<-  D
E
F  ->

* editor
    ?PAT(.2,.u) v-w864f1 Used: 0x
        editor básníkovy sbírky.PAT


* editorka
    ?PAT(.2,.u) v-w865f1 Used: 0x
        editorka Ortenových spisů.PAT


* ekologizace
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2) v-w866f1 Used: 0x
        ekologizace koksoven.PAT


* ekonom
    EMPTY v-w867f1 Used: 0x
        ekonom ze Swiss Bank Corp.DIR1


* elektrifikovat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w868f1 Used: 2x
        elektrifikovali železniční dopravu


* eliminace
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w869f1 Used: 0x
        (eliminovat) eliminace základních zábran.PAT


* eliminovat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w870f1 Used: 4x
        dodávky eliminovaly poptávku


* emancipace
    ACT(.2,.u) v-w871f1 Used: 0x
        (emancipovat se) emancipace středověké církve.ACT


* embargo
    ?ACT(.2,.u) ?PAT(na-1[.4]) v-w872f1 Used: 1x
        embargo OSN.ACT vůči státům...
        embargo USA.ACT na dovoz.PAT technologie


* emigrace
    ACT(.2) DIR1(*) DIR3(do-1[.2],na-1[.4]) v-w873f1 Used: 0x
        (emigrovat) emigrace Kubánců.ACT do USA.DIR3


* emigrovat
    ACT(.1) DIR1(*) v-w874f1 Used: 11x
        kamarád emigroval z vlasti do USA


* emise
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w875f1 Used: 0x
        (vydání) emise obligací.PAT


* emitent
    PAT(.2,.u) v-w876f1 Used: 0x
        jeho.PAT emitent


* emitovat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w877f1 Used: 5x
        látka emitovala škodliviny do ovzduší


* epigram
    ?PAT(na-1[.4],o-1[.6]) v-w878f1 Used: 0x
        epigram anonymního Škorpióna.AUTH


* epos
    ?PAT(o-1[.6]) v-w879f1 Used: 0x
        veršovaný epos anonymního autora.AUTH
        epos o Gilgamešovi.PAT


* erodovat
    ACT(.1) v-w880f1 Used: 1x
        kámen eroduje


* erupce
    ACT(.2,.u) v-w881f1 Used: 0x
        erupce nových násilností.ACT


* esej
    ?PAT(o-1[.6]) v-w882f1 Used: 0x
        esej o dvou kulturách.PAT
        esej Ilse Tieschové.AUTH


* eskalace
    ACT(.2,.u) v-w883f1 Used: 0x
        (eskalovat) eskalace nezaměstnanosti.ACT


* eskortování
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) DIR3(*) v-w884f1 Used: 1x
        (eskortovat) eskortování pachatele.PAT vězeńskou službou.ACT do soudní síně.DIR3


* eskortovat
    ACT(.1) PAT(.4) DIR3(*) v-w885f1 Used: 1x
        policisté eskortovali vězně do věznice


* etablovat se
    ACT(.1) v-w886f1 Used: 1x
        firma se etablovala na trhu
        dobře.MANN


* etatizace
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w887f1 Used: 0x
        etatizace rozhodčího soudnictví.PAT


* eutrofizace
    ACT(.2,.u) v-w888f1 Used: 0x
        eutrofizací vody.ACT v Želivce
        (voda se obohacuje.)


* evakuace
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) DIR1(z-1[.2]) v-w889f1 Used: 0x
        (evakuovat) evakuace Ochranných sil.PAT OSN z Jugoslávie.DIR1
        evakuace na bezpečná území.DIR3


* evakuovat
    ACT(.1) PAT(.4) DIR1(*) v-w890f1 Used: 3x
        vojáci evakuovali z oblasti všechny obyvatele


* evaluace
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w891f1 Used: 0x
        evaluace fakult.PAT Akreditační komisí.ACT


* evaluovat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w892f1 Used: 0x
        evaluovat projekt


* eventualita
    ?ACT(.2,.u) ?PAT(.2,.u,.f) v-w893f1 Used: 0x
        (možnost) eventualita uzavřít.PAT smlouvu


* evidence
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w894f1 Used: 0x
        (evidovat) evidence pohybu.PAT obyvatelstva
        evidence spotřeby.PAT

    ACT(.2,.u) PAT(o-1[.6]) v-w894f2 Used: 0x
        evidence děkana.ACT o obsahu.PAT schránky
        (vést evidenci o obsahu schránky)


