<-  B
C
D  ->

* cejchovat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w248f1 Used: 1x
        cejchoval vodoměry, dobytek
    ACT(.1) PAT(.4) EFF(.7,.4[{jako,jakožto}:/AuxY],.a4[{jako,jakožto}:/AuxY],za-1[.4],za-1[.a4]) v-w248f2 Used: 0x
        cejchoval ho jako zbabělce


* ceknout
    ACT(.1) PAT(o-1[.6],.c) ?ADDR(.3) v-w249f1 Used: 1x
        o duši jim ani neceknu


* cementovat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w250f1 Used: 1x
        cementoval stěnu


* cena
    ?ACT(.2,.u) ?PAT(.3) v-w251f1 Used: 2x
        (ocenění, medaile) cena sportovcům.PAT
    EFF(za-1[.4]) v-w251f2 Used: 1x
        cena za zkoušku.EFF
        cena za teplo.EFF
        cena Harmonie za alba, za publikaci
        za vítězství

    ?PAT(.2,.u) v-w251f3 Used: 1x
        (smysl, význam) pokračování nemělo cenu
    PAT(.2,.u) v-w251f4 Used: 0x
        ceny pšeničné mouky.PAT
        ceny jejich obrazů.PAT
        vývozní cena naší oceli.PAT
        dřeva na trhu.LOC
        akcií na burze.LOC
        energie v Rakousku.LOC pro malospotřebitele.BEN


* cenit
    ACT(.1) PAT(.4) v-w252f1 Used: 5x
        cenit ženy
        pro jejich přístup.CAUS

    ACT(.1) PAT(.4,že[.v]) ?EFF(na-1[.4]) v-w252f2 Used: 1x
        cenit obraz na 6000 Kč


* cenit si
    ACT(.1) PAT(.2,.4,že[.v]) v-w253f1 Used: 11x
        cenit si člověka
        c. si svobodu a rovnost


* cent
    EMPTY v-w254f1 Used: 0x
        ani cent z celé operace.ORIG


* centr
    ACT(.2,.u) v-w255f1 Used: 0x
        po centru Kincla.ACT
        (sportovní slang, centrovat)


* centralizace
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w256f1 Used: 0x
        (centralizovat) centralizace lidských aktivit.PAT


* centralizovat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w257f1 Used: 0x
        centralizovat politickou moc


* centrovat
    ACT(.1) v-w258f1 Used: 1x
        centroval z křídel


* certifikace
    ACT(.2,.u,.7) PAT(.2,.u) v-w259f1 Used: 0x
        certifikace dovážených potravinářských výrobků.PAT


* certifikát
    ?ACT(.2,.u) PAT(na-1[.4]) v-w260f1 Used: 0x
        certifikáty na zemědělské výrobky.PAT


* cesta
    ?ACT(.2,.u) DIR3(k-1[.3],do-1[.2],za-1[.7]) v-w261f1 Used: 9x
        (pohyb někoho k nějakému cíli) cesta Melescana.ACT za protějškem do Budapešti
        do kabin
        za titulem, k titulu
        k modelu
        k sousedství
        do EU

    ?ACT(.2,.u) PAT(k-1[.3],jak-2[.v]) v-w261f2 Used: 5x
        (postup) nejlacinější cesta jak výrobky zkvalitnit.PAT
        cesta ke zkvalitnění výrobků

    ACT(.2,.u) DIR2(*) v-w261f3 Used: 0x
        (pohyb) při svých.ACT obchodních cestách po Evropě.DIR2


* cestování
    ACT(.2,.u) v-w262f1 Used: 4x
        (cestovat) cestování turistů.ACT po Evropě.DIR2 DIR1 DIR3


* cestovat
    ACT(.1) v-w263f1 Used: 21x
        Jirka rád cestuje
        po celé zemi.LOC
        cestou.DIR2 kolem plotu
        do kopce.DIR3
        po čtyřech nohách, po dvou kolech, na vozíčku.MEANS


