<-  C
D
E  ->

* dabovat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w360f1 Used: 2x
        dabovat projev
        daboval film


* daň
    ?ACT(.2,.u) PAT(.3) v-w361f1 Used: 0x
        povinná daň polistopadové revoluční euforii.PAT
    ?ACT(.2,.u) ?ORIG(z-1[.2]) v-w361f2 Used: 0x
        daně z příjmů.ORIG
        daně z pohonných hmot.ORIG
        daň za provoz vozidla.CAUS


* danit
    ACT(.1) PAT(.4) v-w362f1 Used: 1x
        danit dividendy


* daný
    ACT(.7) v-w363f1 Used: 0x
        (dát, dávat - určovat) daný velikostí.ACT napětí
    ?ACT(.7) ADDR(.3) v-w363f2 Used: 0x
        (dát, dávat) sliby dané zákazníkům.ADDR (firmou.ACT)
    EMPTY v-w363f3 Used: 0x
        (výchozí, uvedený, existující) daná veličina,
        v daném případě, za daných podmínek


* dar
    ACT(:2,:u) ADDR(.3) v-w364f1 Used: 0x
        (věc) dar plukovníka Kaddáfího.ACT muzeu.ADDR umění (zabudovaný PAT)
    PAT(:2,:u) ORIG(od-1[.2]) v-w364f2 Used: 0x
        (co člověk má, bez svého příčinění)
        dar od Boha.ORIG
        dar kritického myšlení.PAT


* darování
    ACT(.2,.7,.u,mezi-1[.P7],mezi-1[.7],mezi-1[.7]) PAT(.2,.u) ADDR(.3) v-w365f1 Used: 1x
        (darovat) darování mezi vámi.ACT a partnerem.ACT


* darovaný
    ACT(.7) ?ADDR(.3) v-w366f1 Used: 0x
        (darovat) darovaný vůdcem M. Kaddáfím.ACT


* darovat
    ACT(.1) PAT(.4) ADDR(.3) v-w367f1 Used: 2x
        daroval synovi domek
        za poslušnost.CAUS
        k Vánocům.AIM


* dařit se
    ACT(.3) PAT(.1,.f,že[.v],aby[.v]) v-w368f1 Used: 30x
        daří se mi psaní, psát
        daří se mi, že mě poslouchá

    ACT(.3) MANN(*)|EXT(*) v-w368f2 Used: 24x
        daří se mi dobře.MANN
        ekonomice se daří
        vůbec.EXT se mi nedaří
        fotbalistům se v lize moc.EXT nedařilo

    ACT(.1) v-w368f3 Used: 0x
        na jihu se daří víno
        d. se mu.BEN pšenice


* dát
    ACT(.1) PAT(.4) ADDR(.3) v-w369f1 Used: 86x
        dali jim dárky
        d. jim oznámení (=listina)
        d. peníze na charitu, k Vánocům.AIM
        d. jim auto za vítězství.CAUS
        za odměnu.COMPL
        jako odměnu.COMPL
        d. jim to za korunu.MEANS

    ACT(.1) CPHR({pohlavek,políček,branka,gól,rána,...}.4) ADDR(.3) v-w369f2 Used: 34x
        dal synovi pohlavek
    ACT(.1) CPHR({pověření,podpora,souhlas,zpráva,impuls,odpověď,možnost,příkaz,naděje,popud,příčina,právo,příležitost,signál,šance,...}.4) ADDR(.3) v-w369f3 Used: 28x
        dal někomu příkaz
    ACT(.1) PAT(.4,že[.v],.c,zda[.v]) v-w369f4 Used: 24x
        zákon dá rozsah
        nabídka d. cenu
        je to dáno tím, že...
        rozdílnost je dána způsobem práce
        tím je dáno, zda jsou nutné poličky

    ACT(.1) CPHR({přednost,preference,...}.4) ADDR(.3) v-w369f5 Used: 22x
        dát přednost odpočinku před zábavou.PAT
    ACT(.1) PAT(.4) DIR3(*) v-w369f6 Used: 20x
        dát květiny do vázy
    ACT(.1) PAT(.f) v-w369f7 Used: 18x
        dal dítě léčit
        d. dětem šít
        matka d. spravit dětem boty
        ředitel jim d. přinést snídani do postele
        Honza se d. přesvědčit

    ACT(.1) DPHR(najevo) PAT(.4,že[.v],aby[.v],[.v],zda[.v],jestli[.v],.c) ADDR(.3) v-w369f8 Used: 15x
        dal předsedovi najevo, že neposlechne
        d. radost najevo
        d. jim najevo dobrou vůli

    ACT(.1) DPHR(dohromady) PAT(.4) v-w369f9 Used: 13x
        dát svůj život dohromady
        někdo nás dal dohromady

    ACT(.1) PAT(.4) ?ADDR(.3) ?EFF(za-1[.4]) v-w369f10 Used: 7x
        dají jim své životy za děti
        tyto peníze d. za zařízení kanceláří
        d. mu za korunu.MEANS lízátko
        d. mu za pomoc.CAUS přístup na internet
        d. mu z fondu.DIR1 oprav za nový byt.EFF přiměřenou částku

    ACT(.1) PAT(.3) EFF(.f) v-w369f11 Used: 6x
        dal nám zahynout
        je mu dáno zestárnout
        dá vám pocítit...

    ACT(.1) PAT(na-1[.4]) v-w369f12 Used: 5x
        dal na něj
        d. na jeho radu
        d. na mapu
        d. na výsledky jednání

    ACT(.1) PAT(.4,že[.v],aby[.v],.f) ADDR(.3) ?EFF(za-1[.4],.7,.4[{jako,jakožto}:/AuxY]) v-w369f13 Used: 5x
        dát mu zpívat za úkol
        d. mu příkazem zabít nepřátele

    ACT(.1) DPHR(za-1[pravda.S4]) ?PAT(že[.v],v-1[.6]) ADDR(.3) v-w369f14 Used: 5x
        dala mu za pravdu, že situace je núnosná
    ACT(.1) CPHR({hlas,...}.4) ADDR(.3,pro-1[.4]) v-w369f15 Used: 3x
        dal hlas ODS
    ACT(.1) CPHR({důkaz,informace,návrh,oznámení,podnět,stížnost,záruka,zpráva,žádost,žaloba,...}.4) ADDR(.3) v-w369f16 Used: 4x
        dát policii oznámení
    ACT(.1) PAT(.4) v-w369f17 Used: 3x
        dal jsem břevno
    ACT(.1) DPHR(k-1[dispozice.S3]) PAT(.4) ADDR(.3) v-w369f18 Used: 3x
        dal jim k dispozici auto
    ACT(.1) CPHR({pečeť,...}.4) v-w369f19 Used: 3x
        dal při utkání pečeť na dva body
    ACT(.1) CPHR({prostor,možnost,naděje,popud,právo,příležitost,šance,...}.4) ADDR(.3) v-w369f20 Used: 2x
        dal někomu příkaz
    ACT(.1) PAT(.4) DIR3(=) v-w369f21 Used: 2x
        dát věci do nových souvislostí
        dal ho do pořádku

    ACT(.1) DPHR(na-1[srozuměná.FS4]) PAT(.4) ADDR(.3) v-w369f22 Used: 2x
        kolega dal řediteli svou nespokojenost na srozuměnou
    ACT(.1) DPHR(ten.NS3) ?PAT(že[.v]) v-w369f23 Used: 2x
        dejme tomu, že se to stane během války
        těžko, dejme tomu v Čechách, bude existovat...

    ACT(.1) DPHR(slyšet,se) PAT(že[.v]) v-w369f24 Used: 2x
        dal se slyšet, že se nechá znovu oddat
    ACT(.1) DPHR(vědět.f) ?PAT(o-1[.6]) ADDR(.3) EFF(.4,že[.v]) v-w369f25 Used: 2x
        dal mi o něm vědět, že přijde večer
        d. nám o sobě vědět

    ACT(.1) DPHR(čekat[na-1[se.4]]) v-w369f26 Used: 2x
        odezva nedala na sebe dlouho čekat
    ACT(.1) PAT(.4) DIR3(*) v-w369f27 Used: 2x
        dát oznámení (=listina) na úřad
        d. přiznání

    ACT(.1) PAT(.4,.f) ?ADDR(.3) ?EFF(.7,.4[{jako,jakožto}:/AuxY],za-1[.4]) v-w369f28 Used: 2x
        dal mu to za úkol
        dal jim za cíl prezentovat

    ACT(.3) DPHR(práce.S4) PAT(.1,.f) v-w369f29 Used: 2x
        regulace nám dá práci
    ACT(.1) PAT(.4) ADDR(.3) v-w369f30 Used: 2x
        dát přiznání úřadu
    ACT(.1) PAT(.4) ADDR(.3) v-w369f31 Used: 1x
        dali jim dostatek záminek k útoku
        d. nám podmínky
        d. příležitost

    ACT(.1) PAT(.4) EFF(.f) v-w369f32 Used: 1x
        dala děti spát
    ACT(.1) PAT(.4) ?ADDR(.3) v-w369f33 Used: 1x
        to nám dá mnoho práce
        to nám d. mnoho námahy, dřiny, lopoty

    ACT(.1) DPHR(z-1[ruka.2]) PAT(.4) v-w369f34 Used: 1x
        nedal knihu z ruky
    ACT(.1) DPHR(zelený.FS4) PAT(.3) v-w369f35 Used: 1x
        dát zelenou podnikání
    ACT(.1) DPHR(na-1[vědomí.S4]) PAT(.4,že[.v]) ADDR(.3) v-w369f36 Used: 1x
        dal nám na vědomí,že se do toho nemáme plést
    ACT(.1) DPHR(pokoj.4) ?PAT(.3) v-w369f37 Used: 1x
        žádali, abychom jim dali pokoj
        žáci konečně d. pokoj

    ACT(.3) DPHR(rozum.S1) PAT(.4,že[.v]) v-w369f38 Used: 1x
        to nám dá rozum
        dá rozum, že se stal jeho oblíbencem

    ACT(.1) DPHR(do-1[soulad.S2]) PAT(.4) EFF(s-1[.7]) v-w369f39 Used: 1x
        čtení musíme dát do souladu se skutečností
    ACT(.1) DPHR(za-1[vyučená.FS4]) PAT(.3) v-w369f40 Used: 1x
        dala mu za vyučenou
    ACT(.1) ?PAT(za-1[.4]) ?ADDR(.3) EXT(*) v-w369f41 Used: 1x
        dal nám stovku za cestu do Lidče
    ACT(.1) PAT(.4,aby[.v],.f,že[.v],.v) ADDR(.3) v-w369f42 Used: 1x
        náhoda nám dá vyhrát
        bůh d. , že vyhrajeme

    ACT(.1) PAT(.f) v-w369f43 Used: 1x
        nedá se nekoupit
    ACT(.1) DPHR(pozor-2.S4) PAT(na-1[.4],aby[.v],.c) v-w369f44 Used: 0x
        dal pozor na děti
        d. pozor, aby neuklouzl
        d. pozor, kam šlapat

    ACT(.1) CPHR({důkaz,informace,návrh,oznámení,podnět,stížnost,zpráva,žádost,žaloba,...}.4) DIR3(*) v-w369f45 Used: 0x
        dát žádost na úřad(=úřadu)
    ACT(.1) CPHR({důkaz,informace,návrh,oznámení,podnět,stížnost,zpráva,žádost,žaloba,...}.4) LOC(*) v-w369f46 Used: 0x
        dát oznámení na úřadě(=úřadu)
    ACT(.1) CPHR({pokuta,sankce,...}.4) ADDR(.3) v-w369f47 Used: 0x
        dát firmě pokutu
    ACT(.1) CPHR({důraz,...}.4) v-w369f48 Used: 0x
        dát důraz na prevenci
    DPHR(bůh.S5) v-w369f49 Used: 0x
        nedej bože
    ACT(.1) PAT(.4) LOC(*) v-w369f50 Used: 0x
        dát přiznání na úřadě


* data
    ?ACT(.2,.u) PAT(o-1[.6]) ?ORIG(od-1[.2]) v-w370f1 Used: 0x
        data o dosavadním průběhu.PAT procesu
        data od zpravodajských jednotek.ORIG


* dát se
    ACT(.1) CPHR(do-1[{práce,výroba,hospodaření,výklad,let,pohyb,...}.2],v-1[{let,...}.4]) v-w371f1 Used: 2x
        dala se do práce na slovníku
    ACT(.1) PAT(na-1[.4]) v-w371f2 Used: 1x
        dát se na okultismus
        d. se na ševce

    ACT(.1) DIR3(*) v-w371f3 Used: 1x
        dát se na jih
        Literární noviny se d. zvláštní cestou.DIR2

    ACT(.1) PAT(do-1[.2]) v-w371f4 Used: 1x
        dát se do koláčů
    ACT(.1) DPHR(cesta.S7) v-w371f5 Used: 1x
        dát se cestou nejmenšího odporu


* dát si
    ACT(.1) PAT(.4) v-w372f1 Used: 4x
        dát si dort
        d. si, na co má chuť

    ACT(.1) DPHR(pozor-2.S4) v-w372f2 Used: 4x
        dát si pozor
    ACT(.1) DPHR(práce.S4) PAT(s-1[.7]) v-w372f3 Used: 3x
        dát si práci s úklidem
    ACT(.1) DPHR(šlofík.S4) v-w372f4 Used: 1x
        dal si šlofíka
    ACT(.1) DPHR(načas,na-1[čas.S4]) v-w372f5 Used: 1x
        opět si dáme na čas
    ACT(.1) PAT(.4) v-w372f6 Used: 1x
        dala si pauzu
        d. si přestávku
        d. si odpočinek

    ACT(.1) DPHR(záležet.f) ?PAT(na-1[.6]) v-w372f7 Used: 1x
        dala si záležet
    ACT(.1) DPHR(bacha.4) v-w372f8 Used: 0x
        dát si bacha


* dávající
    PAT(.4) ADDR(.3) v-w373f1 Used: 0x
        (dávat) dávající pacientovi.ADDR lék.PAT


* dávat
    ACT(.1) CPHR({prostor,pověření,podpora,impuls,možnost,příkaz,naděje,popud,příčina,právo,příležitost,signál,šance,...}.4) ADDR(.3) v-w374f1 Used: 32x
        dával někomu příkaz
    ACT(.1) CPHR({přednost,preference,...}.4) ADDR(.3) v-w374f2 Used: 26x
        dával přednost divadlu před hudbou.PAT
    ACT(.1) PAT(.4) ?ADDR(.3) v-w374f3 Used: 20x
        dávali si ruku
        dával mu svou ruku

    ACT(.1) PAT(.4) ADDR(.3) v-w374f4 Used: 17x
        dávat jim dárky
        d. kolegům oznámení (=listina)
        COMPL za odměnu
        CAUS za vítězství
        AIM k Vánocům, na charitu

    ACT(.1) PAT(.4) DIR3(*) v-w374f5 Used: 13x
        dávat květiny na hrob
        d.babičku do postele

    ACT(.1) DPHR(najevo) PAT(.4,že[.v],aby[.v],[.v],zda[.v],jestli[.v],.c) ADDR(.3) v-w374f6 Used: 13x
        dávala jí najevo radost
        d. mu najevo své znechucení, že je znechucen,
        d. najevo, kdo se mu nelíbí

    ACT(.1) PAT(.4) ADDR(.3) v-w374f7 Used: 6x
        dává mu to prostor k postřehům
        d. to rodičům jakýsi motiv
        d. hráči šanci

    ACT(.1) PAT(.4) DIR3(=) v-w374f8 Used: 4x
        dává usedlost do pořádku
        d. věci do pořádku
        d. to do původního stavu

    ACT(.1) PAT(.4) ?ADDR(.3) v-w374f9 Used: 3x
        kráva nám dává mléko
    ACT(.1) PAT(.4,že[.v],aby[.v],.f) ADDR(.3) ?EFF(za-1[.4],.7,.4[{jako,jakožto}:/AuxY]) v-w374f10 Used: 3x
        dával mu četbu příkazem
        d. jim zpívat úkolem

    ACT(.1) DPHR(za-1[pravda.S4]) ?PAT(že[.v]) ADDR(.3) v-w374f11 Used: 3x
        dával mu za pravdu, že situace je neúnosná
    ACT(.1) PAT(.f) v-w374f12 Used: 2x
        dávala dětem spravit boty
        d. je léčit

    ACT(.1) DPHR(pozor-2.S4) PAT(na-1[.4],aby[.v],.c) v-w374f13 Used: 2x
        dává pozor na děti
        d. pozor, kam šlapou

    ACT(.1) DPHR(na-1[vědomí.4]) PAT(.4,že[.v]) ADDR(.3) v-w374f14 Used: 2x
        jim na vědomí, že končí
    ACT(.1) CPHR({důkaz,informace,návrh,oznámení,podnět,stížnost,zpráva,žádost,žaloba,...}.4) ADDR(.3) v-w374f15 Used: 2x
        dávat úřadu oznámení
    ACT(.1) DPHR(vědět.f) ?PAT(o-1[.6]) ADDR(.3) EFF(.4,že[.v]) v-w374f16 Used: 2x
        dával jim o přednášcě vědět, že bude v uterý
        d. nám vědět novou zprávu

    ACT(.1) PAT(.4) ADDR(.3) v-w374f17 Used: 2x
        dával jim góly
    ACT(.1) PAT(.f) ADDR(.3) v-w374f18 Used: 2x
        hudba nám dává nahlédnout ...
    ACT(.1) CPHR({důraz,...}.4) v-w374f19 Used: 1x
        dávat důraz na prevenci
    ACT(.1) DPHR(na-1[srozuměná.FS4]) PAT(.4,že[.v]) ADDR(.3) v-w374f20 Used: 1x
        dával jim na srozuměnou své mínění
    ACT(.1) DPHR(váha.4) PAT(.3) v-w374f21 Used: 1x
        nedává tomu váhu
    ACT(.1) DPHR(dohromady) PAT(.4) v-w374f22 Used: 1x
        dávat příručku dohromady
        d. svůj život dohromady
        někdo nás d. dohromady

    ACT(.1) CPHR({pokuta,sankce,výpověď,...}.4) ADDR(.3) v-w374f23 Used: 1x
        dávat firmám pokuty
    ACT(.1) DPHR(k-1[dispozice.S3]) PAT(.4) ADDR(.3) v-w374f24 Used: 1x
        dávat prospekt k dispozici podnikatelům
    ACT(.1) DPHR(vědět.f) PAT(o-1[.6]) ADDR(.3) v-w374f25 Used: 1x
        dával jim o sobě vědět
    ACT(.1) DPHR(vina.S4) PAT(.3) v-w374f26 Used: 1x
        dávala mu vinu
    ACT(.1) PAT(.4,že[.v]) v-w374f27 Used: 0x
        zákon dává rozsah
    ACT(.1) PAT(.4) EFF(.f) v-w374f28 Used: 0x
        dávala děti spát
    ACT(.1) PAT(.4) ?ADDR(.3) ?EFF(za-1[.4]) v-w374f29 Used: 0x
        tyto peníze nám dávali za zařízení kanceláří
    ACT(.1) PAT(.4) v-w374f30 Used: 0x
        televize dává dobrý film
        LOC v televizi d. dobrý film
        kino d. poslední novinky

