CZECH ACADEMIC CORPUS 1.0 GUIDE
|česky|

10. Bibliography

[Collins, 2002] Michael Collins: Discriminative Training Methods for Hidden Markov Models: Theory and Experiments with Perceptron Algorithms. Proceedings of EMNLP´2002, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA, 2002.

[Čermák, Blatná, 2005] František Čermák, Renata Blatná: Jak využívat Český národní korpus. Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 2005.

[Hajič, 2004] Jan Hajič: Disambiguation of Rich Inflection (Computational Morphology of Czech). Karolinum, Praha, 2004.

[Hajič et al., 2004] Jan Hajič, Jarmila Panevová, Eva Buráňová, Alevtina Bémová, Jan Štěpánek, Petr Pajas, Jiří Kárník: Anotace na analytické rovině. Návod pro anotátory. Institute of Formal and Applied Linguistics, MFF UK, Prague, Czech Republic, 2004.

[Hana, Zeman, 2005] Jiří Hana, Daniel Zeman, Jan Hajič, Hana Hanová, Barbora Hladká, Emil Jeřábek: Manual for Morphological Annotation. TR-2005-27, Institute of Formal and Applied Linguistics, MFF UK, Prague, Czech Republic. 2005.

[Hladká, Králík, 2006] Barbora Hladká, Jan Králík: Proměny Českého akademického korpusu. Slovo a slovesnost, 67: pp. 179–194, 2006.

[Jelínek, Bečka, Těšitelová, 1961] Jaroslav Jelínek, Josef Václav Bečka, Marie Těšitelová: Frekvence slov, slovních druhů a tvarů v českém jazyce (FSSDTČJ). SPN, Praha, 1961.

[Kopřivová, Kocek, 2000] Marie Kopřivová, Jan Kocek: Český národní korpus, úvod a příručka uživatele. FF UK, Prague, Czech Republic, 2000.

[Kučera, 2006] Ondřej Kučera: Pražský závislostní korpus jako cvičebnice jazyka českého [Prague Dependency Treebank as an Exercise Book of Czech]. Master thesis, MFF UK, Prague, Czech Republic, 2006.

[McDonald, Pereira, Ribarov, Hajič, 2005] Ryan McDonald, Fernando Pereira, Kiril Ribarov, Jan Hajič: Non-projective Dependency Parsing using Spanning Tree Algorithms. Proceedings of HLT/EMNLP´2005, pp. 523 – 530, Vancouver, Canada, 2005.

[Mikulová a kol., 2006] Marie Mikulová, Alevtina Bémová, Jan Hajič, Eva Hajičová, Jiří Havelka, Veronika Kolářová, Lucie Kučová, Markéta Lopatková, Petr Pajas, Jarmila Panevová, Magda Razímová, Petr Sgall, Jan Štěpánek, Zdeňka Urešová, Kateřina Veselá, Zdeněk Žabokrtský: Anotace na tektogramatické rovině Pražského závislostního korpusu. Anotátorská příručka. TR-2005-28, Institute of Formal and Applied Linguistics, MFF UK, Prague, Czech Republic, 2005.

[Mírovský, 2008] Jiří Mírovský: Netgraph - Making Searching in Treebanks Easy. Proceedings of the Third International Joint Conference on Natural Language Processing (IJCNLP 2008), Hyderabad, India, pp. 945 – 950, 2008.

[Müller, Psutka, Šmídl, 2000] Luděk Müller, Josef Psutka, Luboš Šmídl: Design of Speech Recognition Engine. TSD 2000, Lecture Notes in Artificial Intelligence, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg, pp. 259 – 264, 2000.

[Pajas, Štěpánek, 2005] Petr Pajas, Jan Štěpánek: A Generic XML-based Format for Structured Linguistic Annotation and its Application to the Prague Dependency Treebank 2.0. TR-2005-29, Institute of Formal and Applied Linguistics, MFF UK, Prague, Czech Republic. 2005.

[Přikryl, 2007] Leoš Přikryl: Rozhraní v mluveném jazyce pro korpusové anotační nástroje. Diplomová práce, MFF UK, Praha, 2007.

[Psutka, Müller, Matoušek, Radová, 2006] Josef Psutka, Luděk Müller, Jindřich Matoušek, Vlasta Radová: Mluvíme s počítačem česky. Academia, Praha, 2006.

[Ribarov, 2004] Kiril Ribarov: Automatic Building of a Dependency Tree – The Rule-Based Approach and Beyond. Doktorská práce, MFF UK, Praha, 2004.

[Ribarov, Bémová, Hladká, 2006] Kiril Ribarov, Alla Bémová, Barbora Hladká: When a statistically oriented parser was more efficient than a linguist: A case of treebank conversion. Prague Bulletin of Mathematical Linguistics 86, pp. 21 – 38, 2006.

[Savický, Hlaváčová, 2002] Petr Savický, Jaroslava Hlaváčová: Measures of Word Commonness. Journal of Quantitative Linguistics. Swets & Zeitlinger, Vol. 9, No. 3, pp. 215 – 231. 2002.

[Šmilauer, 1972] Vladimír Šmilauer: Nauka o českém jazyku. Praha, 1972.

[Vidová Hladká a kol., 2007] Barbora Vidová Hladká, Jan Hajič, Jiří Hana, Jaroslava Hlaváčová, Jiří Mírovský, Jan Votrubec: Průvodce Českým akademickým korpusem 1.0. Karolinum, Praha, 2007.

[Votrubec, 2005] Jan Votrubec: Volba vhodné sady rysů pro morfologické značkování češtiny [Selecting an Optimal Set of Features for the Morphological Tagging of Czech]. Master thesis, MFF UK, Prague, Czech Republic, 2005.