* cíl
    ?ACT(.2,.u) PAT(.f,.2) v-w264f1 Used: 7x
        cíl maďarských stran.ACT dosáhnout.PAT revize
        cíl rychlého získání.PAT kapitálu
        cíl využít.PAT sílu

    ?ACT(.2,.u) v-w264f2 Used: 2x
        strategický cíl, výchovný cíl rodičů.ACT
        cíl ankety.APP, cíl programu.APP


* cílit
    ACT(.1) PAT(k-1[.3]) v-w265f1 Used: 1x
        producenti cílí k omezení


* cinkání
    ACT(.2,.u) v-w266f1 Used: 1x
        jejich.ACT cinkání klíči.MEANS
        (někdo cinkal klíčema)

    ACT(.2,.u) v-w266f2 Used: 0x
        bylo slyšet cinkání zvonků (zvonky cinkaly)
        (předměty, věci)


* cinkat
    ACT(.1) v-w267f1 Used: 0x
        rolničky cinkaly
    ACT(.1) PAT(.7) v-w267f2 Used: 0x
        cinkat klíčem
        c. nádobím


* cirkulace
    ACT(.2,.u) v-w268f1 Used: 0x
        (cirkulovat) cirkulace vzduchu.ACT


* cirkulovat
    ACT(.1) v-w269f1 Used: 0x
        krev cirkuluje v těle


* cit
    ACT(.2,.u) ?PAT(k-1[.3]) v-w270f1 Used: 1x
        (vztah) jeho.ACT cit k rodičům.PAT
    ?ACT(.2,.u) PAT(pro-1[.4]) v-w270f2 Used: 0x
        (smysl) cit pro vyjádření.PAT dějů


* citace
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w271f1 Used: 0x
        (citovat) citace tradiční symboliky.PAT
    EMPTY v-w271f2 Used: 0x
        (citát) citace z bible.DIR1 / ORIG


* cítění
    ACT(.2,.u) v-w272f1 Used: 9x
        (mít cit) demokratické cítění všech členů.ACT organizace
        náboženské cítění obyvatel.ACT

    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w272f2 Used: 0x
        (cítit - vnimat) jeho.ACT cítění nebezpečí.PAT


* cítící
    PAT(.4,že[.v],jak-2[.v]) v-w273f1 Used: 0x
        (cítit) cítící problém.PAT


* cítit
    ACT(.1) PAT(.4,že[.v],jak-2[.v],.c) v-w274f1 Used: 30x
        cítí vůni
        c, že něco voní,
        c., jak něco voní
        psi se cítí

    ACT(.1) CPHR({potřeba,nutkání,...}.4) v-w274f2 Used: 7x
        cítila potřebu uvolnit hranice
    ACT(.1) PAT(.4,že[.v],.f) EFF(.4[{jako,jakožto}:/AuxY],.a4[{jako,jakožto}:/AuxY]) v-w274f3 Used: 3x
        cítil jako povinnost přijít
        c. návštěvu jako povinnost

    ACT(.1) PAT(.4) EFF(.f) v-w274f4 Used: 0x
        cítil Karla vejít
    ACT(.1) PAT(s-1[.7]) v-w274f5 Used: 0x
        cítit s trpějícími
    ACT(.1) PAT(.4,že[.v],.c) v-w274f6 Used: 0x
        cítil, že má pravdu
        c., proč se hádali


* cítit se
    ACT(.1) PAT(.7,být[.1],být[.7],.a1,.a7,.f) v-w275f1 Used: 29x
        cítí se (být) mladý, mladým, mladíkem
        jako žena.COMPL se c. diskriminována
        c. se být odstrčeni

    ACT(.1) MANN(*)|CPR(*) v-w275f2 Used: 19x
        cítí se staře.MANN
        cítí se andělsky.CPR
        cítí se jako mladík: c. se Stejně.MANN jako cítit.CPR se mladík.ACT Tak.MANN

