Frames containing form "k tíži"
přičítat, přičíst, přičítávat 3
připočítávat, připočítat/připočíst 2