Frames containing form "po zádech"
běhat, běhávat 6
běžet 7