    ACT(.1) PAT(na-1[.4]) v-w275f3 Used: 4x
        cítí se na tento úkol
    ACT(.1) PAT(na-1[.4]) v-w275f4 Used: 0x
        cítí se na sto


* citlivost
    ACT(.2,.u) PAT(na-1[.4]) v-w276f1 Used: 0x
        citlivost veřejnosti.ACT na tyto jevy.PAT
        citlivost společnosti.ACT k těmto jevům.PAT


* citlivý
    ?PAT(k-1[.3],na-1[.4]) v-w277f1 Used: 0x
        citlivý ke všem látkám.PAT
        citlivý na výši.PAT úroků


* citovaný
    ACT(.7) v-w278f1 Used: 0x
        (citovat) citovaný Sedláčkem.ACT


* citovat
    ACT(.1) PAT(.4,že[.v],.c,.s) v-w279f1 Used: 17x
        citovat výrok
        c. z dopisu.DIR1 matky
        "Nechtěl jsem," c. list vojáka
        cituje, co řekl na jednání....


* civilizovaný
    ?ACT(.7) v-w280f1 Used: 0x
        (civilizovat) civilizovaný základními právy.ACT
    EMPTY v-w280f2 Used: 0x
        civilizovaná společnost


* civilizovat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w281f1 Used: 0x
        civilizovat lidstvo


* cizelovat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w282f1 Used: 1x
        autor cizelizoval námět i jazyk


* cizí
    EMPTY v-w283f1 Used: 0x
        cizí našim klubům.REG
        cizí jazyk, národ, zvyk


* claimovat
    ACT(.1) PAT(.4,.f,aby[.v]) ?ORIG(od-1[.2],na-1[.6],po-1[.6]) v-w284f1 Used: 1x
        claimovali nóbl klientelu
        c. si.BEN nárok


* clít
    ACT(.1) PAT(.4) v-w285f1 Used: 2x
        dovážené zboží, zavazadla
        turistům.BEN


* clo
    EMPTY v-w286f1 Used: 2x
        vysoké clo na zemědělské komodity.AIM
        clo za vchechna tři dovezená vozidla.CAUS
        clo za dovezené zboží.CAUS


* Columbo
    EMPTY v-w287f1 Used: 0x
        po Škroupově.AUTH Columbovi


* couvat
    ACT(.1) ?PAT(před-1[.7]) v-w288f1 Used: 1x
        couvat před nepřítelem


* cpát
    ACT(.1) PAT(.4) EFF(.7) v-w289f1 Used: 1x
        cpal kapsy penězi
        c. své přítelkyni.BEN kapsy dukáty


* cpát se
    ACT(.1) v-w290f1 Used: 1x
        sluhové se cpou
        chlebíčky.MEANS

    ACT(.1) DIR3(*) v-w290f2 Used: 0x
        cpal se do první řady


* crčet
    ACT(.1) v-w291f1 Used: 2x
        krev crčela


* ctít
    ACT(.1) PAT(.4,že[.v],.c) v-w292f1 Used: 4x
        Míša ctí ruské tradice


* ctitel
    ?PAT(.2,.u) v-w293f1 Used: 0x
        ctitel kresleného humoru.PAT


* cukat
    ACT(.3) LOC(*) v-w294f1 Used: 0x
        cuká mu v oku
    ACT(.3) PAT(.1) v-w294f2 Used: 0x
        cukají mu koutky
    ACT(.1) PAT(.7) v-w294f3 Used: 0x
        cukal sebou
        c. mu.BEN tělem


* cupovat
    ACT(.1) PAT(.4) ?EFF(na-1[.4]) v-w295f1 Used: 0x
        cupovat republiku na kusy


* cupující
    PAT(.4) ?EFF(na-1[.4]) v-w296f1 Used: 0x
        (cupovat) cupující v drápech Českou republiku.PAT