    ACT(.1) PAT(na-1[.4]) v-w374f31 Used: 0x
        davá na něj
        d. na jeho radu
        d. na výsledky jednání

    ACT(.1) CPHR({důkaz,informace,návrh,oznámení,podnět,stížnost,zpráva,žádost,žaloba,...}.4) LOC(*) v-w374f32 Used: 0x
        dávat oznámení na úřadě(=úřadu)
    ACT(.1) CPHR({důkaz,informace,návrh,oznámení,podnět,stížnost,zpráva,žádost,žaloba,...}.4) DIR3(*) v-w374f33 Used: 0x
        dávat oznámení na úřad
    ACT(.1) PAT(.4) DIR3(*) v-w374f34 Used: 0x
        dávat oznámení (=listina) na úřad
        d. přiznání na úřad

    ACT(.1) CPHR({pohlavek,políček,...}.4) ADDR(.3) v-w374f35 Used: 0x
        dával synovi pohlavek
    ACT(.1) ?PAT(za-1[.4]) ?ADDR(.3) EXT(*) v-w374f36 Used: 0x
        dával jim za byt tisícovku
    ACT(.1) PAT(.4) LOC(*) v-w374f37 Used: 0x
        dávat přiznání na úřadě
    ACT(.1) PAT(.4) ADDR(.3) v-w374f38 Used: 0x
        dávat přiznání úřadu


* dávat se
    ACT(.1) CPHR(do-1[{pohyb,práce,pochod,výroba,hospodaření,výklad,...}.2]) v-w375f1 Used: 2x
        dávat se do práce
    ACT(.1) DIR3(*) v-w375f2 Used: 0x
        dávat se na jih
    ACT(.1) DIR3(*) v-w375f3 Used: 0x
        dávat se ke komunistům
    ACT(.1) PAT(na-1[.4]) v-w375f4 Used: 0x
        dávat se na okultismus
        d. se na ševce

    ACT(.1) PAT(do-1[.2]) v-w375f5 Used: 0x
        dávat se do pečínky


* dávat si
    ACT(.1) DPHR(načas,na-1[čas.S4]) v-w376f1 Used: 1x
        dávat si na čas
    ACT(.1) DPHR(líbit) PAT(.4,že[.v]) v-w376f2 Used: 1x
        dával si to líbit


* dávka
    ?ACT(.2,.u) ?PAT(.2,.u) ADDR(.3) v-w377f1 Used: 0x
        pomocné dávky potravin.PAT chudším občanům.ADDR
    ?MAT(.2,.u) v-w377f2 Used: 0x
        (odměřené množství, porce) denní dávka krmení.MAT pro pštrosa.BEN
    ?ACT(.2,.u) PAT(:3) v-w377f3 Used: 0x
        (peněžitá částka) dávky magistrátu.ACT chudým rodinám.PAT


* dávkování
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) ?ADDR(.3) v-w378f1 Used: 2x
        (dávkovat) dávkování záhadnosti.PAT
        dávkování léků.PAT nemocným.ADDR


* dávkovat
    ACT(.1) PAT(.4) ADDR(.3) v-w379f1 Used: 0x
        dávkoval mu lék


* dbalý
    PAT(.2,.u) v-w380f1 Used: 0x
        (dbát) úzkostlivě dbalý zákona.PAT


* dbát
    ACT(.1) PAT(na-1[.4],.2,o-1[.4],aby[.v],zda[.v]) v-w381f1 Used: 15x
        dbali na zachování pravidel
        d. o památku
        d., aby vždy pozdravil


* dcera
    APP(.2,.u) v-w382f1 Used: 0x
        jeho.APP dcera a zet´ (Jelcinova.APP dcera)


* debakl
    ?ACT(.2,.u) v-w383f1 Used: 0x
        debakl západoevropské politiky.ACT


* debata
    ACT(.2,.u) PAT(o-1[.6],nad-1[.7],zda[.v],zdali[.v],jestli[.v]) ADDR(s-1[.7]) v-w384f1 Used: 3x
        debata několika členů.ACT vedení
        debata s Leonhardem.ADDR
        debaty kolem nových pravidel.PAT pravopisu
        debata, zdali je.PAT
        debata nad státním rozpočtem.PAT ?


* debatovat
    ACT(.1) PAT(o-1[.6],zda[.v],zdali[.v],jestli[.v],na-1[téma.4]) ADDR(s-1[.7]) v-w385f1 Used: 2x
        debatoval o problémech s členy ODS


* debut
    ACT(.2,.u) v-w386f1 Used: 0x
        debut režiséra Clauda Chabrola.ACT
        Její.ACT celovečerní filmový debut


* debutovat
    ACT(.1) v-w387f1 Used: 5x
        v této skupině debutoval v roce 1958


* decentralizace
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w388f1 Used: 0x
        (decentralizovat) decentralizace pravomocí.PAT státu


* decentralizovat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w389f1 Used: 0x
        decentralizovat výrobu


* dědic
    EMPTY v-w390f1 Used: 0x
        dědic bývalého Svazu.APP invalidů
    PAT(.2,.u) v-w390f2 Used: 0x
        dědic trůnu.PAT, dědic tradic.PAT


* defilé
    ACT(.2,.u) v-w391f1 Used: 0x
        (defilovat) defilé tančících fanynek.ACT


* defilovat
    ACT(.1) v-w392f1 Used: 1x
        veteráni defilovali na náměstí


* definice
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w393f1 Used: 0x
        (definovat) definice rodiny.PAT
        definice zjištěné skutečnosti.PAT

    EMPTY v-w393f2 Used: 0x
        matematická definice


* definovat
    ACT(.1) PAT(.4,že[.v],zda[.v],jestli[.v],.c) v-w394f1 Used: 33x
        kontakty definují styky
        d., jestli dojde k jednáním
        d. inflaci jako růst.COMPL cenové hladiny
        d. konzervatismus


* deformace
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w395f1 Used: 0x
        (deformovat) deformace destičky.PAT
    ACT(.2,.u) v-w395f2 Used: 0x
        (deformovat se) deformace člověka (jako samovolný proces)


* deformovat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w396f1 Used: 4x
        deformovali destičku


* degenerace
    ACT(.2,.u) v-w397f1 Used: 0x
        (degenerovat) degenerace svalů.ACT


* degradovat
    ACT(.1) PAT(.4) ?ORIG(z-1[.2]) ?EFF(na-1[.4]) v-w398f1 Used: 3x
        degradovali Bratislavu na provinční městečko
        d. ho z generálplukovníka na generálporučíka


* dehungarizace
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w399f1 Used: 0x
        dehungarizace slovenských dějin.PAT


* deklamace
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w400f1 Used: 0x
        (deklamovat) deklamace politických názorů.PAT


* deklarace
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,o-1[.6],.u) v-w401f1 Used: 0x
        deklarace vyrovnaného rozpočtu.PAT
        deklarace o tlusté červené čáře.PAT

    EMPTY v-w401f2 Used: 0x
        deklarace lidských práv.APP


* deklarování
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u,že[.v]) v-w402f1 Used: 2x
        (deklarovat-vyhlásit) deklarování pozitivních principů.PAT


* deklarovat
    ACT(.1) PAT(.4,že[.v]) v-w403f1 Used: 6x
        deklarovat systém hodnot
    ACT(.1) PAT(.4) EFF(za-1[.4],.4[{jako,jakožto}:/AuxY],.a4[{jako,jakožto}:/AuxY],za-1[.a4]) v-w403f2 Used: 2x
        deklaroval produkty jako výrobky z papíru


* dekorace
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w404f1 Used: 0x
        (dekorovat) dekorace bezútěšné zastávky.PAT
    EMPTY v-w404f2 Used: 0x
        (kulisy) jevištní dekorace Národního divadla. APP


* děkování
    ACT(.2,.u) PAT(za-1[.4],že[.v]) ADDR(.3) v-w405f1 Used: 1x
        (děkovat) děkování maturantů.ACT rodičům.ADDR za výchovu.PAT


* děkovat
    ACT(.1) ?PAT(za-1[.4],že[.v]) ADDR(.3) v-w406f1 Used: 7x
        děkoval jí za ochotu
        děkoval jí, že přišla


* dekret
    ?PAT(o-1[.6]) v-w407f1 Used: 0x
        dekret o uvolnění.PAT z funkce
        Benešovy.AUTH dekrety


* dekriminalizace
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w408f1 Used: 0x
        dekriminalizace squaterství.PAT


* dělat
    ACT(.1) PAT(.4,.c) v-w409f1 Used: 100x
        dělat kompromisy
        d. politiku
        d. třetí stupeň čištění spalin
        věděl, co d.
        d. to takhle

    ACT(.1) PAT(.4) ?ORIG(z-1[.2]) v-w409f2 Used: 30x
        dělal loutku z papíru
        d. si.BEN loutku
        d. pro ně.BEN domeček
        d. z protagonistů elitu

    ACT(.1) CPHR({rozhovor,práce,prognóza,slib,test,chyba,instruktáž,ohledání,propagace,průzkum,reorganizace,restrukturalizace,údržba,ústupek,vklad,hodnocení,pokus,krok,opatření,pokrok,expertíza,kontrola,omezení,vyšetření,zátah,...}.4) v-w409f3 Used: 15x
        dělal svou práci
    ACT(.1) PAT(.4) v-w409f4 Used: 12x
        dělal učitele
        d. právníka

    ACT(.1) v-w409f5 Used: 10x
        nový pracovník dělal rychle a spolehlivě
        pozná, kdo d. špatně.MANN

    ACT(.1) PAT(.4) ADDR(.3) v-w409f6 Used: 9x
        dělal pacientkám interupci
        d. jim radost a pomyšlení

    ACT(.1) PAT(.4) ADDR(s-1[.7]) v-w409f7 Used: 9x
        co budeš dělat s tou knihou?
    ACT(.1) PAT(.4,že[.v],.c) v-w409f8 Used: 6x
        dělal, že pracuje
    ACT(.1) PAT(.4,.d,tak-3) v-w409f9 Used: 6x
        dělala to ráda
        d. tak jen on

    ACT(.1) PAT(.4) ORIG(z-1[.2]) v-w409f10 Used: 5x
        dělá z něj blázna
        d. z něj šaška

    ACT(.1,.f) PAT(.4) ADDR(.3) v-w409f11 Used: 3x
        nedělá mu problém vzít na sebe odpovědnost
        nedělej si starosti
        d. mi jen potíže

    ACT(.1) PAT(na-1[.4]) v-w409f12 Used: 2x
        dělníci dělají na úředníky
    ACT(.1) DPHR(zloděj.4) v-w409f13 Used: 1x
        příležitost dělá zloděje
    ACT(.1) PAT(.3) MANN(*) v-w409f14 Used: 1x
        vzduch mu dělá dobře
    ACT(.1) EXT(*) v-w409f15 Used: 1x
        dělá to 20 korun
    ACT(.1,kdyby[.v]) DPHR(dobrota.S4) v-w409f16 Used: 1x
        to nedělá dobrotu
    ACT(.1) PAT(.4) ?ORIG(z-1[.2]) ?EFF(na-1[.4],do-1[.2]) v-w409f17 Used: 1x
        kadeřnice dělala paruku z copánků do drdolu
        d. si.BEN vlasy

    ACT(.1) PAT(.4) ?ORIG(z-1[.2]) EFF(.7) v-w409f18 Used: 1x
        dělali ho z úředníka učitelem
        dělal se hezkým

    ACT(.1) DPHR(svůj-2.NS4) v-w409f19 Used: 1x
        nabídka dělá své
    ACT(.1) CPHR({závěr,...}.4) ORIG(z-1[.2]) v-w409f20 Used: 1x
        z rozhovoru dělal předčasné závěry
    ACT(.1) DPHR(neplecha.4) v-w409f21 Used: 1x
        jejich znalost by dělala neplechu
    ACT(.1) v-w409f22 Used: 0x
        dělej, ať to stihneme!
    ACT(.1) PAT(do-1[.2]) v-w409f23 Used: 0x
        dělají do služeb
        d. do politiky

    ACT(.1) PAT(do-1[.2]) v-w409f24 Used: 0x
        dělá do ní
    ACT(.1) PAT(na-1[.6]) v-w409f25 Used: 0x
        dělají na úkolu
        d. na výzkumu

    ACT(.1) PAT(.4) EFF(.7,.a7) v-w409f26 Used: 0x
        dělal ji zástupkyní
        d. ji nešťastnou

    ACT(.1) CPHR({dojem,...}.4) ADDR(na-1[.4]) v-w409f27 Used: 0x
        dělali na nás dobrý dojem


* dělat se
    ACT(.1) PAT(s-1[.7]) v-w410f1 Used: 0x
        dělá se s úkolem
    BEN(*)|MANN(*)|MEANS(*)|ACMP(*)|CRIT(*)|CPR(*) v-w410f2 Used: 0x
        dělá se hezky


* dělat si
    ACT(.1) PAT(.4,.c) v-w411f1 Used: 3x
        dělal si výlety do okolí
        dělá si, co chce

    ACT(.1) CPHR({představa,nárok,naděje,...}.4) v-w411f2 Used: 3x
        dělali si představu o velikosti souboru
    ACT(.1) DPHR(nic.4) PAT(z-1[.2]) v-w411f3 Used: 2x
        nic si z toho nedělejte
    ACT(:1) DPHR(iluze.P4) v-w411f4 Used: 2x
        nedělejme si iluze
    ACT(.1) DPHR(legrace.4) PAT(z-1[.2]) v-w411f5 Used: 2x
        dělala si z nich legraci
    ACT(.1) DPHR(hlava:S4[těžký.#]) PAT(z-1[.2]) v-w411f6 Used: 0x
        dělat si z toho těžkou hlavu


* dělba
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) ?ADDR(mezi-1[.4]) v-w412f1 Used: 0x
        únosná dělba nákladů.PAT
        dělba pravomocí.PAT mezi orgány.ACT státu a orgány.ACT obcí Rcp.ADDR
        dělba úkolů.PAT mezi pobočky.ADDR

    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2) ?EFF(na-1[.4],do-1[.2]) v-w412f2 Used: 0x


* delegování
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w413f1 Used: 1x
        (delegovat) delegování mírotvorného dozoru.PAT do Srbska.DIR3


* delegovat
    ACT(.1) PAT(.4) ADDR(na-1[.4]) v-w414f1 Used: 2x
        delegovali na něho povinnosti
        d. pravomoc na republiku

    ACT(.1) PAT(.4) DIR3(*) v-w414f2 Used: 1x
        delegovali ho na kongres


* dělení
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2) ?EFF(na-1[.4]) v-w415f1 Used: 26x
        (dělit) dělení Evropy.PAT
        dělení státu.PAT na dvě republiky.EFF
        parlamentní dělení na koalice.EFF

    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2) ADDR(mezi-1[.4],na-1[.4]) v-w415f2 Used: 4x
        (dělit) dělením Kašmíru.PAT mezi Indii.ADDR
        dělení finančních kvot mezi jednotlivá města (ve vyznamu - městům)
        dělení kvot.PAT na Ć.republiku.ADDR a Slovensko.ADDR


* delimitace
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w416f1 Used: 0x
        (delimitovat) delimitace čs rozvědky.PAT


* dělit
    ACT(.1) PAT(.4) ?EFF(na-1[.4],do-1[.2],v-1[.4]) v-w417f1 Used: 11x
        dělit příjmení na části
        d.republiku na dva státy
        d. salám na poloviny
        d. salám nožem v polovině
        d. úkol na několik etap

    ACT(.1) PAT(.4) ?ORIG(od-1[.2]) v-w417f2 Used: 8x
        minuta dělila kajakářku od medaile
    ACT(.1) PAT(.4) ?ADDR(.3,mezi-1[.4],na-1[.4],do-1[.2]) v-w417f3 Used: 6x
        dělit archívy mezi republiky
        dělit dětem dárky
        d. mezi děti dárky
        d. aktivity na střediska, do středisek, střediskům
        d. peníze do rozpočtu obcí


* dělitelnost
    ACT(.2,.u) v-w418f1 Used: 0x
        nedělitelnost budovy.ACT


* dělit se
    ACT(.1) PAT(o-1[.4]) ADDR(s-1[.7]) v-w419f1 Used: 7x
        dělil se s příbuznými o majetek
        ODS se dělí s ČSSD o politickou moc

    ACT(.1) ?PAT(na-1[.4],do-1[.2]) v-w419f2 Used: 3x
        trať se dělí na dvě větve
        kniha se dělí na dvě části
        za Brnem se tahle silnice dělí


* délka
    APP(.2,.u) v-w420f1 Used: 3x
        délka vazby.APP
        délka dovolené.APP


* demarkace
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w421f1 Used: 0x
        demarkace hranice.PAT


* dementi
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w422f1 Used: 0x
        dementi pana zelináře.ACT
        dementi včerejší zprávy.PAT


* dementovat
    ACT(.1) PAT(.4,že[.v],.c) v-w423f1 Used: 7x
        Klaus dementoval zprávu
        d. pro novináře.BEN zprávu


* demilitarizace
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w424f1 Used: 0x
        (demilitarizovat) demilitarizace Grozného.PAT


* demise
    ACT(.2,.u) v-w425f1 Used: 5x
        demise ministra.ACT


* demolice
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w426f1 Used: 0x
        (demolovat) demolice černé stavby.PAT


* demolovat
    ACT(.1) PAT(.4,.c) ?EFF(na-1[.4]) v-w427f1 Used: 1x
        demoloval auto na kusy
        d. podnik
        d., co jim přišlo pod ruku


* démonizovat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w428f1 Used: 1x
        démonizoval stoupence vlády


* demonopolizace
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w429f1 Used: 0x
        (demonopolizovat) demonopolizace telekomunikací.PAT


* demonstrace
    ACT(.2,.u) PAT(.2,.u) v-w430f1 Used: 0x
        (demonstrovat - předvádět) úspěšná demonstrace moci.PAT
    ACT(.2,.u) PAT(proti-1[.3],za-1[.4]) v-w430f2 Used: 0x
        (demonstrovat - protestovat) demonstrace proti rasismu.PAT
        sobotní demonstrace za dekriminalizaci.PAT squaterství
        demonstrace anarchistů.ACT


* demonstrovat
    ACT(.1) PAT(.4,že[.v],aby[.v],[.v],zda[.v],jak-2[.v],.c) ADDR(.3) v-w431f1 Used: 5x
        demonstroval divákům, co umí
        d. rozchod s režimem

    ACT(.1) ?PAT(proti-1[.3]) v-w431f2 Used: 4x
        squateři demonstrují proti režimu


* demontáž
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w432f1 Used: 0x
        jeho.PAT demontáž
        demontáž lešení.PAT


* demontovat
    ACT(.1) PAT(.4) ?EFF(na-1[.4]) v-w433f1 Used: 5x
        demontoval ponorkovou základnu
        d. celý plot na malé kousky


* demoralizace
    ACT(.2,.u) v-w434f1 Used: 0x
        (demoralizovat se) následná demoralizace společnosti.ACT
        (samovolný proces)

    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w434f2 Used: 0x
        (demoralizovat) demoralizace mládeže.PAT alkoholem.ACT / MEANS


* demoralizovat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w435f1 Used: 0x
        demoralizovat vojsko


