Frames containing form "u+2"
domáhat se, domoci se 1
hlídat 2
lišit se, lišívat se 2
pozastavovat se, pozastavit se 3
prohrávat, prohrát 2
uspět 1
zastavovatI se, zastavitI se 3
zůstávat, zůstat 8
zůstávat, zůstat 9