* cvičení
    ACT(.2,.u) v-w297f1 Used: 20x
        (cvičit - trénovat) cvičení kutnohorského záchranného pluku.ACT ochrany se konalo
    ?PAT(o-1[.6],na-1[.4]) v-w297f2 Used: 3x
        (forma výuky) cvičení v učebnici
    ACT(.2,.u,.7) PAT(.2,.u) v-w297f3 Used: 0x
        (cvičit - zdokonalovat) cvičení zvířat.PAT krotitelem.ACT


* cvičit
    ACT(.1) ?PAT(.4) v-w298f1 Used: 2x
        každé ráno cvičil svou obvyklou sestavu
        c. pravidelně
        c. skok vysoký

    ACT(.1) PAT(.4) v-w298f2 Used: 2x
        cvičil první četu
        v literárních schopnostech.REG


* cvrkot
    ACT(.2,.u) v-w299f1 Used: 0x
        cvrkot cikád.ACT


* Cyrano
    EMPTY v-w300f1 Used: 0x
        Cyrano z Bergeracu.DIR1 režiséra Rapenaua.AUTH


* čalounit
    ACT(.1) PAT(.4) v-w301f1 Used: 1x
        čalounil sedačky do auta


* čas
    ?ACT(.2,.u) ?PAT(.f,k-1[.3],na-1[.4]) v-w302f1 Used: 26x
        (doba k vykonání něčeho) čas sbírat.PAT kameny
        čas k přípravě.PAT na zápas
        čas na vývojové práce.PAT


* časovat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w303f1 Used: 1x
        časovat střelu


* část
    ?MAT(.2) v-w304f1 Used: 0x
        Německa
        těla
        prostředků
        vedení
        pachatelů
        extraligy
        náměstí


* částka
    EMPTY v-w305f1 Used: 0x
        Celková částka z úroků.ORIG a
    ?ACT(.2,.u) EFF(za-1[.4]) v-w305f2 Used: 0x
        částka za udělení.PAT občanství


* častovat
    ACT(.1) PAT(.7) ADDR(.4) v-w306f1 Used: 1x
        častovat ho nadávkami
    ACT(.1) PAT(.4) v-w306f2 Used: 0x
        častoval je tři dny


* čekací
    ?PAT(na-1[.4]) v-w307f1 Used: 0x
        čekací doba na dítě.PAT
        čekací doba, lhůta - časový úsek stravený čekáním


* čekající
    PAT(.4,na-1[.4],.c) v-w308f1 Used: 0x
        (čekat) čekající na příjezd.PAT Havla


* čekání
    ACT(.2,.u) PAT(.2,na-1[.4],jestli[.v],zda[.v],zdali[.v],že[.v],.c,až-2[.v]) ?ORIG(od-1[.2]) v-w309f1 Used: 12x
        (čekat) čekání na děťátko.PAT
    ACT(.2,.u) PAT(s-1[.7]) v-w309f2 Used: 0x
        (čekat - odsunout) čekání s dítětem.PAT
        ale - čekání s dítětem.ACMP u doktora.LOC


* čekárna
    ?PAT(na-1[.4]) v-w310f1 Used: 0x
        čekárna na domov.PAT důchodců
        (místnost) nádražní čekárna


* čekat
    ACT(.1) PAT(.4,na-1[.4],jestli[.v],zda[.v],zdali[.v],že[.v],.c) ?ORIG(od-1[.2]) v-w311f1 Used: 151x
        čekal od bratra omluvu
        č. od ní vysvětlení
        č. na vysvětlení

    ACT(.1) PAT(.4,na-1[.4],že[.v],jestli[.v],až-2[.v],zda[.v]) v-w311f2 Used: 55x
        čekala na Pavla
        č. mě zkouška
        č. mě zkouška
        č., jestli přijde, zda přijde, kdo přijde
        č., až nám dají novou verzi programu

    ACT(.1) DPHR(dítě.4) v-w311f3 Used: 0x
        čekat dítě
        s mladším mužem.ACMP