* den
    EMPTY v-w436f1 Used: 0x
        den ode dne.RSTR
        ze dne na den.RSTR
        den ze dne.RSTR


* dění
    ?ACT(.2,.u) v-w437f1 Used: 15x
        (děj, událost) politické dění


* denunciace
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w438f1 Used: 0x
        denunciace celého exilu.PAT


* deportace
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2) DIR1(z-1[.2]) ?DIR3(do-1[.2],na-1[.4]) v-w439f1 Used: 0x
        deportace Židů.PAT


* deportovat
    ACT(.1) PAT(.4) DIR1(*) v-w440f1 Used: 2x
        úřady deportovaly nelegální pracovníky ze země


* depozitář
    ?PAT(.2) v-w441f1 Used: 0x
        depozitář fondu.PAT
        depozitář Národní galerie.APP


* deprimovat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w442f1 Used: 1x
        tento fakt ho deprimoval


* derby
    ACT(.2,.u) PAT(s-1[.7]) v-w443f1 Used: 0x
        fotbalové derby Sparty.ACT se Slavií.PAT
        ligové derby mezi Spartou.ACT a Slavií.ACT


* deregulace
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w444f1 Used: 0x
        deregulace nájemného.PAT
        deregulace cen.PAT


* děsící
    PAT(.4) v-w445f1 Used: 0x
        (děsit) děsící západoevropany.PAT


* děsit
    ACT(.1) PAT(.4) v-w446f1 Used: 3x
        herec děsil diváky


* deska
    EMPTY v-w447f1 Used: 0x
        deska písničkáře Bohdana Mikoláška.AUTH
        starší desky britských The Waterboys.AUTH (Forn.AUTH)


* despekt
    ACT(.2,.u) PAT(k-1[.3],vůči[.3]) v-w448f1 Used: 0x
        despekt k Václavu Klausovi.PAT


* destabilizace
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w449f1 Used: 0x
        (destabilizovat) destabilizace poměrů.PAT
    ACT(.2,.u) v-w449f2 Used: 0x
        (destabilizovat se)destabilizace poměrů.ACT (samovolný proces)


* destrukce
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w450f1 Used: 0x
        destrukce přírody.PAT


* detail
    ?PAT(že[.v]) v-w451f1 Used: 0x
        detail,že se to týká.PAT lidí
        detail budovy.APP


* determinovat
    ACT(.1) PAT(.4,.c) v-w452f1 Used: 1x
        determinoval jeho postoje


* devalvace
    ACT(.2,.u) v-w453f1 Used: 0x
        (devalvovat) další devalvace slovenské koruny.ACT (koruna devalvovala - samovolný proces)
    ACT(.2,.u,.7) PAT(.2,.u) v-w453f2 Used: 0x
        (devalvovat) devalvace koruny.PAT Národní bankou.ACT


* devalvovat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w454f1 Used: 6x
        devalvovat korunu
    ACT(.1) v-w454f2 Used: 3x
        koruna devalvovala
        vůči SK.REG
        d. o dvě procenta.DIFF


* devastace
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w455f1 Used: 0x
        (devastovat) devastace travnatých ploch.PAT


* devastovat
    ACT(.1) PAT(.4,.c) v-w456f1 Used: 1x
        návštěvníci devastovali byt


* dezorientovaný
    ?ACT(.7) v-w457f1 Used: 0x
        (dezorientovat) dezorientovaný ztrátou.ACT postavení
        (dezorientovat se) dezorietovaný v neznámém městě.LOC


* diagnóza
    ?ACT(.2,.u) PAT(.2,.7,.u) v-w458f1 Used: 0x
        diagnóza důvodu.PAT


* dialog
    ACT(.2,.u) PAT(o-1[.6]) ADDR(s-1[.7]) v-w459f1 Used: 7x
        dialog mezi ruským diplomatem.ACT a činským diplomatem.ACT
        dialog se sudetskými Němci.ADDR
        dialog o řešení.PAT situace


* diferenciace
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w460f1 Used: 0x
        (diferencovat) diferenciace důchodů.PAT novým zákonem.ACT
    ACT(.2,.u) v-w460f2 Used: 0x
        (diferencovat se) di-ace postojů.ACT


* diferencovat
    ACT(.1) PAT(.4,mezi-1[.7]) ORIG(od-1[.2]) v-w461f1 Used: 1x
        diferencovat námět od realizace
        d. první a druhé kázání Rcp.ORIG


* diferencovat se
    ACT(.1) v-w462f1 Used: 1x
        kultura se diferencuje
    ACT(.1) PAT(od-1[.2]) v-w462f2 Used: 0x
        případ A se diferencuje od případu B
        jejich názory se diferencují Rcp.PAT

    ACT(.1) PAT(od-1[.2]) v-w462f3 Used: 0x
        ona se diferencovala od této teorie


* digitalizace
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w463f1 Used: 0x
        (digitalizovat) digitalizace ústředen.PAT


* dík
    ?ACT(.2,.u) PAT(za-1[.4]) ADDR(.3) v-w464f1 Used: 1x
        (projev vděčnosti, poděkování) díky všem.ADDR za mystické třeštění.PAT


* diktát
    ?ACT(.2,.u) v-w465f1 Used: 0x
        diktát peněz.ACT
    EMPTY v-w465f2 Used: 0x
        (písemka) obtížný diktát z češtiny


* diktovat
    ACT(.1) PAT(.4,.f,že[.v],aby[.v],[.v],.c) ADDR(.3) v-w466f1 Used: 5x
        diktoval peletonu tempo
        d. jim, co mají dělat


* dilema
    ?ACT(.2,.u) ?PAT(o-1[.6],.f,jak-2[.v]) v-w467f1 Used: 0x
        dilema zaplatit.PAT činži
        dilema, jak postupovat.PAT dál


* dílko
    ?PAT(o-1[.6]) v-w468f1 Used: 0x
        dvě dílka Pavlicova.AUTH
        (autor a jeho artefakt)


* dílo
    ?PAT(o-1[.6]) ?ORIG(z-1[.2]) v-w469f1 Used: 0x
        jeho.AUTH dílo z německé mytologie.ORIG
        (autor a artefakt)


* dirigent
    PAT(.2,.u) v-w470f1 Used: 0x
        dirigent včerejšího koncertu.PAT
    EMPTY v-w470f2 Used: 0x
        dirigent čs. rozhlasu.APP


* dirigovaný
    ?ACT(.7) v-w471f1 Used: 0x
        (dirigovat) výborně dirigovaný nahrávačkou Štěpančíkovou.ACT


* dirigovat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w472f1 Used: 4x
        dirigoval symfonii, operu, orchestr, dopravu
    ACT(.1) PAT(.4) v-w472f2 Used: 0x
        dirigovala manžela


* diskontovat
    ACT(.1) PAT(.4) ?ORIG(z-1[.2]) ?EFF(na-1[.4]) v-w473f1 Used: 1x
        diskontovat úrokový výnos ze 1,5 na 1,4


* diskreditace
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w474f1 Used: 0x
        (diskreditovat) diskreditace SNP.PAT
        Kalouskova.PAT diskreditace sdělovacími prostředky.ACT


* diskreditovat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w475f1 Used: 2x
        diskreditoval její jméno


* diskriminace
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w476f1 Used: 0x
        (diskriminovat) diskriminace občanů.PAT státem.ACT


* diskriminovat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w477f1 Used: 2x
        společnost diskriminuje menšiny
        d. malé země


* diskuse
    ACT(.2,.u) PAT(o-1[.6],zda[.v],jestli[.v]) ADDR(s-1[.7]) v-w478f1 Used: 6x
        diskuse starších.ACT s mladými.ADDR
        spojené diskuse občanů.ACT o Evropě.PAT
        diskuse s velvyslancem Adrianem Basorou.ADDR na toto téma.PAT

    ACT(.2,.u) PAT(nad-1[.7]) ADDR(s-1[.7]) v-w478f2 Used: 0x
        diskuse nad připravovaným zákonem.PAT Rcp.ADDR


* diskutovat
    ACT(.1) PAT(o-1[.6],.4,zda[.v],zdali[.v],jestli[.v],na-1[téma.4]) ADDR(s-1[.7]) v-w479f1 Used: 44x
        diskutovali s ním o předpisech
        diskutovali předpisy
        hodně se d., zdali přežijí


* diskvalifikace
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w480f1 Used: 0x
        (diskvalifikovat) jejich.PAT diskvalifikace výběrovou komisí.ACT


* diskvalifikovat
    ACT(.1) PAT(.4) DIR1(*) v-w481f1 Used: 8x
        diskvalifikoval hráče z utkání


* dislokovat
    ACT(.1) PAT(.4) LOC(*) v-w482f1 Used: 1x
        dislokoval jednotky OSN na pevnině
    ACT(.1) PAT(.4) DIR3(*) v-w482f2 Used: 0x
        dislokoval jednotky OSN na pevninu


* disponování
    ACT(.2,.u) PAT(.7) v-w483f1 Used: 1x
        (disponovat) volné disponování fin. prostředky.PAT
    ACT(.2,.u) PAT(s-1[.7]) v-w483f2 Used: 1x
        (disponovat - zacházet) disponování policie.ACT s tajnými dokumenty.PAT


* disponovat
    ACT(.1) PAT(.7) v-w484f1 Used: 26x
        disponoval výkonem
    ACT(.1) PAT(s-1[.7]) MANN(*)|ACMP(*)|CRIT(*)|CPR(*) v-w484f2 Used: 5x
        disponoval se zásobami neopatrně.MANN
        d. s materiálem podle pravidel.CRIT


* disponující
    PAT(.7) v-w485f1 Used: 0x
        (disponovat) disponující výkonem.PAT


* dispozice
    ?ACT(.2,.u) PAT(k-1[.3],jak-2[.v]) v-w486f1 Used: 0x
        (sklon, předpoklady) jeho.ACT další dispozice, jak s prostředky naložit.PAT


* distancovat se
    ACT(.1) PAT(od-1[.2]) v-w487f1 Used: 5x
        distancoval se od kandidatury


* distribuce
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) ?ADDR(.3) v-w488f1 Used: 0x
        (distribuovat) distribuce štěpných látek.PAT
        distribuce přístrojů.PAT školám.ADDR
        (mezi školáky.ADDR)
        distribuce mléka.PAT do škol.DIR3


* distribuovat
    ACT(.1) PAT(.4) ?ADDR(.3,mezi-1[.4]) v-w489f1 Used: 9x
        distribuoval peníze mezi studenty, studentům
    ACT(.1) PAT(.4) v-w489f2 Used: 4x
        distribuoval údaje do všech zemí


* distributor
    PAT(.2,.u) v-w490f1 Used: 0x
        distributor tepla.PAT


* dít
    ACT(.1) ?PAT(o-1[.6]) EFF(.4,že[.v],.s) v-w491f1 Used: 1x
        poslanec děl o postojích:"Bděte!"


* dít se
    ACT(.1,tak-3) v-w492f1 Used: 34x
        většinou se tak neděje
        děje se to každý rok

    ACT(.1) PAT(s-1[.7]) v-w492f2 Used: 3x
        co se s tebou děje
    ACT(.1,že[.v]) ?PAT(.3) v-w492f3 Used: 1x
        to se mu děje při každém pokusu
        děje se mi křivda, příkoří
        děje se nám, že jsou přijati


* divák
    ?PAT(.2,.u) v-w493f1 Used: 0x
        divák thrilleru.PAT
        diváci čs. televize.APP
        diváci u obrazovek.LOC


* dívat se
    ACT(.1) PAT(na-1[.4],jak-2[.v],.c) v-w494f1 Used: 18x
        dívá se na představení, na televizi
        dívá se, jak letí míč do bránky

    ACT(.1) PAT(na-1[.4]) DIR1(*)|MANN(*)|ACMP(*)|CRIT(*)|CPR(*) v-w494f2 Used: 6x
        díval na věc kladně.MANN
        d. se na nás s respektem.ACMP
        d. se na to masarykovsky.CPR
        d. se na problém tradičně.CRIT
        d. se na to z druhé strany

    ACT(.1) DIR3(*) v-w494f3 Used: 5x
        díval se do skříně
        d. se vlevo
        jeden se d. na druhého
        dívali se na sebe.hiden Rcp.DIR3

    ACT(.1) PAT(na-1[.4]) v-w494f4 Used: 0x
        díval se na pacienta
        d. se mu.BEN na auto


* diverzifikace
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w495f1 Used: 0x
        (diverzifikovat) diverzifikace nákupů.PAT energie


* diverzifikovat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w496f1 Used: 3x
        změna zákona diverzifikuje možnost studia


* divit se
    ACT(.1) PAT(.3,že[.v],zda[.v],jestli[.v],když[.v],kdyby[.v],.c) v-w497f1 Used: 32x
        divit se jejich postavení
        divil se, proč to udělali takhle
        d. se, zda je to v pořádku


* dláždit
    ACT(.1) PAT(.4) ?ORIG(z-1[.2]) v-w498f1 Used: 1x
        dláždí chodník z kostek


* dlít
    ACT(.1) LOC(*) v-w499f1 Used: 1x
        taje dlí v zákoutích města


* dloubat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w500f1 Used: 2x
        dloubal spolužáka
        loktem.MEANS


* dluh
    ACT(.2,.u) ?PAT(.2) ADDR(.3,vůči[.3]) ?EFF(za-1[.4]) v-w501f1 Used: 1x
        dluh plzeňského koncernu.ACT dodavatelským podnikům.ADDR
        její.ACT dluh vůči ČR
        dluhy České republice.ADDR
        dluh za dodané zboží.EFF
        dluh kolem 3400 bytů.PAT


* dlužit
    ACT(.1) ?PAT(za-1[.4]) ?ADDR(.3) EXT(*) v-w502f1 Used: 15x
        dlužil mu.ADDR 1000 Kč.EXT za schránku.PAT
        d. za úschovu.CAUS kufrů
        d., že mu pomohli. CAUS

    ACT(.1) PAT(.4) ?ADDR(.3) ?EFF(za-1[.4]) v-w502f2 Used: 8x
        dlužil mu peníze za nové auto
        d. mu celý nájem za nový byt
        d. na úřadě roční poplatky


* dlužník
    ?PAT(.2) ADDR(.2,.u) v-w503f1 Used: 0x
        největší dlužník FNM.ADDR
        dlužník velké sumy peněz.PAT
        dlužník stavebního družstva.ADDR
        (dluží státu.ADDR částky.PAT za teplo.CAUS)


* dlužný
    PAT(.4) ADDR(.3) ?EFF(za-1[.4]) v-w504f1 Used: 0x
        firmě.ADDR Kepler mnoho dlužna
        dlužen odpověď.PAT
        být dlužný státu.ADDR za byt.EFF (nějakou sumu)


* doběh
    ACT(.2,.u) v-w505f1 Used: 0x
        doběh smluv.ACT (konec působnosti)


* doběhnout
    ACT(.1) DIR3(*) v-w506f1 Used: 1x
        doběhne na poštu
    ACT(.1) PAT(.4) v-w506f2 Used: 0x
        doběhl pachatele
        d. běžce z předchozího kola


* dobíhání
    ACT(.2,.u) v-w507f1 Used: 1x
        (dobíhat) dobíhání první vlny.ACT
        (ve významu - končit)


* dobírat si
    ACT(.1) PAT(.4) v-w508f1 Used: 1x
        dobíral si bratra


* dobrání se
    ACT(.2,.u,.7) PAT(.2,.u) v-w509f1 Used: 1x
        (dobrat se) dobrání se smyslu.PAT


* dobrat se
    ACT(.1) PAT(.2,aby[.v]) ?ORIG(na-1[.6],od-1[.2]) v-w510f1 Used: 1x
        dobral se na nich pravdy


* dobrodružství
    EMPTY v-w511f1 Used: 0x
        neobyčejná dobrodružství vojáka Ivana Čonkina.APP


* dobudování
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) ?ORIG(z-1[.2]) v-w512f1 Used: 1x
        (dobudovat) dobudování trasy.PAT metra


* dobudovat
    ACT(.1) PAT(.4) ?ORIG(z-1[.2]) v-w513f1 Used: 7x
        dobudoval dominantu města
        d. jim.BEN zahradu


* dobýt
    ACT(.1) PAT(.4) v-w514f1 Used: 8x
        dobyl Ústí


* dobytí
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w515f1 Used: 4x
        (dobýt) dobytí Valencie.PAT
        dobytí města.PAT armádou.ACT


* dobytnost
    ACT(.2,.u) v-w516f1 Used: 0x
        nedobytnost pohledávek.ACT


* dobývání
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) ?ORIG(na-1[.6]) v-w517f1 Used: 2x
        (dobývat) povrchové dobývání uhlí.PAT
        zpětné dobývání Pyrenejského poloostrova.PAT na Arabech.[ORIG]


* dobývat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w518f1 Used: 3x
        dobýval maurská území


* dobývat se
    ACT(.1) DIR3(*) v-w519f1 Used: 1x
        věřitelé se dobývali do banky
        novináři se dobývají na fotbalisty


* docenění
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w520f1 Used: 1x
        (docenit) nedocenění matek.PAT v domácnosti


* docenit
    ACT(.1) PAT(.4,že[.v],když[.v]) v-w521f1 Used: 2x
        docenil rozsah
        d., když s ním spolupracovala


* doceňovat
    ACT(.1) PAT(.4,že[.v],když[.v]) v-w522f1 Used: 6x
        tuto službu čeští podnikatelé zatím nedoceňují
        občané nedoceňují, že mají možnosti


* docílit
    ACT(.1) PAT(.2,.4,aby[.v]) ?ORIG(na-1[.6],od-1[.2]) v-w523f1 Used: 6x
        docílili na nich změn v politice
    ACT(.1) PAT(.2) v-w523f2 Used: 1x
        docílil pokročilého stádia
        d. 5. stupně

    ACT(.1) DPHR(svůj-1.2) v-w523f3 Used: 0x
        docílil svého


* docilovat
    ACT(.1) PAT(.2,.4) v-w524f1 Used: 1x
        dociluje pravidelně nejlepšího výsledku


* dočíst se
    ACT(.1) ?PAT(o-1[.6]) EFF(.4,že[.v],zda[.v],jak-2[.v],jestli[.v],.c,.s) v-w525f1 Used: 11x
        dočetla se o něm, že zkrachoval
    ACT(.1) PAT(o-1[.6]) v-w525f2 Used: 0x
        dočetl se o jeho skutcích
        ve staré kronice.LOC


* dočítat se
    ACT(.1) ?PAT(o-1[.6]) EFF(.4,že[.v],zda[.v],jak-2[.v],jestli[.v],.c,.s) v-w526f1 Used: 1x
        dočítala se o něm, že je rozvedený


* dočkat se
    ACT(.1) PAT(.2) v-w527f1 Used: 36x
        dočkali se svých 70. narozenin
    ACT(.1) PAT(.2,že[.v]) ?ORIG(od-1[.2]) v-w527f2 Used: 2x
        hosté se od nich dočkali překvapení
        nechci se dočkat, že mě pošlou do domova


* dodání
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2) DIR3(*) v-w528f1 Used: 4x
        (dodat) dodání zboží.PAT do prodejny.DIR3
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2) ADDR(.3) v-w528f2 Used: 3x
        (dodat) nedodání TV Duhy.PAT klientovi.ADDR