* evidovat
    ACT(.1) PAT(.4,že[.v]) v-w895f1 Used: 17x
        evidovali počet studentů
        banka e. požadavky

    ACT(.1) ?PAT(o-1[.6]) EFF(.4,že[.v],jak-2[.v],.s,.c) v-w895f2 Used: 0x
        evidovali o povodních každou maličkost


* evokace
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w896f1 Used: 0x
        (evokovat) evokace 50. let.PAT


* evokovat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w897f1 Used: 7x
        deska evokuje rodinnou pohodu
        housle e. zvuk


* evokující
    PAT(.4) v-w898f1 Used: 0x
        (evokovat) evokující lázeńskou atmosféru.PAT


* excelovat
    ACT(.1) ?PAT(nad-1[.7]) v-w899f1 Used: 2x
        v utkání exceloval nad ostatními Kuka
        skupina e.


* exhibice
    ACT(.2,.u) v-w900f1 Used: 0x
        exhibice Navrátilové.ACT


* existence
    ACT(.2,.u) v-w901f1 Used: 0x
        (existovat) existence firmy.ACT


* existovat
    ACT(.1) v-w902f1 Used: 267x
        Bůh existuje
        v pralese e. stovky neznámých brouků
        fondy e. omezenou dobu


* exodus
    ACT(.2,.u) v-w903f1 Used: 0x
        exodus Kubánců.ACT z ostrova.DIR1


* expanze
    ACT(.2,.u) v-w904f1 Used: 0x
        expanze velkých států.ACT
        politická expanze


* expedice
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w905f1 Used: 0x
        (expedovat) expedice darů.PAT stálou službou.ACT
        expedice balíků.PAT

    EMPTY v-w905f2 Used: 0x
        (výprava) polární expedice


* experiment
    ?ACT(.2,.u) ?PAT(na-1[.6],s-1[.7]) v-w906f1 Used: 0x
        experiment na zvířatech.PAT
        experiment s trhavinou.PAT
        chemický experiment


* experimentování
    ACT(.2,.u) ?PAT(na-1[.6],s-1[.7]) v-w907f1 Used: 1x
        (experimentovat) experimentování na zvířatech.PAT
        vědecké experimentování slavného chemika.ACT


* experimentovat
    ACT(.1) ?PAT(s-1[.7]) v-w908f1 Used: 3x
        opera pořád experimentuje
        kolega vědecky e.
        e. s nabídkou


* expert
    ?PAT(na-1[.4]) v-w909f1 Used: 1x
        expert na danou problematiku.PAT
        soudní expert


* expertíza
    ?ACT(.2,.u) PAT(o-1[.6]) v-w910f1 Used: 1x
        expertiza o sledovanosti.PAT dostihu
    ?ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w910f2 Used: 0x
        (posudek) expertiza podezřelého zboží.PAT


* exploatace
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w911f1 Used: 0x
        (exploatovat) exploatace přírodních zdrojů.PAT


* explodovat
    ACT(.1) v-w912f1 Used: 3x
        explodovaly menší pumy


* exploze
    ACT(.2,.u) v-w913f1 Used: 0x
        exploze falšovaných peněz.ACT


* export
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w914f1 Used: 0x
        čs export oceli.PAT do zemí EU.DIR3
        export Německa.ACT do sousedních zemí.DIR3
        export průmyslových celků.PAT do zahraničí.DIR3


* exportér
    PAT(.2,.u) v-w915f1 Used: 0x
        exportér investičních celků.PAT


* exportovat
    ACT(.1) PAT(.4) DIR1(*) v-w916f1 Used: 10x
        exportovali zboží z Německa


* expozice
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w917f1 Used: 0x
        malířova.ACT expozice těchto prací.PAT
    EMPTY v-w917f2 Used: 0x
        čs. expozice na světové výstavě


* externalizovat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w918f1 Used: 1x
        společnosti externalizovaly výrobní jednotky


* extrapolace
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w919f1 Used: 0x
        (extrapolovat - zevšeobecnit) extrapolace absurdu.PAT


* extrenér
    ?PAT(.2,.u) v-w920f1 Used: 0x
        extrenér Baníku.PAT


* exulantství
    ACT(.2,.u) v-w921f1 Used: 0x
        exulantství jihoslovanských národů.ACT