    ACT(.1) PAT(s-1[.7]) v-w311f4 Used: 0x
        čekat s premiérou filmu
        č. s výletem
        č. se zahájením školního roku

    ACT(.1) PAT(s-1[.7]) ADDR(.3) v-w311f5 Used: 0x
        čekat jim s dluhem


* čekat se
    ACT(.1) v-w312f1 Used: 0x
        dcera se čekala


* čelit
    ACT(.1) PAT(.3) v-w313f1 Used: 17x
        čelit hrozbě


* čelo
    APP(.2,.u) v-w314f1 Used: 0x
        na čele tabulky.APP
        čelo přůvodu.APP

    EMPTY v-w314f2 Used: 0x
        (přední část hlavy) svraštit čelo


* čepovat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w315f1 Used: 1x
        čepuje Budvar
        za přijatelné ceny.MEANS


* čerpání
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w316f1 Used: 3x
        (čerpat) zbytečné čerpání prostředků.PAT z rozpočtu.DIR1
        čerpání benzínu.PAT do nádrže.DIR3


* čerpat
    ACT(.1) PAT(.4) ?ORIG(od-1[.2],z-1[.2]) v-w317f1 Used: 23x
        stále jen čerpá prostředky z mého účtu
        č. finance od rodiny
        ministerstvo může č. úspory ještě v roce 2005


* čeřící
    PAT(.4) v-w318f1 Used: 0x
        (čeřit) čeřící vody.PAT hitparád


* čeřit
    ACT(.1) PAT(.4) v-w319f1 Used: 0x
        vítr čeří hladinu rybníka


* česat
    ACT(.1) PAT(.4) ?ORIG(z-1[.2]) ?EFF(na-1[.4],do-1[.2]) v-w320f1 Used: 0x
        česala vlasy z copánků na drdol, do drdolu
        č. Lence.BEN vlasy


* čest
    ACT(.2,.u) PAT(.f) v-w321f1 Used: 2x
        mám čest vám oznámit.PAT, že byl vybrán


* četba
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) ?ADDR(.3) v-w322f1 Used: 0x
        četba midrašické literatury.PAT
    ACT(.2,.u,.7) PAT(o-1[.6]) ?ADDR(.3) v-w322f2 Used: 0x
        (číst) četba rodičů.ACT dětem.ADDR o Africe.PAT


* čin
    ?ACT(.2,.u) PAT(.2) v-w323f1 Used: 3x
        trestný čin nedovolené výroby jedů
    ACT(.2,.u) v-w323f2 Used: 0x
        355 trestných činů policistů.ACT
    EMPTY v-w323f3 Used: 0x
        trestný čin hanobení.ID národa


* činění
    ACT(.2,.u) v-w324f1 Used: 3x
        (chování) činění vyspělého národa.ACT


* činící
    PAT(.4) ?ADDR(.3) v-w325f1 Used: 0x
        (činit - dělat) činící dobré skutky.PAT dětem.ADDR


* činící si
    PAT(.4) v-w326f1 Used: 0x
        (činit si) činící si nároky.PAT na zdroje


* činit
    ACT(.1) EXT(*) v-w327f1 Used: 243x
        činí to 30 Kč
        za schránku.REG č. poplatek 5000 Kč

    ACT(.1) PAT(.4,.d,tak-3,.c) v-w327f2 Used: 22x
        činil to bez rozmyšlení
        č. tak jen on

    ACT(.1,.f) PAT(.4) ?ORIG(z-1[.2]) v-w327f3 Used: 7x
        činí z Pavla soudce
        č. si.BEN ze života peklo
        č. mu.BEN ze života peklo

    ACT(.1) PAT(.4) ?ORIG(z-1[.2]) EFF(.7) v-w327f4 Used: 5x
        činí Pavla z učitele soudcem
        činí školu snesitelnou
        č. ji šťastnou
        č. ho svým zástupcem