* dodanit
    ACT(.1) PAT(.4) v-w529f1 Used: 1x
        dodanit rozdíl mezi cenou X a cenou Y


* dodaný
    ACT(.7) ?ADDR(.3) v-w530f1 Used: 0x
        (dodat - přivézt) dodaný OSN.ACT
    ACT(.7) ?DIR3(*) v-w530f2 Used: 0x
        (dodat - přivézt) dodaný do obchodní sítě.DIR3


* dodat
    ACT(.1) ?PAT(k-1[.3]) EFF(.4,že[.v],aby[.v],zda[.v],jestli[.v],.c,.s) v-w531f1 Used: 179x
        dodal k tomu své připomínky
        d. k tomu vše, co věděl

    ACT(.1) PAT(.4) DIR3(*) v-w531f2 Used: 12x
        dodat zboží na nádraží
    ACT(.1) PAT(.4) ADDR(.3) v-w531f3 Used: 9x
        dodat obchodníkovi zboží
    ACT(.1) PAT(.4,.2,na-1[.6]) ADDR(.3) v-w531f4 Used: 5x
        dodat mu odvahy
        d. nám chuť pracovat
        d. Castrovi na vážnosti
        d. slavnosti lesk


* dodatek
    EMPTY v-w532f1 Used: 0x
        dodatek slovníku.APP
    PAT(k-1[.3]) v-w532f2 Used: 0x
        (doplněk) dodatek k původní smlouvě.PAT
    ?ACT(.2) PAT(o-1[.6]) v-w532f3 Used: 0x
        Kodaňský dodatek o používání.PAT freonů


* dodávající
    PAT(.4) ?ADDR(.3) v-w533f1 Used: 0x
        dodávající obchodům.ADDR látky.PAT
    PAT(.4) DIR3(do-1[.2],na-1[.4]) v-w533f2 Used: 0x
        dodávající na trh.DIR3 látky.PAT


* dodávání
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2) ?ADDR(.3) v-w534f1 Used: 1x
        (dodávat) dodávání semen.PAT odběratelům.ADDR
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2) DIR3(do-1[.2],na-1[.4]) v-w534f2 Used: 0x
        (dodávat) semen.PAT do prodejny.DIR3


* dodávaný
    ACT(.7) ?ADDR(.3) v-w535f1 Used: 0x
        (dodávat) dodávaný sítí.ACT vodovodů
    ACT(.7) ?DIR3(*) v-w535f2 Used: 0x
        (dodávat) dodávaný do distribuce


* dodávat
    ACT(.1) ?PAT(k-1[.3]) EFF(.4,že[.v],aby[.v],zda[.v],jestli[.v],.c,.s) v-w536f1 Used: 56x
        dodával k tomu své připomínky
        d. k něčemu pár poznámek

    ACT(.1) PAT(.4) DIR3(*) v-w536f2 Used: 24x
        dodávat zboží do Afriky
    ACT(.1) PAT(.4) ADDR(.3) v-w536f3 Used: 21x
        dodávat výrobky obchodníkům
        podnik d. za války zbraně

    ACT(.1) PAT(.4,.2,na-1[.6]) ADDR(.3) v-w536f4 Used: 0x
        dodával mu odvahy
        d. jim na vážnosti
        d. slavnosti les


* dodavatel
    PAT(.2,.u) ?ADDR(.3) v-w537f1 Used: 0x
        dodavatel zařízení.PAT firemním obchodům.ADDR
        dodavatelé ministerstva.APP obchodu
        (potravin.PAT do obchodu.DIR3, na trh.DIR3 )


* dodávka
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) ?ADDR(.3) v-w538f1 Used: 0x
        dodávka tepla.PAT odběratelům.ADDR
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2) ?DIR3(do-1[.2],na-1[.4]) v-w538f2 Used: 0x
        dodávka tepla.PAT do jednotlivých bytů.DIR3


* dodělávat
    ACT(.1) PAT(.4) ?ORIG(z-1[.2]) v-w539f1 Used: 1x
        firma dodělává vnitřní vybavení tribuny z nových materiálů
    ACT(.1) PAT(.4) v-w539f2 Used: 0x
        dodělával letos první ročník


* dodržení
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w540f1 Used: 16x
        (dodržet) nedodržení bankou.ACT uzavřené smlouvy.PAT
        nedodržení základních principů.PAT politiky


* dodržet
    ACT(.1) PAT(.4,.c) v-w541f1 Used: 15x
        dodrželi termín, předpisy
        d., co slíbili


* dodržování
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w542f1 Used: 37x
        (dodržovat) dodržování pravidel.PAT
    ACT(od-1[.2]) PAT(.2) v-w542f2 Used: 2x
        (dodržovat) dodržování předpisů.PAT od cyklistů.ACT


* dodržovaný
    ACT(.7) v-w543f1 Used: 0x
        (dodržovat) dodnes římskokatolickou církví.ACT dodržovaný


* dodržovat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w544f1 Used: 24x
        dodržovali klid, poslušnost, rozvahu
    ACT(.1) PAT(.4,.c) v-w544f2 Used: 1x
        dodržovali předpisy, termíny, návod


* dofinišovat
    ACT(.1) DIR3(*) v-w545f1 Used: 1x
        už konečně dofinišoval do cíle


* dogma
    ?ACT(.2,.u) ?PAT(o-1[.6]) v-w546f1 Used: 0x
        dogma o neomylnosti.PAT


* dohad
    ?ACT(.2,.u) PAT(o-1[.6],že[.v],zda[.v]) v-w547f1 Used: 2x
        dohady o rekordní roční smlouvě.PAT
        nevysvětlené dohady, že jde.PAT o delikventy
        dohady, zda okruh nebude.PAT v rozporu


* dohadování
    ACT(.2,.u) PAT(.2,o-1[.6],zda[.v],jestli[.v]) ADDR(s-1[.7]) v-w548f1 Used: 3x
        (dohadovat se) dohadování s rozhodčím.ADDR o postupu.PAT


* dohadovat
    ACT(.1) PAT(.4,že[.v],aby[.v],.c,[.v]) ADDR(s-1[.7]) v-w549f1 Used: 1x
        dohadoval s nimi poplatky
        d. s ní, ať je tam jen měsíc
        d. s nimi, kam skládat odpad


* dohadovat se
    ACT(.1) PAT(o-1[.6],na-1[.6],že[.v],zda[.v],jestli[.v],.c,aby[.v],.s) ADDR(s-1[.7]) v-w550f1 Used: 5x
        dohadoval se s ní o novém postupu
        manželé se d. každý večer Rcp.ADDR Gen.PAT


* dohánět
    ACT(.1) PAT(.4) v-w551f1 Used: 2x
        doháněli zameškané hodiny
        d. učivo
        d. ztrátu, zpoždění


* dohasnout
    ACT(.1) v-w552f1 Used: 1x
        ohňostroje dohasnou


* dohled
    ACT(.2,.u) PAT(nad-1[.7]) v-w553f1 Used: 1x
        dohled nad plněním.PAT povinností
        dohled nad Brčkem.PAT

    ACT(.2,.u) PAT(na-1[.4]) v-w553f2 Used: 0x
        dohled státu.ACT na cenu.PAT za teplo
        dohled na dodržování.PAT předpisů


* dohledávat
    ACT(.1) PAT(.4,jestli[.v],zda[.v],.c) v-w554f1 Used: 1x
        dohledával náklady
        d., jestli byly náklady


* dohlédnout
    ACT(.1) PAT(na-1[.4],aby[.v],zda[.v],jestli[.v],[.v],.c) v-w555f1 Used: 4x
        dohlédli na plnění úkolu,
        d., aby byl plněn úkol
        d., zda se splnil předpis
        d., kam se má uložit spis
        d. ti.BEN na to

    ACT(.1) DIR3(*) v-w555f2 Used: 2x
        Kam dohlédneme?


* dohlížející
    PAT(na-1[.4],.c) v-w556f1 Used: 0x
        (dohlížet) dohlížející na dodržování.PAT příměří


* dohlížet
    ACT(.1) PAT(na-1[.4],nad-1[.7],aby[.v],zda[.v],jestli[.v],[.v],.c) v-w557f1 Used: 16x
        dohlížel na hranice
        d., aby to bylo v pořádku
        d., zda pracují pořádně
        d., ať je to dobře


* dohnat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w558f1 Used: 2x
        vyspělé státy nedoženeme
    ACT(.1) PAT(k-1[.3]) ADDR(.4) v-w558f2 Used: 2x
        dohnal mladíka k sebevraždě
    ACT(.1) PAT(.4) v-w558f3 Used: 0x
        dohnal sportovce ve třetím kole
    ACT(.1) PAT(.4) v-w558f4 Used: 0x
        dohnali zameškané hodiny
        d. učivo
        d. ztrátu, zpoždění


* dohoda
    ACT(.2,.u) PAT(o-1[.6],že[.v]) ADDR(s-1[.7]) v-w559f1 Used: 28x
        dohoda státu.ACT s církvemi.ADDR
        včerejší dohoda mezi oběma partnery.ACT (Gen.PAT Rcp.ADDR)
        dohoda s Polskem.ADDR o odstranění.PAT diskriminačních opatření
        dohoda, že skupina poskytne.PAT Rusku fond

    ACT(.2,.u) PAT(na-1[.4]) ADDR(s-1[.7]) v-w559f2 Used: 3x
        dohoda závodu.ACT s Českými energetickými závody.ADDR na dodávky.PAT přístrojové techniky
    ?ACT(.2,.u) ?PAT(o-1[.6]) v-w559f3 Used: 2x
        (listina, dokument) dohoda o ochraně práv.PAT
        asociační dohoda


* dohodnout
    ACT(.1) PAT(.4,že[.v],aby[.v],.c) ADDR(s-1[.7]) v-w560f1 Used: 14x
        dohodl s ním cenu, podmínky
        d. s nimi, kam jet na dovolenou
        d. pro tebe.BEN termín


* dohodnout se
    ACT(.1) PAT(o-1[.6],na-1[.6],že[.v],zda[.v],jestli[.v],.c,aby[.v],.f,.s) ADDR(s-1[.7],mezi-1[.P7],mezi-1[.7],mezi-1[.7]) v-w561f1 Used: 91x
        dohodnout se s ní o programu
        dohodněme se, jak to vyřešit
        d. se, aby se schůze nepřerušovala
        studenti se d. Rcp.ADDR nerušit seminář


* dohodnutí se
    ACT(.2,.u) PAT(na-1[.6],o-1[.6]) ADDR(s-1[.7]) v-w562f1 Used: 1x


* dohonit
    ACT(.1) PAT(.4) v-w563f1 Used: 1x
        dohonil pachatele


* dohovor
    ACT(.2,.u) PAT(o-1[.6]) ADDR(s-1[.7]) v-w564f1 Used: 0x
        dohovory říšské vlády.ACT s Polskem.ADDR o dalším postupu.PAT


* dohrát
    ACT(.1) PAT(.4) v-w565f1 Used: 6x
        dohrál poločas


* dohrávat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w566f1 Used: 2x
        druhý kandidát dohrával důležité utkání


* dohrávka
    ACT(.2,.u) PAT(.2,.u) ?ADDR(s-1[.7]) v-w567f1 Used: 0x
        dnešní ligová dohrávka Sparty.ACT s Viktorií.ADDR
        dohrávka čtvrtého kola.PAT ligy


* docházet
    ACT(k-1[.3]) v-w568f1 Used: 61x
        dochází tam často k nehodám
    ACT(.1) DIR3(*) v-w568f2 Used: 5x
        docházel do školy
        na hodiny.INTT zpěvu d. pravidelně
        d.nakupovat, pro nákup, na nákup.INTT
        d. jí.BEN do samoobsluhy nakoupit.INTT

    ACT(.1) PAT(k-1[.3]) v-w568f3 Used: 2x
        docházel vždy ke stejnému výsledku
    ACT(.1) PAT(.3) v-w568f4 Used: 1x
        docházejí nám dopisy
        z Rwandy.DIR1
        noviny d. pravidelně

    ACT(.1) DIR3(*) v-w568f5 Used: 1x
        do redakce docházejí dopisy z Rwandy
        noviny d. pravidelně

    ACT(.3) PAT(.1,že[.v],zda[.v],jestli[.v],jak-2[.v]) v-w568f6 Used: 1x
        pořád mu něco nedochází
        jestli to vyřeší situaci, nám nedocházelo

    ACT(.1) v-w568f7 Used: 1x
        docházel benzín, záruční lhůta, platnost pasu
        d. nám.BEN síly

    ACT(na-1[.4]) v-w568f8 Used: 0x
        dochází na má slova
    ACT(.1) v-w568f9 Used: 0x
        ovoce pomalu docházelo


* docházka
    ?ACT(.2,.u) v-w569f1 Used: 0x
        školní docházka dětí.ACT
        pravidelná docházka do zaměstnání.DIR3


* dochovat se
    ACT(.1) v-w570f1 Used: 3x
        dílo se dochovalo


* dochytat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w571f1 Used: 1x
        dochytal zápas


* dojednaný
    ACT(.7) v-w572f1 Used: 0x
        (dojednat) dodatek dojednaný mezi federální vládou.ACT a provinciemi.ACT Rcp.ADDR


* dojednat
    ACT(.1) PAT(.4,že[.v],aby[.v],zda[.v],jestli[.v],.c) ADDR(s-1[.7]) v-w573f1 Used: 9x
        dojednal s hráči zápas
        d., že bude zápas
        d., kdy bude zápas
        d., zda převezme platnost či nikoli


* dojednávání
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) ?ADDR(s-1[.7]) v-w574f1 Used: 1x
        dojednávání kontraktů.PAT s vládou.ADDR


* dojem
    ACT(.2,.u) PAT(.2,o-1[.6],že[.v]) v-w575f1 Used: 19x
        dojem veřejnosti.ACT, že cílem agrese jsou.PAT Romové
        (=veřejnost má dojem, že...)
        první dojmy o tomto zajímavém voze.PAT
        dojem, že v republice nejsou.PAT schopní lidé
        působit dojmem, že chtěl uspět.PAT
        dojem pohody.PAT

    ?ACT(.2,.u) PAT(z-1[.2]) v-w575f2 Used: 5x
        dobrý dojem z obou utkání.PAT(=získat dojem z čeho)
    ?ACT(.2,.u) PAT(na-1[.4]) v-w575f3 Used: 0x
        dojem na obchodníky.PAT(= dělat dojem na koho / co )
        dojem reklamní kampaně.ACT (= kampań dělá dojem na klienty)


* dojet
    ACT(.1) DIR3(*) v-w576f1 Used: 9x
        dojel na místo havárie
        X. dojel do cíle na prvním místě

    ACT(.1) PAT(.4) v-w576f2 Used: 3x
        každopádně chci dojet závod ve špičce


* dojetí
    ACT(.2,.u) v-w577f1 Used: 3x
        (dojmout) jeho.ACT dojetí
        (citové rozechvění)


* dojezd
    ACT(.2,.u) v-w578f1 Used: 0x
        dojezd elektromobilů.ACT na jedno nabití akumulátorů je 80km
    ACT(.2,.u) DIR3(do-1[.2],na-1[.4]) v-w578f2 Used: 0x
        dojezd skupiny cyklistů do cíle


* dojička
    ?PAT(.2,.u) v-w579f1 Used: 0x
        dojička krav.PAT


* dojímat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w580f1 Used: 1x
        hudba nás dojímala


* dojit
    ACT(.1) PAT(.4) v-w581f1 Used: 1x
        dojila krávy a kozu
    ACT(.1) ?PAT(.4) v-w581f2 Used: 0x
        ta černá kráva málo dojí, ale ta hnědá dojí pěkné mléko


* dojít
    ACT(k-1[.3]) v-w582f1 Used: 239x
        došlo k neštěstí, ke zvýšení produkce
    ACT(.1) PAT(k-1[.3]) v-w582f2 Used: 10x
        dojít k řešení, k závěru
        touto metodou d. k číslu pět

    ACT(.1) DIR3(*) v-w582f3 Used: 8x
        došel do Prahy
        d. nakoupit, pro nákup, na nákup.INTT
        d. jí. BEN do samoobsluhy nakoupit
        d. si.BEN pro formuláře.INTT

    ACT(.1) v-w582f4 Used: 5x
        došel benzín
        d. záruční lhůta, platnost pasu, baterie
        d. nám.BEN síly

    ACT(na-1[.4]) v-w582f5 Used: 4x
        došlo na má slova
    ACT(.3) PAT(.1,že[.v],zda[.v],jestli[.v],jak-2[.v]) v-w582f6 Used: 3x
        konečně mu to došlo
        d. mu, jak to vyřešit

    ACT(.1) PAT(.2) v-w582f7 Used: 1x
        dojít určité úrovně
        dojít újmy

    ACT(na-1[.4]) v-w582f8 Used: 1x
        na každého jednou dojde
        došlo i na něho

    ACT(.1) DIR3(*) v-w582f9 Used: 1x
        do redakce došla zásilka
    ACT(.1) v-w582f10 Used: 0x
        rajčata za oknem došla
    ACT(.1) PAT(.4) v-w582f11 Used: 0x
        došel prvního turistu


* dojíždění
    ACT(.2,.u) DIR3(*) v-w583f1 Used: 1x
        (dojíždět) pravidelné dojíždění tam.DIR3 a zpět.DIR1


* dojíždět
    ACT(.1) DIR3(*) v-w584f1 Used: 5x
        dojížděla do práce
        pacienti d. denně do ambulance

    ACT(.1) PAT(.4) v-w584f2 Used: 1x
        každopádně chci dojíždět závod ve špičce


* dojmout
    ACT(.1) PAT(.4) v-w585f1 Used: 5x
        kniha ji dojala


* dokázat
    ACT(.1) PAT(.4,.f) v-w586f1 Used: 184x
        dokázal ustoupit
        d. tolik, co ostatní
        když chce, d. každou práci
        d. to sám

    ACT(.1) PAT(.4,že[.v],.c) ADDR(.3) v-w586f2 Used: 13x
        dokázal nám svou suverenitu
        d., že to dokáže
        d. mu svou náklonnost
        d. si, že se mají rádi
        d. si, nakolik jsou úspěšní

    ACT(.1) PAT(.4,že[.v]) v-w586f3 Used: 8x
        dokázal novou matematickou větu
        d., že tato věta platí

    ACT(.1) ?PAT(o-1[.6]) EFF(.4,že[.v]) v-w586f4 Used: 4x
        dokázal o větě XY, že platí
        d. jim.BEN o poučce pro řidiče, že platí

    ACT(.1) v-w586f5 Used: 0x
        kněz už dokázal


* dokazování
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) ?ADDR(.3) v-w587f1 Used: 1x
        (dokazovat) dokazování pravdivosti.PAT údajů svým partnerům.ADDR


* dokazovat
    ACT(.1) PAT(.4,že[.v],.c) ADDR(.3) v-w588f1 Used: 16x
        konkrétními údaji nám dokazuje, kam to vede
        d. nám svou suverenitu
        d., že to dokáže
        d. mu svou náklonnost
        d. si, nakolik jsou úspěšní

    ACT(.1) PAT(.4,že[.v]) v-w588f2 Used: 8x
        dokazoval matematickou větu
        ve druhém obraze d. dominantnost postavy...

