SIS code: 
NMAI054, 055, 056
Semester: 
winter + summer + winter
E-credits: 
5, 5, 6
Examination: 
2/2 C+Ex (3x)
Instructor: 
Instructor: 
doc. RNDr. Martin Klazar, Dr.

Matematická analýza pro informatiky

(cvičení k NMAI054, NMAI055, NMAI056)

MA 1 (NMAI051) - letní semestr 2019/20, cvičení p přednášce doc. Jelínka

cvičení pátek 10:40-12:10, posluchárna S11
konzultace

Malá Strana, místnost 407

 • ??
 • kdykoli po předchozí emailové domluvě
poznámky k přednáškám
(doc. Vít Jelínek)
zde
odkaz do SISu zde

 

Příklady probírané na cvičení (včetně zadání domácích úkolů):

 • cvičení 1 (20.2.2019) - reálná čísla

Zápočet: K získání zápočtu na těchto cvičeních je potřeba získat celkem aspoň 60 bodů

 1. Ze zápočtového testu (organizován společně pro všechny kroužky na začátku zkouškového období) ... lze získat max 60 bodů.
 2. Za řešení domácích úkolů a aktivní účast na cvičeních ... lze získat max. 40 bodů.
  • domácí úkoly: bude vypsáno zhruba 20 příkladů po 4 bodech;
  • odevzdává se podepsaná "hard-copy" do obálky na nástěnce před dveřmi č. 408 nebo kvalitní pdf e-mailem;
  • v případě nedostatku bodů lze požádat o doplňující úkoly.

Doporučené učebnice, sbírky (NPFL054):

 • skripta: V. Hájková, O. John, O. Kalenda, M. Zelený: Matematika. Matfyzpress, 2006 (2003, 2012)
 • sbírky příkladů:
  • N. Krylová, M. Štědrý: Sbírka příkladů z matematiky I., Univerzita Karlova v Praze - Nakladatelství Karolinum, 2006
  • KAM - sbírka příkladů zde
  • Pavel Pyrih: Sbírka příkladů z matematické analýzy zde.
  • P. Holický, O. Kalenda: Metody řešení vybraných úloh z matematické analýzy. Matfyzpress, 2002 (zejm. pro 2, semestr)​

Další odkazy:

=========================================

Archiv příkladů:

zimní semestr MA I. (MAI054)

letní semestr MA II. (MAI055)

zimní semestr MA III. (MAI056)