    ACT(.1) PAT(.4) v-w327f5 Used: 4x
        činil kůže
        novými prostředky.MEANS

    ACT(.1) PAT(.4) ADDR(.3) v-w327f6 Used: 3x
        činil mu radost a pomyšlení
        č. mu potíže

    ACT(.1) CPHR({rozhodnutí,pokus,krok,opatření,pokrok,expertíza,kontrola,omezení,zátah,...}.4) v-w327f7 Used: 2x
        činil kontrolu v podniku
        historik č. pokus zaplnit tuto mezeru

    ACT(.1) CPHR({dojem,...}.4) ADDR(na-1[.4]) v-w327f8 Used: 0x
        činili na nás dobrý dojem
    ACT(.1) CPHR({závěr,závěr,...}.4) ORIG(z-1[.2]) v-w327f9 Used: 0x
        z rozhovoru činil předčasný závěr


* činitel
    EMPTY v-w328f1 Used: 0x
        (osoba něco činící) vysocí američtí činitelé


* činit se
    ACT(.1) v-w329f1 Used: 4x
        činil se, jak mohl


* činit si
    ACT(.1) CPHR({představa,nárok,naděje,...}.4) v-w330f1 Used: 2x
        činil si představu o finančním zatížení vysokoškoláka
    ACT(.1) PAT(.4) v-w330f2 Used: 0x
        činí si výlety podle své chuti
        činil si, co chce


* činnost
    ACT(.2,.u) v-w331f1 Used: 7x
        činnost makléřů.ACT v představenstvech.LOC
        činnost komise.ACT
        činnost některých zásilkových služeb.ACT
        jejich.ACT činnosti

    EMPTY v-w331f2 Used: 0x
        úřední činnost, sopečná činnost


* číslovat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w332f1 Used: 1x
        čísloval verze své práce
        č. mu.BEN stránky


* číst
    ACT(.1) PAT(.4) v-w333f1 Used: 28x
        četl rukopis knihy
        č. právě Babičku
        č. už všechna písmena

    ACT(.1) ?PAT(o-1[.6]) ?ADDR(.3) EFF(.4,že[.v],jak-2[.v],zda[.v],jestli[.v],.c,.s) v-w333f2 Used: 14x
        četl o něm, že je dobrý spisovatel
    ACT(.1) v-w333f3 Used: 1x
        dítě už čte
        Alenka už čte, ale počítat ještě neumí
        č. anglicky.MANN

    ACT(.1) PAT(o-1[.6]) ?ADDR(.3) v-w333f4 Used: 0x
        četl mu o katastrofě
        četli si o sobě

    ACT(.1) PAT(.4) v-w333f5 Used: 0x
        četl jeho osud
        č. mu.BEN to na očích.LOC
        č. jí.BEN to z očí.DIR1


* čistička
    PAT(.2,.u) v-w334f1 Used: 0x
        čistička vod.PAT


* čistírna
    PAT(.2,.u) v-w335f1 Used: 0x
        městská čistírna vod.PAT


* čistit
    ACT(.1) PAT(.4) ?ORIG(od-1[.2]) v-w336f1 Used: 6x
        rákos čistí vodu od nečistoty
        č. si.BEN zuby
        kartáčkem.MEANS


* čistota
    ACT(.2,.u) v-w337f1 Used: 0x
        čistota vzduchu.ACT


* čišet
    ACT(.1) v-w338f1 Used: 6x
        z dokumentu čiší snaha
        čišel na nás studený vzduch

    EMPTY v-w338f2 Used: 0x
        čišelo z polí
        v celém domě čišelo


* čištění
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2) ?ORIG(od-1[.2]) v-w339f1 Used: 5x
        (čistit) čištění spalin.PAT
        čištění chodníků.PAT od sněhu.ORIG


* čítající
    PAT(.4) ?MAT(.2) v-w340f1 Used: 0x
        (čítat - obsahovat) čítající přes šest set.PAT položek
        knihovna čítající tisíce.PAT svazků.MAT