    ACT(.1) ?PAT(o-1[.6]) EFF(.4,že[.v]) v-w588f3 Used: 6x
        dokazoval o poučce, že platí
        d. studentům.BEN o větě XY, že platí


* dokazující
    PAT(.4,že[.v]) ?ADDR(.3) v-w589f1 Used: 0x
        (dokazovat) dokazující, že vesmír vznikl.PAT před miliardami let


* doklad
    ?PAT(.2,o-1[.6],že[.v]) ?ORIG(od-1[.2]) v-w590f1 Used: 0x
        doklad o účasti.PAT na výstavě
        doklady od firmy.ORIG Carmen
        doklady, že ochránil.PAT za války desítky dětí


* dokládající
    PAT(.4) ?ADDR(.3) v-w591f1 Used: 0x
        (dokládat) dokládající režisérovu invenčnost.PAT


* dokládat
    ACT(.1) PAT(.4,že[.v],jak-2[.v],.c) ?ADDR(.3) v-w592f1 Used: 16x
        dokládali jim, že u nás existuje diskriminace
        d. jim své výdaje potvrzeními.MEANS
        přesuny vojsk d., že vypukne válka


* dokladovat
    ACT(.1) PAT(.4,že[.v],jak-2[.v],.c) ADDR(.3) v-w593f1 Used: 1x
        přeprava dokladuje využití zdrojů


* doklepnout
    ACT(.1) PAT(.4) DIR3(*) v-w594f1 Used: 2x
        doklepe míč do sítě
        d. puk do sítě


* doklopýtat
    ACT(.1) DIR3(*) v-w595f1 Used: 1x
        stěží doklopýtal do postele


* dokonat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w596f1 Used: 2x
        dokonal své dílo


* dokončení
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w597f1 Used: 27x
        (dokončit) dokončení převodu.PAT


* dokončit
    ACT(.1) PAT(.4) ?ORIG(z-1[.2]) v-w598f1 Used: 47x
        dokončil stavbu z nových materiálů
    ACT(.1) PAT(.4) v-w598f2 Used: 2x
        dokončil školu


* dokončování
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w599f1 Used: 1x
        (dokončovat) dokončování deregulace.PAT cen


* dokončovat
    ACT(.1) PAT(.4) ?ORIG(z-1[.2]) v-w600f1 Used: 7x
        dokončoval rekonstrukci z nových materiálů
    ACT(.1) PAT(.4) v-w600f2 Used: 0x
        dokončoval školu letos


* dokoupit
    ACT(.1) PAT(.4) ?ADDR(.3,pro-1[.4]) ?ORIG(od-1[.2]) v-w601f1 Used: 1x
        dokoupil hostům od majitele večeře


* dokralovat
    ACT(.1) v-w602f1 Used: 1x
        dáma dokralovala


* dokreslení
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w603f1 Used: 1x
        (dokreslit) dokreslení cen.PAT


* dokreslit
    ACT(.1) PAT(.4) ?EFF(o-1[.4]) v-w604f1 Used: 1x
        dokreslil portrét o několik tahů


* dokreslovat
    ACT(.1) PAT(.4) ?EFF(o-1[.4]) v-w605f1 Used: 1x
        falšovatel dokresloval razítka
        malíř d. portrét o několik tahů


* doktor
    EMPTY v-w606f1 Used: 0x
        doktor přírodních věd.APP
        (ve smyslu - titul)


* doktrína
    ?ACT(.2,.u) ?PAT(o-1[.6],že[.v]) v-w607f1 Used: 0x
        doktrína katolické církve.ACT o interrupci.PAT


* dokument
    ?PAT(o-1[.6],k-1[.3]) v-w608f1 Used: 0x
        dokument o zdravotnictví.PAT
        dokument režisérky Věry Chytilové.AUTH
        dokument k případu.PAT / REG


* dokumentace
    ?PAT(o-1[.6],k-1[.3]) v-w609f1 Used: 1x
        (soubor listin) dokumentace o tomto případu / k případu.PAT
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w609f2 Used: 0x
        na dokumentaci důvodů.PAT
        (ve smyslu dokumentace jako proces )


* dokumentování
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w610f1 Used: 1x
        (dokumentovat) dokumentování této trestné činnosti.PAT


* dokumentovat
    ACT(.1) PAT(.4,že[.v],zda[.v]) ?ADDR(.3) ?ORIG(na-1[.6]) v-w611f1 Used: 14x
        dokumentují jim koncepci výstavy na studii
        na příkladech dokumentuje svou teorii


* doladit
    ACT(.1) PAT(.4) v-w612f1 Used: 1x
        doladit zařízení


* dolaďování
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w613f1 Used: 3x
        (dolad'ovat) dolaďování vysílacího schématu.PAT


* dolaďovat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w614f1 Used: 2x
        dolaďovat podmínky
        d. vysílací schéma


* doléčení
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w615f1 Used: 2x
        (doléčit) doléčení pacienta.PAT


* doléčit
    ACT(.1) PAT(.4) v-w616f1 Used: 0x
        doléčit pacienta


* doléhat
    ACT(.1) PAT(na-1[.4]) v-w617f1 Used: 3x
        dolehá na něj tíha odpovědnosti
        d. na ně starost

    ACT(.1) DIR3(*) v-w617f2 Used: 1x
        doléhá k nám ozvěna


* dolehnout
    ACT(.1) PAT(na-1[.4]) v-w618f1 Used: 1x
        na letecký průmysl dolehla krize
        d. na ně starosti

    ACT(.1) DIR3(*) v-w618f2 Used: 0x
        dolehly k nám výkřiky


* doletět
    ACT(.1) DIR3(*) v-w619f1 Used: 2x
        doletěl do Poděbrad


* dolétnout
    ACT(.1) DIR3(*) v-w620f1 Used: 2x
        dolétl nejdál


* dolézání
    ACT(.2,.u) v-w621f1 Used: 1x
        (dolézat - vnucovat se) ekonomické dolézání malých států.ACT


* doložený
    ACT(.7) v-w622f1 Used: 0x
        (doložit - prokázat) doložený žadatelem.ACT
        (ale - doložený potvrzením.MEANS / MANN)
        žádost doložená lékařským vysvědčením.EFF (?)


* doložit
    ACT(.1) PAT(.4,že[.v],jak-2[.v],.c) ?ADDR(.3) v-w623f1 Used: 15x
        doložil jim záznam
        d. jim, že se konal
        d., kam se zapsal

    ACT(.1) PAT(.4) v-w623f2 Used: 2x
        doložil svou žádost
        d. nemoc lékařským osvědčením.MEANS


* doloživší
    PAT(.4) ?ADDR(.3) v-w624f1 Used: 0x
        (doložit - prokázat) občan doloživší své schopnosti.PAT studovat


* domáhat se
    ACT(.1) PAT(.2,aby[.v]) ?ORIG(na-1[.6],od-1[.2]) v-w625f1 Used: 13x
        domáhali se od nich nápravy
        d. se uspokojení svých pohledávek
        d. se, aby se to přezkoumalo soudem


* domazat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w626f1 Used: 1x
        domazat stránku


* domek
    EMPTY v-w627f1 Used: 0x
        domek od firmy.ORIG Indopol


* dominovat
    ACT(.1) v-w628f1 Used: 15x
        v příběhu dominuje postava plukovníka Ryana
    ACT(.1) PAT(.3,nad-1[.7]) v-w628f2 Used: 10x
        dominuje trhu
        d. nad Německem


* domlouvat se
    ACT(.1) PAT(o-1[.6],na-1[.6],že[.v],zda[.v],jestli[.v],.c,aby[.v],.s) ADDR(s-1[.7]) v-w629f1 Used: 3x
        domlouval se s přítelem o programu, na programu
        d. se, že půjdou
        d. se, zda půjdou
        ministři.ACT d. nové předpisy Rcp.ADDR


* domluva
    ACT(.2,.u) PAT(o-1[.6],.c) ADDR(s-1[.7]) v-w630f1 Used: 0x
        (dohoda)domluva s bankovními institucemi.ADDR o podpoře.PAT podnikání
        domluva s ministerstvem.ADDR hospodářství
        domluva našich úředníků.ACT
        domluva mezi Londýnem.ACT a Dublinem ACT

    ACT(.2,.u) ?PAT(.f,aby[.v]) ADDR(.3) v-w630f2 Used: 0x
        (domluvit - naléhavě poradit) učitelova.ACT domluva žákům.ADDR (pracovat pravidelně)


* domluvit
    ACT(.1) PAT(.4,že[.v],aby[.v],zda[.v],jestli[.v],.c) ADDR(s-1[.7]) v-w631f1 Used: 6x
        domluvil s ní termín
        d. s nimi, kam dávat odpad
        d. s ním, aby pokračoval
        d. si. BEN schůzku

    ACT(.1) v-w631f2 Used: 1x
        když domluvil, pět lidí se zvedlo a odešlo
    ACT(.1) PAT(aby[.v],[.v]) ADDR(.3) v-w631f3 Used: 1x
        domluvil mu, aby toho nechal


* domluvit se
    ACT(.1) PAT(o-1[.6],na-1[.6],že[.v],zda[.v],jestli[.v],.c,aby[.v],.s) ADDR(s-1[.7],mezi-1[.P7],mezi-1[.7],mezi-1[.7]) v-w632f1 Used: 21x
        Pavel se domluvil s Danou na smlouvě
        d. se o tom s přítelem
        d. se s nimi, co si pošlou
        studenti.ACT se d. na postupu Rcp.ADDR

    ACT(.1) PAT(s-1[.7]) v-w632f2 Used: 0x
        on se domluví s každým
        d. se všude
        d. se německy a italsky.MANN


* domněnka
    ACT(.2,.u) PAT(o-1[.6],že[.v]) v-w633f1 Used: 1x
        domněnky o práci.PAT
        domněnka, že ke kontaminaci mohlo dojít.PAT
        Jejich.ACT domněnka


* domnívat se
    ACT(.1) PAT(že[.v],.s) v-w634f1 Used: 79x
        rodiče se domnívají, že dětem prospějou
        d. se, že získá ve volbách podporu

    ACT(.1) ?PAT(o-1[.6]) EFF(.4,že[.v],.s) v-w634f2 Used: 63x
        domnívala se o něm, že je lhář a podvodník


* domoci se
    ACT(.1) PAT(.2,aby[.v]) ?ORIG(na-1[.6],od-1[.2]) v-w635f1 Used: 1x
        domohl se, aby zrušili sankce
        d. se práva, příležitosti


* domyslet
    ACT(.1) PAT(.4,zda[.v],jestli[.v],.c) v-w636f1 Used: 3x
        domyslel nový princip


* domýšlet se
    ACT(.1) PAT(že[.v],zda[.v],jestli[.v],.c,.s) v-w637f1 Used: 0x
        domýšleli se, zda to byla pravda


* donášet
    ACT(.1) PAT(.4) DIR3(*) v-w638f1 Used: 1x
        donášel noviny do schránky
    ACT(.1) PAT(.4) ADDR(.3) v-w638f2 Used: 0x
        donášel jim čerstvé zprávy


* donést
    ACT(.1) PAT(.4) ADDR(.3) v-w639f1 Used: 2x
        donesl jim zprávy
        d. je úředníkovi na poštu

    ACT(.1) PAT(.4) DIR3(*) v-w639f2 Used: 1x
        donesl daňové přiznání na úřad


* donést se
    ACT(.1) PAT(.3) v-w640f1 Used: 1x
        donesla se mu stížnost
    ACT(.1) DIR3(*) v-w640f2 Used: 0x
        donesla se k nám stížnost


* donosit
    ACT(.1) PAT(.4) v-w641f1 Used: 1x
        donosila dítě


* donucení
    ACT(.2,.7,.u) PAT(k-1[.3],aby[.v],.f) ADDR(.2) v-w642f1 Used: 1x
        (donutit) donucení žáka.ADDR k práci.PAT


* donutit
    ACT(.1) PAT(k-1[.3],aby[.v],[.v],.f) ADDR(.4) v-w643f1 Used: 20x
        donutil děti, aby se připoutaly
        d. ženu poskytovat sexuální služby
        d. ji ke studiu


* dopad
    ACT(.2,.u) PAT(na-1[.4]) v-w644f1 Used: 2x
        dopad tohoto opatření.ACT na spotřebitele.PAT


* dopadat
    ACT(.1) BEN(*)|MANN(*)|ACMP(*) v-w645f1 Used: 4x
        projekt nedopadal nejhůře.MANN
        d. to ve prospěch kamaráda.BEN
        spor dopadl bez hmatatelných výsledků.ACMP

    ACT(.1) DIR3(*) v-w645f2 Used: 3x
        rakety opět dopadaly na předměstí Kábulu
        d. na zem, do vody

    ACT(.1) PAT(na-1[.4]) v-w645f3 Used: 1x
        řešení dopadá na všechny občany
        d. na ně krize


* dopadení
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w646f1 Used: 1x
        (dopadnout - chytit) dopadení pachatele.PAT


* dopadnout
    ACT(.1) BEN(*)|MANN(*)|ACMP(*)|CRIT(*) v-w647f1 Used: 36x
        porada dopadla dobře.MANN
        příhoda d. podle jeho představ.CRIT
        d. stejně.MANN jako dopadneme.CPR Tak.MANN my.ACT
        d. ve prospěch sester.BEN
        soud d.bez hmatatelného výsledku.ACMP

    ACT(.1) DIR3(*) v-w647f2 Used: 5x
        střely dopadly na zem
    ACT(.1) PAT(.4) v-w647f3 Used: 5x
        policie dopadla pachatele
    ACT(.1) PAT(s-1[.7]) MANN(*)|ACMP(*)|CRIT(*) v-w647f4 Used: 2x
        nedopadne to s tebou dobře.MANN
        d. to s ní tradičně.CRIT
        d. to s ním bez problémů.ACMP

    ACT(.1) PAT(na-1[.4]) v-w647f5 Used: 2x
        válka dopadla nejvíce na Židy
        dopadly na ně starosti


* dopéci
    ACT(.1) PAT(.c,.4) v-w648f1 Used: 1x
        co červenec nedovaří, srpen nedopeče
    ACT(.1) PAT(.4) ?ORIG(z-1[.2]) v-w648f2 Used: 0x
        z této směsi dopekla vánočku


* doping
    ACT(.2,.u) v-w649f1 Used: 0x
        (dopovat) doping obránce Bělkeviče.ACT
        Bugnův.ACT doping


* dopis
    ACT(.2,od-1[.2],.u) ?PAT(o-1[.6]) ADDR(.3) v-w650f1 Used: 1x
        dopise Clintona.ACT Jelcinovi.ADDR
        dopisy od pobouřených občanů.ACT
        (ORIG, podle kontextu)


* dopisovat si
    ACT(.1) ?PAT(o-1[.6]) ADDR(s-1[.7]) v-w651f1 Used: 1x
        dopisovali si s přáteli o cestování
        přátelé si d. Rcp. ADDR


* doplacení
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) ?ADDR(.3) ?EFF(za-1[.4]) v-w652f1 Used: 2x
        (doplácet) doplacení nájmu.PAT majiteli.ADDR domu


* doplácení
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w653f1 Used: 1x
        (doplácet) doplácení léčby.PAT


* doplácet
    ACT(.1) PAT(.4) ?ADDR(.3) ?EFF(za-1[.4]) v-w654f1 Used: 3x
        dopláceli peníze za hráče, kterého koupili
        doplácet jim nájemné

    ACT(.1) ?PAT(za-1[.4]) ?ADDR(.3) EXT(*) v-w654f2 Used: 0x
        d. jim 400 Kč měsíčně za stravu
    ACT(.1) PAT(na-1[.4]) v-w654f3 Used: 0x
        doplácel na svou neústupnost


* doplatek
    ?ACT(.2,.u) ?PAT(.2) ?ADDR(.3) v-w655f1 Used: 0x
        doplatek 660 Kč.PAT za nájem.CAUS


* doplatit
    ACT(.1) PAT(na-1[.4]) v-w656f1 Used: 13x
        doplatil na svou iniciativu
    ACT(.1) PAT(.4) ?ADDR(.3) ?EFF(za-1[.4]) v-w656f2 Used: 1x
        doplatil mu účty za pronájem
    ACT(.1) ?PAT(za-1[.4]) ?ADDR(.3) EXT(*) v-w656f3 Used: 0x
        doplatil mu 500 za novou tašku


* doplazit se
    ACT(.1) DIR3(*) v-w657f1 Used: 1x
        doplazit se k silnici


* doplněk
    ?ACT(.2,.u) ?PAT(.2,k-1[.3]) v-w658f1 Used: 0x
        doplněk k osobním účtům.PAT
        módní doplněk
        doplněk potravy.PAT


* doplnění
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2) ?EFF(o-1[.4]) v-w659f1 Used: 10x
        (doplnit) doplnění vysílání.PAT o příděl.EFF kanálů
        doplnění poškozených míst.PAT
        doplnění razítka.PAT adresou.MEANS


* doplněný
    ACT(.7) v-w660f1 Used: 0x
        (doplnit - dodat) doplněný vyčerpávajícím popisem.ACT
        (někdy MEANS, podle kontextu)

    EFF(.7) v-w660f2 Used: 0x
        (doplnit - posílit) tým hráčů doplněný několika zkušenými matadory.EFF
        (trenérem Bukáčem.ACT)


* doplnit
    ACT(.1) PAT(.4) ?EFF(o-1[.4],.7,.s,.c) v-w661f1 Used: 19x
        doplnil zásoby o rýži
        d. je cukrem
        d. dvojici nejlepších
        d. rozpočet o odhady
        d. varianty formátováním.MEANS o nová data.EFF
        d. učebnici pomocí nových textů.MEANS o dalších 100 příkladů

    ACT(.1) ?PAT(k-1[.3]) EFF(.4,že[.v],aby[.v],zda[.v],jestli[.v],.c,.s) v-w661f2 Used: 4x
        doplnil k tomu, že manželka podá obžalobu


* doplňování
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2) ?EFF(o-1[.4]) v-w662f1 Used: 1x
        (doplńovat) doplňování údajů.PAT o odhady.EFF produkce


* doplňovat
    ACT(.1) PAT(.4) ?EFF(o-1[.4],.7) v-w663f1 Used: 21x
        rozkaz doplňoval řád o nové příkazy
        experti d. sestavu o nové členy
        d. sestavu novými členy
        d. jeřábem.MEANS stavbu o nová patra.EFF

    ACT(.1) ?PAT(k-1[.3]) EFF(.4,že[.v],aby[.v],zda[.v],jestli[.v],.c,.s) v-w663f2 Used: 4x
        doplňoval k tomu, že nemůže vypovídat


* dopočítat se
    ACT(.1) PAT(.2,k-1[.3]) v-w664f1 Used: 1x
        nikdy by se výsledku nedopočítal


* dopočítávat
    ACT(.1) v-w665f1 Used: 1x
        dopočítával do jedné
        dobře.MANN

