HOME PAGE
 

Představujeme vám elektronickou cvičebnici českého tvarosloví a české syntaxe. Cvičebnice obsahuje více jak 11 tisíc českých vět, na kterých můžete procvičovat tvaroslovný a větný rozbor. Výsledky si můžete okamžitě zkontrolovat.

  1. Na všech 11 tis. vět se podívejte (pokud vám čas dovolí:-))) v programu Charon.
  2. V tomto programu vytvořte cvičení, tj. seznam vět, které chcete procvičovat.
  3. Cvičení otevřte v programu Styx a začněte procvičovat.
  4. V programu Styx rozbory zkontrolujte.

Pomocí programu Čapek můžete procvičovat tvarosloví a větné rozbory na větách, které sami vymyslíte.

 Ke čtení a na dívání

 Ke stažení

KONTAKT styx@ufal.mff.cuni.cz

Systém STYX byl vyvinut za částečné podpory projektu "An exercise book of Czech based on the Prague Dependency Treebank" č. GAUK 207-10/257559, financovaného Grantovou agenturou Univerzity Karlovy.