* čítat
    ACT(.1) EXT(*) v-w341f1 Used: 2x
        obecenstvo čítalo šest set lidí
    ACT(.1) PAT(.4) v-w341f2 Used: 2x
        mise čítala zástupce všech poboček


* čítávat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w342f1 Used: 0x
        čítával jsem tuto knihu


* článek
    ?PAT(o-1[.6]) v-w343f1 Used: 0x
        známý článek Gazety.AUTH wyborczej o zkorumpovanosti.PAT policie
        články našich postmoderních liberálů.AUTH
        informativní články na téma.PAT informace
        Petrův.AUTH článek o investicích.PAT do školství
        článek Listiny.APP lidských práv

    EMPTY v-w343f2 Used: 0x
        články nečlánky.RSTR


* člen
    APP(.2,.u) v-w344f1 Used: 0x
        konzervativní členy burzy.APP


* členění
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2) ?EFF(na-1[.4],do-1[.2],v-1[.4]) v-w345f1 Used: 7x
        (členit) redakční členění textu.PAT na části.EFF


* členěný
    ACT(.7) ?EFF(na-1[.4]) v-w346f1 Used: 0x
        (členit) členěný impozantními baobaby.ACT
        na jednotlivé úseky.EFF


* členit
    ACT(.1) PAT(.4) ?EFF(na-1[.4],do-1[.2],v-1[.4]) v-w347f1 Used: 1x
        člení svět na dva tábory


* členství
    ACT(.2,.u) LOC(v-1[.6]) v-w348f1 Used: 1x
        členstvím kandidátů.ACT v ČSSD.LOC
        členství ČR.ACT v EU.LOC


* čouhat
    ACT(.1) DIR1(*) v-w349f1 Used: 2x
        tady čouhá hřebík ze zdi
        sebejistota mu.BEN čouhá z bot


* čpět
    ACT(.1) ?PAT(.7,po-1[.6]) v-w350f1 Used: 4x
        místnost čpí dezinfekcí
        čpí to tu po dezinfekci
        on čpí smrtí


* čtenář
    ?PAT(.2,.u) v-w351f1 Used: 0x
        čtenář novin.PAT


* čtenářka
    ?PAT(.2,.u) v-w352f1 Used: 0x
        čtenářka Lidových novin.PAT


* čtení
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) ?ADDR(.3) v-w353f1 Used: 8x
        čtení této knihy.PAT
    ?PAT(o-1[.6]) v-w353f2 Used: 2x
        (ve smyslu - čtivo) vzal si na dovolenou zajímavé čtení
    ACT(.2,.7,.u) PAT(o-1[.6]) ?ADDR(.3) v-w353f3 Used: 1x
        čtení o milionových obchodech.PAT


* čtený
    ACT(.7) ?ADDR(.3) v-w354f1 Used: 0x
        (číst) čtený lidmi.ACT


* čtivost
    ACT(.2,.u) v-w355f1 Used: 0x
        čtivost Hlasatele.ACT


* čtoucí
    ?PAT(o-1[.6]) ?ADDR(.3) EFF(.4) v-w356f1 Used: 0x
        (číst) čtoucí dětem.ADDR o knize.PAT kritiku.EFF
    PAT(.4) ?ADDR(.3) v-w356f2 Used: 0x
        (číst) čtoucí obsah.PAT obrazovky


* čtverec
    EMPTY v-w357f1 Used: 0x
        například pučící Malevičův.AUTH černý čtverec na pozadí
        (autor a jeho artefakt)


* čtvrtfinále
    ACT(.2,.u) ?PAT(v-1[.6]) ADDR(s-1[.7],proti-1[.3]) v-w358f1 Used: 0x
        (sport. utkání) čtvrtfinále s poslední americkou hráčkou.ADDR (nějaké účastnice.ACT, PAT - v tenise)
        čtvrtfinále (mužstva.ACT) s Kanadou.ADDR