    ACT(.1) PAT(.4) v-w665f2 Used: 0x
        dopočítával poslední příklad


* dopomáhat
    ACT(.1,když[.v]) PAT(.f,k-1[.3]) ADDR(.3) v-w666f1 Used: 1x
        Karel a Václav dopomáhají rozehrát Standovy úklady
        akce jim d. dosáhnout vítězství
        mužstvu d. k vylepšení kondičky, když trénovalo denně


* dopomoci
    ACT(.1,když[.v]) ?PAT(k-1[.3],.f) ADDR(.3) v-w667f1 Used: 2x
        akce jim může dopomoci dosáhnout vítězství
        mužstvu d. k vylepšení kondičky, když trénovalo denně


* doporučení
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,aby[.v],.f,.c,.s) ADDR(.3) v-w668f1 Used: 18x
        (doporučit - poradit) doporučení firmě.ADDR odebrat.PAT zařízení
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) EFF(za-1[.4]) v-w668f2 Used: 2x
        (doporučit - navrhnout) doporučení Josefa Kovalčuka.PAT za svého nástupce.EFF


* doporučený
    ACT(.7) ?ADDR(.3) v-w669f1 Used: 0x
        (doporučit) doporučený Mezinárodním měnovým fondem.ACT


* doporučit
    ACT(.1) PAT(.4,.f,že[.v],aby[.v],[.v],.c,.s) ADDR(.3) v-w670f1 Used: 65x
        doporučil výrobci sedačku
        d. mu studovat
        d. nám, kam se máme obrátit
        d. nám dvě reklamy na stažení.AIM
        d. parlamentu nový zákon ke schválení.AIM
        d. nám poručíka na vyznamenání.AIM

    ACT(.1) PAT(.4) ?EFF(na-1[.4]) v-w670f2 Used: 0x
        doporučil kolegu za poslance


* doporučovaný
    ACT(.7) ?ADDR(.3) v-w671f1 Used: 0x
        (doporučovat - poradit) doporučovaný Mezinárodním měnovým fondem.ACT


* doporučovat
    ACT(.1) PAT(.4,.f,že[.v],aby[.v],[.v],.c,.s) ADDR(.3) v-w672f1 Used: 55x
        lékař nám doporučoval, že máme upravit jídelníček
        d. příteli, ať přijde včas
        d. školám knihy
        d. nám dvě reklamy


* dopouštění
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w673f1 Used: 1x
        (dopustit, dopouštět) dopouštění vany.PAT


* dopouštět se
    ACT(.1) PAT(.2) v-w674f1 Used: 8x
        dopouštět se chyb


* dopovat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w675f1 Used: 2x
        sportovci dopují nepovolené látky
    ACT(.1) PAT(.4) v-w675f2 Used: 0x
        dopovala dceru
        vitamíny.MEANS


* dopracování
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w676f1 Used: 4x
        (dopracovat) dopracování strategie.PAT


* dopracovat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w677f1 Used: 4x
        urychleně dopracovat návrh


* dopracovat se
    ACT(.1) PAT(.2,k-1[.3]) v-w678f1 Used: 3x
        dopracoval se uznání
        d. se k výsledkům


* doprava
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w679f1 Used: 0x
        (dopravovat) doprava suti.PAT na skladku.DIR3
        (ve vyznamu - proces)

    EMPTY v-w679f2 Used: 0x
        tramvajová doprava města.APP Prahy


* dopravit
    ACT(.1) PAT(.4) DIR3(*) v-w680f1 Used: 10x
        dopravil dceru do nemocnice
    ACT(.1) PAT(.4) ADDR(.3) v-w680f2 Used: 0x
        dopravil nám zboží


* dopravovat
    ACT(.1) PAT(.4) DIR3(*) v-w681f1 Used: 5x
        dopravoval stan k útvaru


* dopravující
    PAT(.4) DIR1(z-1[.2]) DIR3(do-1[.2],na-1[.4]) v-w682f1 Used: 0x
        (dopravit, dopravovat) dopravující cestující.PAT do zaměstnání.DIR3


* doprodat
    ACT(.1) PAT(.4) ADDR(.3) v-w683f1 Used: 1x
        doprodali zbytek jim zboží
        za sto tisíc, po sto tisících, za pakatel, za 100 Kč, po 6 Kč (vždy suma).EXT
        za otce, místo otce.SUBS d. maminka
        za dolary, v dolarech, za tvrdou měnu.MEANS
        za výpomoc.CAUS mu d. zbytky knihovny


* doprošování
    ACT(.2,.u) PAT(.2) v-w684f1 Used: 1x
        (doprošovat se) doprošování se přátelství.PAT


* doprovázející
    PAT(.4) v-w685f1 Used: 0x
        (doprovázet) doprovázející prezidenta Billa Clintona.PAT


* doprovázený
    ACT(.7) v-w686f1 Used: 0x
        (doprovázet) doprovázený konzervativní rétorikou.ACT
        (někdy i MEANS, podle kontextu)


* doprovázet
    ACT(.1) PAT(.4) v-w687f1 Used: 20x
        doprovázel tutu skupinu každý večer
        piano doprovází zpěv
        d. ho na kytaru.MEANS

    ACT(.1) PAT(.4) v-w687f2 Used: 5x
        ráda doprovázela matku při večerních procházkách
        d.děti do tetovacího studia.DIR3

    ACT(.1) PAT(.4) ?EFF(o-1[.4]) v-w687f3 Used: 0x
        doprovázel své gesto o věrohodnost
        ujištěním.MEANS


* doprovod
    ACT(.2,.u) ?PAT(.2,.u) v-w688f1 Used: 1x
        živý hudební doprovod skupiny.ACT
        (hudební skupina doprovázela...)

    EMPTY v-w688f2 Used: 0x
        (skupina osob) doprovod prezidenta republiky.APP


* doprovodit
    ACT(.1) PAT(.4) v-w689f1 Used: 2x
        doprovázela ji denně při procházce
        d. dítě do školy.DIR3

    ACT(.1) PAT(.4) ?EFF(o-1[.4]) v-w689f2 Used: 2x
        doprovodil své gesto o věrohodnost
    ACT(.1) PAT(.4) v-w689f3 Used: 0x
        Kohla doprovodí hit Simply the best
        d. ho na kytaru.MEANS


* dopřát
    ACT(.1) PAT(.4,.f) ADDR(.3) v-w690f1 Used: 6x
        dopřál mu tu radost
        d. dětem volnost
        dopřál nám investovat


* dopřát si
    ACT(.1) PAT(.4,.f,.c) v-w691f1 Used: 1x
        dopřál si investovat
        d. si dobré jídlo
        d. si, co chce


* dopustit
    ACT(.1) PAT(.4,aby[.v],.f,že[.v]) v-w692f1 Used: 2x
        dopustil, aby se z toho stala aféra


* dopustit se
    ACT(.1) PAT(.2) v-w693f1 Used: 49x
        dopustil se přestupku


* dopuštění
    ACT(.2,.7,.u) ?PAT(.2,.u) v-w694f1 Used: 1x
        (dopustit - umožnit) Reitmanovo.ACT dopuštění vzniku.PAT spojení


* doputovat
    ACT(.1) DIR3(*) v-w695f1 Used: 1x
        doputoval do konce ročníku


* dorazit
    ACT(.1) DIR3(*) v-w696f1 Used: 16x
        lékař dorazil na letiště
    ACT(.1) PAT(.4) DIR3(*) v-w696f2 Used: 2x
        dorazil přihrávku do sítě
    ACT(.1) PAT(.4) v-w696f3 Used: 0x
        dorazil dveře
    ACT(.1) PAT(.4) v-w696f4 Used: 0x
        dorazili nepřítele
    ACT(.1) PAT(.4) v-w696f5 Used: 0x
        dorazil práci včas


* dorážet
    ACT(.1) PAT(na-1[.4]) v-w697f1 Used: 1x
        často dorážel na hráče
    ACT(.1) PAT(.4) v-w697f2 Used: 0x
        dorážel poslední živé


* dorážka
    ACT(.2,.u) v-w698f1 Used: 0x
        (zpětný útok) dorážka Brančíka.ACT


* dorovnat
    ACT(.1) PAT(.4) ?ADDR(.3) ?EFF(za-1[.4]) v-w699f1 Used: 1x
        dorovnal jim za dům zbytek dluhu
        stát tuto částku d. všem rodinám


* dorozumět se
    ACT(.1) PAT(s-1[.7]) v-w700f1 Used: 1x
        on se dorozumí s každým
        d. se německy.MANN a italsky.MANN
        schopní lidé se d. Rcp.PAT

    ACT(.1) PAT(o-1[.6],na-1[.6],že[.v],aby[.v],.c) ADDR(s-1[.7]) v-w700f2 Used: 0x
        dorozumí se s nimi o všem
        rodiče se spolu.MANN dorozumí na postupu Rcp.ADDR


* dorozumívat se
    ACT(.1) PAT(o-1[.6],na-1[.6],že[.v],aby[.v],.c) ADDR(s-1[.7]) v-w701f1 Used: 2x
        dorozumíval se s partnery megafony o natáčení
        rodiče se spolu.MANN d. na postupu Rcp.ADDR


* doručení
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) ADDR(.3) v-w702f1 Used: 3x
        (doručit) doručení trestního obvinění.PAT pachateli.ADDR
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) DIR3(*) v-w702f2 Used: 1x
        (doručit) doručení návrhu.PAT na příslušný katastrální úřad.DIR3


* doručit
    ACT(.1) PAT(.4) ADDR(.3) v-w703f1 Used: 6x
        doručit oznámení klientovi
    ACT(.1) PAT(.4) DIR3(*) v-w703f2 Used: 2x
        noviny až do schránky


* doručování
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) ADDR(.3) v-w704f1 Used: 1x
        (doručovat) doručování dopisu.PAT klientovi.ADDR
    ACT(.2,.u,.7) PAT(.2,.u) DIR3(do-1[.2],na-1[.4]) v-w704f2 Used: 0x
        (doručovat) doručování novin do schránky


* doručovat
    ACT(.1) PAT(.4) ADDR(.3) v-w705f1 Used: 4x
        doručoval zboží zákazníkovi
    ACT(.1) PAT(.4) DIR3(*) v-w705f2 Used: 1x
        doručoval zboží na úřad


* doručovatel
    PAT(.2,.u) ?ADDR(.3) v-w706f1 Used: 0x
        doručovatel čerstvé pizzy.PAT
        (alternativa ADDR - do obchodů.DIR3, na úřad.DIR3)

    EMPTY v-w706f2 Used: 0x
        poštovní doručovatel
        (ve smyslu - povolání nebo zaměstnání)


* dorůst
    ACT(.1) PAT(.3,k-1[.3]) v-w707f1 Used: 2x
        podnikatelé ještě nedorostli k podpoře nadaných studentů
        západ nedorostl bělehradským trikům

    ACT(.1) PAT(v-1[.4],do-1[.2]) ?ORIG(z-1[.2]) v-w707f2 Used: 0x
        dorost z chlapce v muže


* dorůstat
    ACT(.1) PAT(v-1[.4],do-1[.2]) ?ORIG(z-1[.2]) v-w708f1 Used: 1x
        pták dorůstal z kuřete do hmotnosti slepice


* dořešení
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w709f1 Used: 1x
        (dořešit) dořešení městského komunikačního systému.PAT


* dořešit
    ACT(.1) PAT(.4,že[.v],jestli[.v],zda[.v],.c) v-w710f1 Used: 6x
        dořešil otázku
        d., jak to udělat
        d., kam dát vázu


* doříci
    ACT(.1) PAT(.4) v-w711f1 Used: 1x
        doříci větu


* dosadit
    ACT(.1) PAT(.4) DIR3(*) v-w712f1 Used: 1x
        dosadili politika do funkce


* dosah
    ACT(.2,.u) ?PAT(na-1[.4]) v-w713f1 Used: 0x
        jejíž.ACT dosah na vývoj.PAT události
        dosah školní péče.ACT


* dosáhnout
    ACT(.1) PAT(.2,.4) v-w714f1 Used: 272x
        dosáhnout určité úrovně
        mzda d. v tomto oboru 80 tisíc
        d. pokročilého věku

    ACT(.1) PAT(.2,aby[.v]) ?ORIG(na-1[.6],od-1[.2]) v-w714f2 Used: 7x
        dosáhl na něm slibu
        dosáhli na sobě slibu

    ACT(.1) DPHR(svůj-1.2) v-w714f3 Used: 2x
        dosáhl svého
    ACT(.1) DIR3(*) v-w714f4 Used: 2x
        dosáhl na strop
        rukou.MEANS


* dosahování
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w715f1 Used: 1x
        (dosáhovat - dospět) dosahování výsledků.PAT


* dosahovat
    ACT(.1) PAT(.2,.4) v-w716f1 Used: 66x
        mzda dosahuje 80 tisíc korun
        dosáhnout určité úrovně

    ACT(.1) DIR3(*) v-w716f2 Used: 1x
        dosahoval na strop
        rukou.MEANS

    ACT(.1) DPHR(svůj-1.2) v-w716f3 Used: 0x
        dosahoval svého
    ACT(.1) PAT(.2,aby[.v]) ?ORIG(na-1[.6],od-1[.2]) v-w716f4 Used: 0x
        dosahoval na něm slibu


* dosahující
    PAT(.2) v-w717f1 Used: 0x
        (dosahovat) nedosahující Francie.PAT
    DIR3(do-1[.2],na-1[.4],k-1[.3]) v-w717f2 Used: 0x
        (dosahovat) dosahující na strop, do prvního patra, až k...


* dosazení
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) DIR3(*) v-w718f1 Used: 1x
        (dosadit) dosazení nástupce.PAT na post.DIR3


* dosazovat
    ACT(.1) PAT(.4) DIR3(*) v-w719f1 Used: 1x
        dosazovali duchovní do funkce


* dosažení
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w720f1 Used: 24x
        (dosáhnout) dosažení kompromisu.PAT


* dosažený
    ?ACT(.7) v-w721f1 Used: 0x
        (dosáhnout) dosažený jediným pilotem.ACT
        dosažený chemickým procesem.MEANS


* doslechnout se
    ACT(.1) ?PAT(o-1[.6]) ?ORIG(z-1[.2],od-1[.2],odtud,odsud,odkudkoliv,odevšad,odtamtud,odjinud,odkud,odněkud,odnikud,odkudsi) EFF(.4,že[.v],zda[.v],jak-2[.v],jestli[.v],.c,.s) v-w722f1 Used: 1x
        doslechli se od sousedů o předsedovi, že utekl
    ACT(.1) PAT(.4,o-1[.6],jak-2[.v],.c,zda[.v],že[.v],jestli[.v]) ?ORIG(z-1[.2],od-1[.2],odtud,odsud,odkudkoliv,odevšad,odtamtud,odjinud,odkud,odněkud,odnikud,odkudsi) v-w722f2 Used: 0x
        doslechl se od souseda o povodni


* dosloužit
    ACT(.1) v-w723f1 Used: 1x
        televize dosloužila


* doslov
    ?PAT(k-1[.3]) v-w724f1 Used: 0x
        doslov Bedřicha Fučíka.AUTH
        Jařabův.AUTH doslov k souboru.PAT
        (vlastně autor a jeho artefakt)


* dosluhovat
    ACT(.1) v-w725f1 Used: 1x
        auto dosluhuje


* dospělost
    ACT(.2,.u) v-w726f1 Used: 0x
        Juliina.ACT dospělost


* dospět
    ACT(.1) PAT(k-1[.3],.2) v-w727f1 Used: 36x
        dospěl k přesvědčení, k rozhodnutí
        dospěl poznání

    ACT(.1) DIR3(*) v-w727f2 Used: 8x
        dospěl k cíli,
        d. ke konci cesty

    ACT(.1) PAT(v-1[.4]) ?ORIG(z-1[.2]) v-w727f3 Used: 1x
        dospěl z chlapce v muže
    ACT(.1) v-w727f4 Used: 1x
        do 14 dnů sarančata dospěla
    ACT(.1) DIR3(=) v-w727f5 Used: 0x
        dospět do krize
        d. do tempa a do formy
        d. do nesnází


* dospívání
    ACT(.2,.u) v-w728f1 Used: 1x
        (dospívat - vyrůstat) dospívání generace.ACT


* dospívat
    ACT(.1) PAT(k-1[.3],.2) v-w729f1 Used: 3x
        dospíval k rozhodnutí
        d. poznání

    ACT(.1) DIR3(*) v-w729f2 Used: 1x
        dospíval ke konci cesty
    ACT(.1) v-w729f3 Used: 1x
        naše generace dospívala v těžkých dobách
    ACT(.1) PAT(v-1[.4]) ?ORIG(z-1[.2]) v-w729f4 Used: 0x
        z chlapce rychle dospíval v muže


* dostačovat
    ACT(.1,.f,že[.v],aby[.v],když[.v]) PAT(.3) v-w730f1 Used: 1x
        tato úprava nám dostačuje


* dostání
    ?ACT(:2,:u) ?PAT(:2,:u) v-w731f1 Used: 11x
        (ovoce je k dostání)


* dostat
    ACT(.1) PAT(.4,.c) ?ORIG(od-1[.2],z-1[.2]) v-w732f1 Used: 187x
        film dostal od kritiků dobré recenze
        d. kytku od manžela
        d. od nich nabídku (leták) zboží
        kluby d. od vlády návrh oslav
        vojín d. povolávací rozkaz
        za otce, místo otce.SUBS d. cenu
        za peníze.MEANS dostaneš v tomto státě všechno
        za zásluhy, za trest.CAUS
        za výpomoc.CAUS d. pochvalu
        za malý obnos, za 100 Kč.EXT d. nákup
        za sto tisíc.EXT d. dovolenou u moře

    ACT(.1) CPHR({šance,výpověď,odškodnění,prostor,doporučení,informace,impuls,možnost,nabídka,návrh,odpověď,povolení,pokuta,přednost,příležitost,příslib,přístup,rada,slib,souhlas,ujištění,rozkaz,úkol,zákaz,zpráva,...}.4) ?ORIG(z-1[.2],od-1[.2]) v-w732f2 Used: 44x
        dostat pokutu od policistů
        za přestupek.CAUS
        d. rozkaz splnit úkol
        d. nabídku studovat v zahraničí

    ACT(.1) PAT(.4) DIR3(*) v-w732f3 Used: 21x
        dostat dceru na školu
        dostali se (jeden druhého) na dobrý post

    ACT(.1) PAT(.4) v-w732f4 Used: 16x
        dostat vztek, zdravou barvu, novou podobu
    ACT(.1) PAT(.4) ?ORIG(od-1[.2],z-1[.2]) v-w732f5 Used: 10x
        dostal angínu od kolegyně
        d. infekci z vody

    ACT(.1) PAT(.4,že[.v],aby[.v],.f) ?ORIG(od-1[.2]) EFF(za-1[.4],.7,:4[{jako,jakožto}:/AuxY]) v-w732f6 Used: 7x
        dostat od nich zpívání úkolem
        d. to jako příkaz
        d. od Hitlera za úkol srovnat Paříž se zemí

    ACT(.1) PAT(.4) v-w732f7 Used: 6x
        dostat zloděje
    ACT(.1) DPHR(zabrat) v-w732f8 Used: 3x
        koleno dostane zabrat
    ACT(.1) PAT(.4) DIR1(*) v-w732f9 Used: 3x
        dostali ho odtud nevybíravě
        dostali se odtud nevybíravě (jeden druhého)

