HOME PAGE
 

 Publications / Publikace

 • Hajičová E., Cuřín J., Hajič J., Kučera O. and B. Vidová Hladká: Jazyk a umělá inteligence: kudy a kam?, kap. 14. In: Umělá inteligence 5, eds. Mařík, Vladimír; Štěpánková, Olga; Lažanský, Jiří. Praha, Academia, 2007.Czech

 • Hana J. and B. Hladká: Getting more data - Schoolkids as annotators. In Proceedings of the Eighth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'12), Istanbul, Turkey, 2012. Available: pdf

 • Hladká, B. and O. Kuèera. Prague Dependency Treebank as an exercise book of Czech. In Proceedings of HLT/EMNLP 2005 Interactive Demonstrations, Vancouver, British Columbia, Canada, pp. 14-15, 2005. Available: pdf

 • Hladká B. and O. Kučera: A Corpus-based exercise book of Czech. In: Proceedings of the EUROCALL Conference (Mastering Multimedia: Teaching Languages Through Technology), pp. 111. Coleraine, Northern Ireland, UK. 2007.

 • Hladká B. and O. Kučera: An Annotated Corpus Outside Its Original Context: A Corpus-Based Exercise Book. In: Proceedings of the ACL-08: HLT Third Workshop on Innovative Use of NLP for Building Educational Applications, pp. 36-43, The Ohio State University, Columbus, Ohio, USA. 2008. Available: pdf ( workshop webpage)

 • Konárová M. Školní větné rozbory jako možný zdroj závislostních korpusů (?). Master thesis, Charles University in Prague, Faculty of Mathematics and Physics, Czech Republic, 2012.Czech

 • Kučera, O. Pražský závislostní korpus jako cvičebnice jazyka českého. Diplomová práce, MFF UK Praha, 2006. Available: pdfCzech

 • Kučera, O. Pražský závislostní korpus jako elektronická cvičebnice jazyka českého. In Proceedings of the 4th Student Research Competition in Informatics and Information Technologies (finalists papers), pp. 41-47, Prague, November 24, 2006. Available: pdfCzech

 • Kučera, O. A corpus-based exercise book of Czech language. In Prague Bulletin of Mathematical Linguistics 85, pp. 35-56, 2006. Available: pdf

 • Kučera, O. and B. Hladká. Cvičebncie češtiny netradičním způsobem. Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole, Katedra českého jazyka a literatury PdF UP v Olomouci, in press, 2006.Czech

 • Kučera, O. and B. Hladká and K. Hrstková. Automaticky vytvořená cvičebnice češtinz. pp. 55-57, ISBN: 80-85645-59-9, Pedagogický software, Jihočeská univerzita, České Budějovice, 2008. Available: pdfCzech

 • Šnokhausová K. Systém Čapek ve školní praxi: pilotní studie. Bachelor thesis, University of South Bohemia in České Budějovice, Czech Republic, 2012. Czech

 • Veselá L. Systém STYX ve školní praxi: pilotní studie. Bachelor thesis, University of South Bohemia in České Budějovice, Czech Republic, 2012.Czech
 Presentations / Prezentace
 • 14/2/2013 Hladká B., M. Wenisch, J. Hana: Čapek a iPad v jedné kapse. 3. Malostranská IT setkání. Available: pdf

 • 25/5/2012 Hana J. and B. Hladká: Getting more data - Schoolkids as annotators. Poster&Demonstration at the Eighth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'12), Istanbul, Turkey, 2012. Available: pdf

 • 19/6/2008. O. Kučera. An Annotated Corpus Outside Its Original Context: A Corpus-Based Exercise Book. ACL-08: HLT Third Workshop on Innovative Use of NLP for Building Educational Applications, The Ohio State University, Columbus, Ohio, USA. Available: pdf.

 • 3/1/2007. J. Hlaváčová, K. Hrstková, O. Kučera. Představení el. cvičebncie STYX žákům pražského gymnázia Nad Alejí.Czech

 • 29/11/2006. O. Kuèera. STYX - an electronic exercise book of Czech. Prague Treebanking for Every One: A two-day tutorial. Slides & presentation

 • 13/10/2006. O. Kučera. STYX - an electronic exercise book of Czech. A Meeting of the LT4eL (Language Technology for e-Learning) project.

 • 5/12/2005. O. Kučera. Pražský závislostní korpus jako cvičebnice jazyka českého. Seminář z formální lingvistiky, MFF UK. Available: pdf Czech

 Awards / Ocenìní

CONTACT styx@ufal.mff.cuni.cz

The STYX system was partially developed within the project "An exercise book of Czech based on the Prague Dependency Treebank" No. GAUK 207-10/257559 financed by the Grant Agency of the Charles University.