutí písemky je potřeba získat 10 bodů z 20.

Další odkazy (zimní semestr):

 • stránky k přednášce doc. Klazara ze ZS 2016/17 zde
 • stránky ke cvičení dr. Klimošové  ze ZS 2016/17 zde

Doporučené učebnice, sbírky (zimní semestr):

 • Skripta: M Klazar: Matematická analýza I (učební text - předběžná verze, leden 2017)
 • Skripta: V. Hájková, M. Johanis, O. John, O. Kalenda, M. Zelený: Matematika. Matfyzpress, 2003 (2006, 2012)
 • Sbírka příkladů:
  • N. Krylová, M. Štědrý: Sbírka příkladů z matematiky I., Univerzita Karlova v Praze - Nakladatelství Karolinum, 2006
  • KAM - sbírka příkladů zde
  • Pavel Pyrih: Sbírka příkladů z matematické analýzy zde.
  • P. Holický, O. Kalenda: Metody řešení vybraných úloh z matematické analýzy. Matfyzpress, 2002 (zejm. pro 2, semestr)​

=========================================

Doporučené učebnice, sbírky (letní semestr):

 • skripta KAM zde;
 • skripta prof. Pultra zde;
 • Skripta: V. Hájková, M. Johanis, O. John, O. Kalenda, M. Zelený: Matematika. Matfyzpress, 2003 (2006, 2012)
 • Sbírka příkladů:
  • N. Krylová, M. Štědrý: Sbírka příkladů z matematiky I., Univerzita Karlova v Praze - Nakladatelství Karolinum, 2006
  • KAM - sbírka příkladů zde
  • Pavel Pyrih: Sbírka příkladů z matematické analýzy zde.
  • P. Holický, O. Kalenda: Metody řešení vybraných úloh z matematické analýzy. Matfyzpress, 2002 (zejm. pro 2, semestr)​

Další odkazy (letní semestr):

 • stránky k přednášce doc. Klazara zde;
 • stránky ke cvičení dr. Klimošové zde;
 • stránky je cvičení Mgr. Hančla zde;

Archiv příkladů:

zimní semestr MA I. (MAI054)

letní semestr MA II. (MAI055)

zimní semestr MA III. (MAI056)