    ACT(.1) DPHR(přes-1[prst.P4]) v-w732f10 Used: 2x
        dostal přes prsty
    ACT(.1) PAT(.4) DIR3(=) v-w732f11 Used: 2x
        dostal ji do nesnází, problémů, težké situace
        d. soupeře do tempa

    ACT(.1) DPHR(zelený.FS4) v-w732f12 Used: 2x
        dostal zelenou
        k přestavbě.AIM

    ACT(.1) PAT(.4) ?ORIG(od-1[.2]) v-w732f13 Used: 2x
        dostal facky od kamaráda
        d. rány z mnoha stran.DIR1 od mnoha lidí
        d. ránu do hlavy. DIR3

    ACT(.1) PAT(.4) v-w732f14 Used: 1x
        ten mě ale dostal
        svou připomínkou.MEANS mě dostal

    ACT(.1) DPHR(na-1[starost.4]) PAT(.4) v-w732f15 Used: 1x
        dostal na starost novou rubriku
    ACT(.1) DPHR(do-1[vínek.S2]) PAT(.4) v-w732f16 Used: 1x
        dostat zpěv do vínku
    ACT(.1) DPHR(k-1[dispozice.S3]) PAT(.4) v-w732f17 Used: 1x
        dostat k dispozici prostředky
    ACT(.1) DPHR(na-1[frak.S4]) v-w732f18 Used: 1x
        dostat na frak
    ACT(.1) DPHR(ruka.S4[volný.#]) v-w732f19 Used: 1x
        dostaneme volnou ruku
    ACT(.1) DPHR(spád.S4) v-w732f20 Used: 1x
        situace dostala zcela jiný spád
    ACT(.1) PAT(.4) DIR1(=) v-w732f21 Used: 1x
        dostali hráče z tempa
    ACT(.1) DPHR(kanár.S4) ?ORIG(od-1[.2]) v-w732f22 Used: 1x
        protivník od ní dostal v utkaní kanára
    ACT(.1) PAT(.4) DIR1(*) v-w732f23 Used: 0x
        dostali nečistotu z povrchu
    ACT(.1) DPHR(na-1[zadek.S4]) v-w732f24 Used: 0x
        dostat na zadek
    ACT(.1) CPHR({chuť,nápad,...}.4) v-w732f25 Used: 0x
        dostal nápad odejít z vojny


* dostát
    ACT(.1) PAT(.3) v-w733f1 Used: 6x
        dostáli závazkům


* dostatek
    ?MAT(.2,.u) v-w734f1 Used: 0x
        jich.MAT dostatek
        dostatek ucházečů.MAT


* dostat se
    ACT(.1) DIR3(*) v-w735f1 Used: 155x
        dostal se do práce
        práce se dostaly na seznam
        materiály, které se mu.BEN d. do rukou

    ACT(.1) DIR3(=) v-w735f2 Used: 18x
        dostala se do jiného stavu
        d. se do tempa a do formy
        d. se do nesnází
        d. se do zajetí
        d. se na úroveň vyspělých zemí

    ACT(.3) PAT(.2) ?ORIG(od-1[.2]) v-w735f3 Used: 12x
        dostalo se mu výchovy
        přehlídce se dostalo důstojného zakončení

    ACT(.1) PAT(k-1[.3]) v-w735f4 Used: 11x
        dostal se ke slovu, k práci
        k moci

    ACT(na-1[.4]) v-w735f5 Used: 4x
        na programové požadavky se nedostalo
    ACT(.1) DIR1(*) v-w735f6 Used: 4x
        dostat se z města,
        z průšvihu
        autem, lstí.MEANS
        dostat se z nesnází

    ACT(.1) CPHR(do-1[{styk,konflikt,spor,...}.2]) v-w735f7 Used: 4x
        dostal se do styku, do konfliktu
    ACT(.1,.2) PAT(na-1[.4]) v-w735f8 Used: 2x
        nedostane se na ně peněz
        peníze se nedostanou na všechny

    ACT(.1) DPHR(na-1[přetřes.S4]) v-w735f9 Used: 1x
        na přetřes se dostala otázka
    ACT(.1) DPHR(na-1[led:S4[tenký:#]]) v-w735f10 Used: 1x
        dostal se na tenký led
    ACT(.1) DPHR(do-1[úzký.FP2]) v-w735f11 Used: 1x
        opera se dostane do úzkých
    ACT(.1) PAT(na-1[.4]) ?ORIG(z-1[.2]) v-w735f12 Used: 0x
        cena se dostala z 500 na 700 Kč
    ACT(.1) PAT(z-1[.2]) MANN(*)|ACMP(*)|COMPL(*) v-w735f13 Used: 0x
        soused se dostal ze sporu.PAT bez následků.ACMP
        hoch se dostal z konfliktu podle otcových představ.CRIT
        d. jsme se ze zápasu jako vítězové.COMPL


* dostávat
    ACT(.1) PAT(.4) ?ORIG(od-1[.2],z-1[.2]) v-w736f1 Used: 53x
        film dostával od kritiků dobré recenze
        d. kytku od manžela
        za sto tisíc.EXT d. dovolenou u moře
        za otce, místo otce.SUBS d. cenu
        za peníze.MEANS d. v tomto státě všechno
        za zásluhy, za trest.CAUS

    ACT(.1) CPHR({prostor,doporučení,impuls,možnost,nabídka,návrh,odpověď,povolení,pokuta,přednost,příležitost,příslib,přístup,slib,souhlas,ujištění,rozkaz,úkol,zákaz,zpráva,...}.4) ?ORIG(z-1[.2],od-1[.2]) v-w736f2 Used: 6x
        dostávat pokutu od policistů
        za přestupek.CAUS

    ACT(.1) PAT(.4) ?ORIG(od-1[.2]) v-w736f3 Used: 2x
        dostával facky od kamaráda
        d. rány z mnoha stran.DIR1 od mnoha lidí
        d. ránu do hlavy.DIR3

    ACT(.1) PAT(.4) ?ORIG(z-1[.2],od-1[.2]) v-w736f4 Used: 1x
        dostával angínu od kolegy pětkrát do roka
    ACT(.1) PAT(.4) DIR1(*) v-w736f5 Used: 1x
        dostávali ho odtud
    ACT(.1) PAT(.4) DIR3(*) v-w736f6 Used: 1x
        dostával dceru na školu
        d. ho na dobrý post

    ACT(.1) PAT(.4,že[.v],aby[.v],.f) ?ORIG(od-1[.2]) EFF(za-1[.4],.7,:4[{jako,jakožto}:/AuxY]) v-w736f7 Used: 0x
        dostávat od rodičů zpívání za úkol
        d. to příkazem

    ACT(.1) PAT(.4) DIR1(*) v-w736f8 Used: 0x
        dostávali nečistotu z vany
    ACT(.1) PAT(.4) v-w736f9 Used: 0x
        dostávali zloděje těžko
    ACT(.1) PAT(.3) v-w736f10 Used: 0x
        dostával svým slibům
    ACT(.1) PAT(.4) DIR3(=) v-w736f11 Used: 0x
        dostával ho do problémů
        d. ho drogou.MEANS do pohody

    ACT(.1) PAT(.4) v-w736f12 Used: 0x
        ten mě ale dostal
        svou připomínkou.MEANS mě dostal

    ACT(.1) PAT(.4) v-w736f13 Used: 0x
        dostával vztek, zdravou barvu, novou podobu


* dostávat se
    ACT(.1) DIR3(*) v-w737f1 Used: 30x
        dostával se do práce
        d. se mu.BEN do rukou práce studentů

    ACT(.3) PAT(.2) ?ORIG(od-1[.2]) v-w737f2 Used: 16x
        dostávalo se mu výchovy
        d. se jim zadostiučinění
        nedostávalo se mu odvahy
        d. se jim od mužů vlídného zacházení

    ACT(.1) DIR3(=) v-w737f3 Used: 5x
        dostal se do tempa
        d. se do situace
        d. se na lepší úroveň

    ACT(.1) DIR1(*) v-w737f4 Used: 1x
        dostával se z města
        d. se z průšvihu autem, lstí.MEANS
        d. se z nesnází

    ACT(.1) DPHR(do-1[světlo:S2[jiný:#]]) v-w737f5 Used: 1x
        dostal se do jiného světla
    ACT(.1) DPHR(na-1[led:S4[tenký:#]]) v-w737f6 Used: 1x
        fondy se dostávají na tenký led
    ACT(.1,.2) PAT(na-1[.4]) v-w737f7 Used: 0x
        jídlo se dostávalo na všechny
        peníze se d. na všechny

    ACT(.1) PAT(k-1[.3]) v-w737f8 Used: 0x
        dostával se ke slovu


* dostavba
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2) v-w738f1 Used: 0x
        (dostavět) dostavba metra.PAT


* dostavět
    ACT(.1) PAT(.4) ?ORIG(z-1[.2]) v-w739f1 Used: 1x
        z nového materiálu to rychle dostavěl


* dostavit se
    ACT(.1) DIR3(*) v-w740f1 Used: 24x
        dostavit se na stanici
    ACT(.1) v-w740f2 Used: 6x
        dostavil se příjemný pocit


* dostavovat se
    ACT(.1) DIR3(*) v-w741f1 Used: 2x
        dostavoval se na úřad
    ACT(.1) v-w741f2 Used: 1x
        potřebná atmosféra se nedostavovala


* dostihnout
    ACT(.1) PAT(.4) v-w742f1 Used: 4x
        dostihnout soupeře


* dostrkat
    ACT(.1) PAT(.4) DIR3(*) v-w743f1 Used: 1x
        dostrkal ho na jednání


* dostupný
    EMPTY v-w744f1 Used: 0x
        dostupný mně.BEN / pro všechny.BEN
        těžko dostupný vrchol hory


* dosvědčit
    ACT(.1) PAT(.4,že[.v],jak-2[.v],.c) ADDR(.3) v-w745f1 Used: 1x
        chyby nám dosvědčily odbornou neznalost úředníků


* dosvědčovat
    ACT(.1) PAT(.4,že[.v],jak-2[.v],.c) ADDR(.3) v-w746f1 Used: 4x
        nové důkazy jim dosvědčují jeho vinu


* došetření
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w747f1 Used: 6x
        došetření případu.PAT


* došlápnout si
    ACT(.1) PAT(na-1[.4]) v-w748f1 Used: 1x
        došlápl si na neplatiče, na disidenty


* dotace
    ACT(.2,.7,.u) ?PAT(.2,.u) ?ADDR(.3) ?ORIG(*) v-w749f1 Used: 4x
        účelová dotace magistrátu.ACT
        dotace úroků.PAT
        vládní dotace Státnímu fondu.ADDR
        dotace magistratu.ACT na chráněné dílny.AIM
        dotace na bydlení.AIM od magistrátu.ORIG


* dotáhnout
    ACT(.1) PAT(.4) DIR3(*) v-w750f1 Used: 9x
        dotáhl ho na hřiště
        dotáhl aktivu do gólu

    ACT(.1) PAT(.4) DIR3(=) v-w750f2 Used: 0x
        dotáhnout věc do konce


* dotáhnout se
    ACT(.1) DIR3(*) v-w751f1 Used: 1x
        na uprchlíky se postupně dotáhli Krč a Pekárek


* dotápět
    ACT(.1) PAT(.4) v-w752f1 Used: 1x
        dotápět byty


* dotaz
    ACT(.2,.u) PAT(na-1[.4],o-1[.6],zda[.v],jestli[.v],jak-2[.v],.c) ADDR(.3,na-1[.4],k-1[.3]) v-w753f1 Used: 3x
        na dotaz zpravodaje.ACT LN
        na dotaz LN.ACT na setkání.PAT zástupců
        náš.ACT dotaz, zda potvrdít.PAT lustraci
        dotazy poslanců.ACT k práci.PAT úřadu


* dotázat se
    ACT(.1) PAT(na-1[.4],zda[.v],jak-2[.v],jestli[.v],.c,.s) ADDR(.2) v-w754f1 Used: 2x
        dotázal se ho na všechno


* dotazovat se
    ACT(.1) PAT(na-1[.4],zda[.v],jak-2[.v],jestli[.v],.c,.s) ADDR(.2) v-w755f1 Used: 1x
        dotazoval se domorodce na cestu


* dotazující se
    PAT(na-1[.4],zda[.v],jestli[.v],jak-2[.v]) v-w756f1 Used: 0x
        (dotázat se, dotazovat se) dotazující se na následky.PAT opomenutí


* dotažení
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w757f1 Used: 2x
        (dotáhnout - úspěšně dopracovat) dotažení legislativy.PAT


* dotek
    ACT(.2,.u) v-w758f1 Used: 0x
        dotek historie.ACT


* dotírat
    ACT(.1) PAT(na-1[.4]) v-w759f1 Used: 1x
        dotíral na majitele


* dotisknout
    ACT(.1) PAT(.4) v-w760f1 Used: 1x
        dotiskl dílo


* dotknout se
    ACT(.1) PAT(.2) v-w761f1 Used: 23x
        kamen
        jídla se ani nedotkl

    ACT(.1) PAT(.2) v-w761f2 Used: 8x
        komentář se jich nemile d.
    ACT(.7) PAT(.1) ---(.$2<s>) v-w761f3 Used: 1x
        vypořádáním nebylo dotčeno základní jmění podniku
    ACT(.1) PAT(.2) v-w761f4 Used: 0x
        dotkl se toho případu náhodou


* dotování
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w762f1 Used: 1x
        (dotovat) dotování jízdného.PAT


* dotovaný
    ACT(.7) v-w763f1 Used: 0x
        (dotovat) dotovaný státem.ACT


* dotovat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w764f1 Used: 23x
        stát dotoval jízdné
        d. pojištění
        stát d. úroky


* dotující
    PAT(.4) v-w765f1 Used: 0x
        (dotovat) dotující kulturní činnost.PAT


* dotvářející
    PAT(.4) v-w766f1 Used: 0x
        (dotvářet) dotvářející prostředí.PAT


* dotvářet
    ACT(.1) PAT(.4) ?ORIG(z-1[.2]) ?EFF(do-1[.2],v-1[.4]) v-w767f1 Used: 4x
        dotvářejí ze dřeva domek do podoby vilky
        hudebníci d. sbírku stejnou měrou


* dotvořit
    ACT(.1) PAT(.4) ?ORIG(z-1[.2]) ?EFF(do-1[.2],v-1[.4]) v-w768f1 Used: 2x
        dotvořila z hlíny postavu do podoby otce
        d. člověka


* dotvrzovat
    ACT(.1) PAT(.4,že[.v],zda[.v],jestli[.v],.c,.s) ?ADDR(.3) v-w769f1 Used: 1x
        vysoká ocenění jim dotvrzují jeho kvality


* dotyk
    ACT(.2,.u) v-w770f1 Used: 0x
        lehké dotyky lidské ruky.ACT


* dotýkající se
    PAT(.2,.u) v-w771f1 Used: 0x
        (dotýkat se) dotýkající se občanů.PAT


* dotýkat se
    ACT(.1) PAT(.2) v-w772f1 Used: 10x
        spor se dotýká vás všech
    ACT(.1) PAT(.2) v-w772f2 Used: 0x
        dotýkali se této otázky jen okrajově
    ACT(.1) PAT(.2) v-w772f3 Used: 0x
        dotýkali se s odporem starých těl


* doučování
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.3) ADDR(.2) v-w773f1 Used: 1x
        (doučovat) učitelovo.ACT doučování žáka.ADDR dějepisu.PAT
    ACT(.2,.u,.7) PAT(:2,:u) v-w773f2 Used: 0x
        (doučovat) doučování matematiky.PAT na školách.LOC


* doufat
    ACT(.1) PAT(v-1[.4],že[.v]) v-w774f1 Used: 60x
        doufám, že zůstaneme
        d. ve vítězství


* doúprava
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w775f1 Used: 0x
        doúprava agregátem.ACT pitné vody.PAT
        (někdy MEANS, podle kontextu)


* dovařit
    ACT(.1) PAT(.4) v-w776f1 Used: 1x
        červenec nedovaří, co srpen nedopeče
    ACT(.1) PAT(.4) ?ORIG(z-1[.2]) ?EFF(do-1[.2],v-1[.4]) v-w776f2 Used: 0x
        dovařili z toho oběd do jedlé podoby
        dovařila z těch surovin chutné jídlo


* dovážet
    ACT(.1) PAT(.4) DIR3(*) v-w777f1 Used: 29x
        dováželi nové technologie
    ACT(.1) PAT(.4) ADDR(.3) v-w777f2 Used: 0x
        dovážet obchodníkům zboží


* dovážit
    ACT(.1) PAT(.4) v-w778f1 Used: 1x
        dovážili poslední brambory a šli
        d. kajak olověným plechem.MEANS


* dovažovat
    ACT(.1) PAT(.4,že[.v],když[.v]) v-w779f1 Used: 1x
        vláda nedovažuje jednu věc


* dovědět se
    ACT(.1) ?PAT(o-1[.6]) ?ORIG(od-1[.2],z-1[.2]) EFF(.4,že[.v],zda[.v],jak-2[.v],jestli[.v],.c,.s) v-w780f1 Used: 18x
        dověděli se od redaktora, že se něco děje
    ACT(.1) PAT(.4,o-1[.6],jak-2[.v],.c,zda[.v],že[.v],jestli[.v]) ?ORIG(od-1[.2],z-1[.2]) v-w780f2 Used: 3x
        dověděli se od nich o výsledcích nových experimentů


* dovednost
    ACT(.2,.u) v-w781f1 Used: 0x
        lidská dovednost
        fyzická dovednost žáků.ACT


* dovést
    ACT(.1) PAT(.4) DIR3(=) v-w782f1 Used: 8x
        dovést projekt k úspěšnému konci
        doveli je do záhuby

    ACT(.1) PAT(.4) DIR3(*) v-w782f2 Used: 5x
        dovést chlapce do školy
    ACT(.1) PAT(.4,.f) v-w782f3 Used: 2x
        dovede plavat
        dovede básničku


* dovézt
    ACT(.1) PAT(.4) DIR3(*) v-w783f1 Used: 19x
        dovezli nové technologie
    ACT(.1) PAT(.4) ADDR(.3) v-w783f2 Used: 0x
        dovézt obchodníkovi zboží


* dovídat se
    ACT(.1) ?PAT(o-1[.6]) ?ORIG(od-1[.2]) EFF(.4,že[.v],zda[.v],jak-2[.v],jestli[.v],.c,.s) v-w784f1 Used: 5x
        dovídali se o tom od podřízených nové poznatky
        d. se o Německu, jestli přistoupí

    ACT(.1) PAT(.4,o-1[.6],jak-2[.v],.c,zda[.v],že[.v],jestli[.v]) ?ORIG(od-1[.2]) v-w784f2 Used: 0x
        dovídali se od nich, jak se chovat


* dovodit
    ACT(.1) PAT(.4,že[.v]) ?ORIG(z-1[.2]) v-w785f1 Used: 2x
        dovodil z toho, že stát zabezpečí kapacitu


* dovolat se
    ACT(.1) DIR3(*) v-w786f1 Used: 4x
        dovolat se do Bruntálu
        d. se na ministerstvo

    ACT(.1) PAT(.2) v-w786f2 Used: 0x
        dovolat se spravedlnosti


* dovolávat se
    ACT(.1) PAT(.2) v-w787f1 Used: 6x
        dovolávat se spravedlnosti


* dovolit
    ACT(.1) PAT(.4,aby[.v],[.v],.f,že[.v]) ADDR(.3) v-w788f1 Used: 36x
        dovolit jim zahájit jednání
        d. dětem jízdu
        d., že mohou jet..


* dovolit se
    ACT(.1) PAT(.2) ?EFF(zda[.v],jestli[.v],že[.v]) v-w789f1 Used: 0x
        dovolil se rodičů, jestli může jít do kina


* dovolit si
    ACT(.1) PAT(.4) v-w790f1 Used: 30x
        dovolit si svého koníčka
    ACT(.1) PAT(.4,na-1[.4],.f,aby[.v]) v-w790f2 Used: 16x
        dovolit si poslat ukázku
        d. si na mladšího


* dovolovat
    ACT(.1) PAT(.4,aby[.v],[.v],že[.v],.f) ADDR(.3) v-w791f1 Used: 17x
        nedovolují nám jízdu


* dovolovat se
    ACT(.1) PAT(.2) ?EFF(zda[.v],jestli[.v],že[.v]) v-w792f1 Used: 0x
        dovoloval se rodičů, zda může přijít později


* dovolovat si
    ACT(.1) PAT(na-1[.4],.f) v-w793f1 Used: 2x
        dovoloval si takto jednat


* dovoz
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2) DIR1(*) DIR3(*) v-w794f1 Used: 0x
        náš.ACT dovoz z ostatních států.DIR1
        vyšší dovoz bývalého Sovětského svazu.ACT
        dovoz špičkové technologie.PAT do ĆR.DIR3

    ACT(.2,.u,.7) PAT(.2,.u) ?ADDR(.3) v-w794f2 Used: 0x
        dovoz zbraní.PAT bosenským Muslimům.ADDR


* dovozce
    PAT(.2,.u) v-w795f1 Used: 0x
        dovozce.ACT papíru.PAT
        dovozci nejrůznějších surovin.PAT


* dovozovat
    ACT(.1) PAT(.4,že[.v]) ?ORIG(z-1[.2]) v-w796f1 Used: 1x
        dovozoval z toho , že vývoj ....


* dovršení
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2) v-w797f1 Used: 1x
        (dovršit) dovršení určitého věku.PAT
    EMPTY v-w797f2 Used: 0x
        k dovršení se prý bránil při zatýkání


* dovršit
    ACT(.1) PAT(.4) v-w798f1 Used: 6x
        dovršil úspěch
    ACT(.1) PAT(.2) v-w798f2 Used: 1x
        dovršil 18 let


* dovybavený
    ?ACT(.7) EFF(.7) v-w799f1 Used: 0x
        (dovybavit) dovybavený dvěma střešními okny.EFF
        dovybavený majitelem.ACT domu
        (nebo někdy i MEANS, podle kontextu)


* doznání
    ACT(.2,.u) PAT(k-1[.3]) ?ADDR(.3) v-w800f1 Used: 2x
        (doznat se) doznání podnikatelů.ACT k podvodům.PAT


* doznat
    ACT(.1) PAT(.2,.4) v-w801f1 Used: 3x
        změny doznal celý tým


* doznat se
    ACT(.1) PAT(k-1[.3],že[.v],jak-2[.v],.c,.s) ?ADDR(.3) v-w802f1 Used: 5x
        doznali se ke svým činům


* doznávat
    ACT(.1) PAT(.2,.4) v-w803f1 Used: 2x
        budova doznává nejedno zlepšení
        rozhovor d. rychlých změn


* doznít
    ACT(.1) v-w804f1 Used: 1x
        proslovy dozní


* doznívání
    ACT(.2,.u) v-w805f1 Used: 1x
        (doznívat) doznívání obav.ACT z posudků


* doznívat
    ACT(.1) v-w806f1 Used: 1x
        tento způsob už dozníval


* dozor
    ACT(.2,.u) PAT(nad-1[.7],jestli[.v],zda[.v]) v-w807f1 Used: 5x
        dozor zástupců.ACT nad zařízením.PAT
        dozor, jestli výrobci neporušují.PAT předpisy


* dozrát
    ACT(.1) v-w808f1 Used: 2x
        čas už dozrál
        ve vědomí národa d. přesvědčení

    ACT(.1) v-w808f2 Used: 0x
        ovoce dozrálo


* dozrávání
    ACT(.2,.u) v-w809f1 Used: 1x
        (dozrávat) dozrávání politického systému.ACT


* dozrávat
    ACT(.1) v-w810f1 Used: 1x
        systém dozrával
        d. čas

    ACT(.1) v-w810f2 Used: 0x
        hrušky už dozrávají


* dozvědět se
    ACT(.1) PAT(.4,o-1[.6],jak-2[.v],.c,zda[.v],že[.v],jestli[.v]) ?ORIG(z-1[.2],od-1[.2],odtud,odsud,odkudkoliv,odevšad,odtamtud,odjinud,odkud,odněkud,odnikud,odkudsi) v-w811f1 Used: 33x
        dozvěděli se o události od sdělovacích prostředků
        mužstvo se d. prémiový systém ligy
        už se nedozvíme, jak proces dopadl
        d. se, kam půjdeme, až v pátek
        od souseda jsme se d. o rozhodnutí nebudovat...
        ze sdělovací prostředků se d., jak to dopadlo

    ACT(.1) ?PAT(o-1[.6]) ?ORIG(z-1[.2],od-1[.2],odtud,odsud,odkudkoliv,odevšad,odtamtud,odjinud,odkud,odněkud,odnikud,odkudsi) EFF(.4,že[.v],zda[.v],jak-2[.v],jestli[.v],.c,.s) v-w811f2 Used: 27x
        dozvěděli se o své sekretářce od šéfa, že emigrovala


* dozvídat se
    ACT(.1) ?PAT(o-1[.6]) ?ORIG(z-1[.2],od-1[.2],odtud,odsud,odkudkoliv,odevšad,odtamtud,odjinud,odkud,odněkud,odnikud,odkudsi) EFF(.4,že[.v],zda[.v],jak-2[.v],jestli[.v],.c,.s) v-w812f1 Used: 2x
        dozvídal se od nich o novém programu, že bude patřit...
    ACT(.1) PAT(.4,o-1[.6],jak-2[.v],.c,zda[.v],že[.v],jestli[.v]) ?ORIG(z-1[.2],od-1[.2],odtud,odsud,odkudkoliv,odevšad,odtamtud,odjinud,odkud,odněkud,odnikud,odkudsi) v-w812f2 Used: 0x
        dozvídal se od ní neuvěřitelné skutečnosti


* dožadovat se
    ACT(.1) PAT(.2,aby[.v],.s) ?ORIG(na-1[.6],od-1[.2]) v-w813f1 Used: 10x
        dožadoval se od nich vysvětlení
        trh se d. počítače


* dožití
    ACT(.2,.u) v-w814f1 Used: 3x
        (dožít) jeho.ACT dožití


* dožít se
    ACT(.1) PAT(.2) v-w815f1 Used: 6x
        dožil se prvního výročí


* dožívat se
    ACT(.1) PAT(.2) v-w816f1 Used: 3x
        dožíval se letos 70 let


* drahý
    EMPTY v-w817f1 Used: 0x
        (cenný, vzácný) drahý celému národu.BEN / pro každého.BEN
        (stojící mnoho peněz) drahý kámen, drahé auto


* drama
    ?PAT(o-1[.6]) v-w818f1 Used: 1x
        drama o politických konfliktech.PAT
        americké filmové drama režiséra Johna Mackenzieho.AUTH

    ?ACT(.2,.u) v-w818f2 Used: 0x
        (vážná událost) životní drama člověka.ACT


* dramatičnost
    ACT(.2,.u) v-w819f1 Used: 0x
        dramatičnost sporu.ACT


* dramatizace
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w820f1 Used: 0x
        (dramatizovat) dramatizace slavného románu.PAT
        Kracíkova.ACT dramatizace hry.PAT


* dramatizovat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w821f1 Used: 2x
        dramatizoval zbytečně situaci
    ACT(.1) PAT(.4) v-w821f2 Used: 0x
        dramatizoval román


* drancování
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w822f1 Used: 2x
        (drancovat) drancování přírodního bohatství.PAT


* drancovat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w823f1 Used: 0x
        drancovat lesy


* drát se
    ACT(.1) DIR3(*) v-w824f1 Used: 1x
        drát se do popředí


* dražba
    ?ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,na-1[.4],.u) v-w825f1 Used: 0x
        dražby zastavených nemovitostí.PAT
        vypsat veřejnou dražbu na areál.PAT
        (také - vyhlásit dražbu na areál)


* dráždit
    ACT(.1) ?PAT(k-1[.3]) ADDR(.4) v-w826f1 Used: 2x
        tvé chování je dráždilo k smíchu
        to mě d. ke kašli
        tyto látky člověka d.
        kouř d. oči

    ACT(.1) PAT(.4) v-w826f2 Used: 1x
        dráždil společnost
        nevhodným chováním.MEANS
        d. psa klackem.MEANS
        d. mě tvé řeči

    ACT(.1) PAT(.4) v-w826f3 Used: 1x
        tento přípravek dráždí kůži


* dražit
    ACT(.1) PAT(.4) v-w827f1 Used: 2x
        dražil domy
        za sto tisíc, po sto tisících.EXT


* drezúra
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w828f1 Used: 0x
        drezúra různých zvířat.PAT


* drobení
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) ?EFF(na-1[.4],do-1[.2]) v-w829f1 Used: 1x
        (drobit - rozdělovat) drobení velkých podniků.PAT na jednotlivé dílny.EFF


* drobnokresba
    ?ACT(.2,.u) ?PAT(.2,.u) v-w830f1 Used: 0x
        (ve smyslu - popis) drobnokresba lidského chování.PAT


* drožkařit
    ACT(.1) v-w831f1 Used: 1x
        drožkaříme všichni


* drtit
    ACT(.1) PAT(.4) v-w832f1 Used: 1x
        byrokracie drtila prosté lidi


* druh
    DPHR(svůj-1.S2) v-w833f1 Used: 0x
        svéhoDPHR druhu.RSTR getto
    APP(.2,.u) v-w833f2 Used: 0x
        druh výrobku.APP
        levnější druhy obilnin.APP


* družit se
    ACT(.1) PAT(k-1[.3]) v-w834f1 Used: 1x
        k angíně se druží i jiné příznaky nemoci
    ACT(.1) PAT(s-1[.7]) ?EFF(do-1[.2],v-1[.4]) v-w834f2 Used: 0x
        družili se s nimi v silnou organizaci
        vlaštovky.ACT se d. v hejna Rcp. PAT

    ACT(.1) PAT(s-1[.7]) v-w834f3 Used: 0x
        s nikým se nedružil
        obě rodiny.ACT se d. Rcp. PAT


* družstvo
    ?MAT(.2,.u) v-w835f1 Used: 0x
        (skupina osob) družstvo majitelů.MAT bytů
    EMPTY v-w835f2 Used: 0x
        (organizace) výrobní družstvo
        spotřební družstvo


* drzost
    ?ACT(.2,.u) v-w836f1 Used: 0x
        klukovská drzost
        dopustit se drzosti


* držení
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w837f1 Used: 11x
        (držet - vlastnit, spravovat) držení drobných investorů.ACT
        nedovolené držení jedovatých látek.PAT

    ACT(.2,.u) PAT(.2) v-w837f2 Used: 2x
        držení těla.PAT


* držený
    ACT(.7) v-w838f1 Used: 0x
        (držet - vlastnit, spravovat) držený zahraničním kapitálem.ACT


* držet
    ACT(.1) PAT(.4) v-w839f1 Used: 19x
        držel sluchátko
        pravou rukou.MEANS

    ACT(.1) PAT(.4) LOC(*) v-w839f2 Used: 11x
        d. nemocného v posteli
    ACT(.1) PAT(.4) v-w839f3 Used: 7x
        držel pozice do posledních sil
        d. území

    ACT(.1) DPHR(rekord.4) v-w839f4 Used: 5x
        drželi rekord
    ACT(.1) PAT(.4) LOC(=) v-w839f5 Used: 3x
        držel hráče u těla
        d. byt v pořádku

    ACT(.1) DPHR(na-1[uzda.S6]) PAT(.4) v-w839f6 Used: 3x
        drží ji na uzdě
    ACT(.1) DPHR(v-1[tajnost.6]) PAT(.4,že[.v],.c) v-w839f7 Used: 3x
        držela v tajnosti svůj odchod, že odchází
    ACT(.1) DPHR(nad-1[voda.7]) PAT(.4) v-w839f8 Used: 3x
        to mě drželo nad vodou
    ACT(.1) PAT(.4) v-w839f9 Used: 3x
        držel místa v divadle
        nám.BEN

    ACT(.1) DPHR(krok.S4) PAT(s-1[.7]) v-w839f10 Used: 2x
        Evropa drží krok s USA
    ACT(.1) v-w839f11 Used: 1x
        sval při závodě držel
        drž a nehýbej se
        barva dobře drží

    ACT(.1) DPHR(v-1[šach-1.S6]) PAT(.4) v-w839f12 Used: 1x
        opozice drží vládu v šachu
    ACT(.1) DPHR(na-1[oprať.S6]) PAT(.4) v-w839f13 Used: 1x
        držela ho na oprati
    ACT(:1) DPHR(při-1[život.S6]) PAT(.4) v-w839f14 Used: 1x
        drželi ho při životě
    ACT(.1) PAT(.4) v-w839f15 Used: 1x
        držet stráž
        d. službu, hlídku

    ACT(.1) PAT(.4) v-w839f16 Used: 0x
        drží slovo, dietu, tvar


* držet se
    ACT(.1) PAT(.2) v-w840f1 Used: 9x
        držel se zábradlí
        d. se dědy za ruku.MEANS

    ACT(.1) LOC(*) v-w840f2 Used: 4x
        obchodníci se drží stranou obchodování
        d. se blízko u domu

    ACT(.1) PAT(.2) v-w840f3 Used: 1x
        držel se volně směnitelných měn
        držel se rady přátel

    ACT(.1) v-w840f4 Used: 1x
        index služeb se drží
    ACT(.1) LOC(=) v-w840f5 Used: 0x
        kurs se drží na stabilní úrovni


* držitel
    PAT(.2,.u) v-w841f1 Used: 0x
        držitel akcií.PAT


* držitelka
    PAT(.2,.u) v-w842f1 Used: 0x
        držitelka rekordu.PAT


* dřímat
    ACT(.1) v-w843f1 Used: 1x
        otec dřímal
    ACT(.1) PAT(v-1[.6]) v-w843f2 Used: 1x
        dřímal v něm talent
        d. v nás zkušenost


* duel
    ACT(.2,.u) ?PAT(o-1[.4]) ADDR(s-1[.7]) v-w844f1 Used: 0x
        ligový duel Sparty.ACT s Drnovicemi.ADDR
        televizní duel mezi Kohlem.ACT a Scharpingem.ACT o rozpočet.PAT


* důchod
    EMPTY v-w845f1 Used: 0x
        důchody podnikatelů ze sobotní práce.ORIG


* důkaz
    ?ACT(.2,.u) PAT(.2,o-1[.6],.c) ?EFF(*) v-w846f1 Used: 1x
        důkaz efektivnosti.PAT podpory
        důkaz o vině.PAT Walderodeho
        o něm.PAT důkazy, že pracoval.EFF pro StB
        důkaz, že s tvorbou to není.PAT zlé.


* důležitost
    ACT(.2,.u) v-w847f1 Used: 0x
        důležitost vzájemné výměny.ACT zboží


* důležitý
    EMPTY v-w848f1 Used: 0x
        důležitý pro rallye.BEN / pro sportovce.BEN
        důležitá zpráva


* dunění
    ACT(.2,.u) v-w849f1 Used: 1x
        (dunět) dunění křídel.ACT


* důraz
    ?ACT(.2,.u) PAT(na-1[.4]) v-w850f1 Used: 18x
        důraz na perspektivu.PAT podniku


* dusat
    ACT(.1) v-w851f1 Used: 1x
        nosorožci dusají mezi zebrami


* dusit se
    ACT(.1) v-w852f1 Used: 1x
        Německo se dusilo pod náporem..CAUS migrantů


* důsledek
    PAT(.2,.u) v-w853f1 Used: 10x
        přímý důsledek tohoto vývoje.PAT
        jejich.PAT důsledky (důsledky slovenských skandálů)
        je důsledkem toho, že se vlády zaměřily.PAT na průmyslový růst

    ?ACT(.2,.u) PAT(na-1[.4]) v-w853f2 Used: 2x
        (mít důsledky - vliv, na něco) negativní důsledky na tvorbu.PAT HDP


* důslednost
    ACT(.2,.u) v-w854f1 Used: 0x
        jeho.ACT nedůslednost


* dušovat se
    ACT(.1) PAT(že[.v]) v-w855f1 Used: 1x
        dušoval se, že si nedělá legraci


* důvěra
    ACT(.2,.u) PAT(v-1[.4],k-1[.3]) v-w856f1 Used: 14x
        důvěra občanů.ACT v prezidenta.PAT
        důvěra ve zpravodajství.PAT televize
        důvěra k vládě.PAT

    ACT(.2,.u) ?PAT(v-1[.6],že[.v]) ADDR(.3) v-w856f2 Used: 1x
        důvěra prezidentu Havlovi.ADDR
        důvěra občanů.ACT členům.ADDR vlády

    ACT(.2,.u) PAT(.3) v-w856f3 Used: 1x
        důvěra vládě.PAT


* důvěřovat
    ACT(.1) ?PAT(že[.v]) ADDR(.3) v-w857f1 Used: 15x
        důvěřoval mu, že to udělá
    ACT(.1) PAT(.3,že[.v]) v-w857f2 Used: 13x
        nedůvěřuje mi
        d. tomu, že kamarád se vyzná

    ACT(.1) PAT(v-1[.4]) v-w857f3 Used: 1x
        oni důvěřují v pomoc


* důvod
    ?ACT(.2,.u) PAT(.2,k-1[.3],pro-1[.4],.f,aby[.v]) v-w858f1 Used: 21x
        ! z_důvodu veřejného zájmu.CAUS
        (z_důvodu je předložka s významem příčiny)
        důvod snižovat .PAT
        důvod k cenové válce.PAT
        důvod, že výrobek prostě zmizí.PAT z trhu
        důvod, proč jsme položili.PAT otázky
        bezprostředním důvodem pro erupci.PAT násilností


* dvojnásobek
    PAT(.2) v-w859f1 Used: 0x
        dvojnásobek úrovně.PAT roku


* dvouhra
    ACT(.2,.u) v-w860f1 Used: 0x
        dvouhra mužů.ACT
    EMPTY v-w860f2 Used: 0x
        dvouhra hlavní soutěže.APP


* dýchání
    ACT(.2,.u) v-w861f1 Used: 1x
        (dýchat) dýchání přírody.ACT


* dýchat
    ACT(.1) v-w862f1 Used: 7x
        on špatně dýchá
    ACT(.1) PAT(.4) v-w862f2 Used: 3x
        dýchal čistý vzduch