<-  A
B
C  ->

* bádat
    ACT(.1) PAT(o-1[.6],nad-1[.7],že[.v],zda[.v],jestli[.v],.c) v-w107f1 Used: 1x
        bádali nad jiným způsobem
        bádají nad tím, jak linku zprovoznit


* bagatelizovat
    ACT(.1) PAT(.4,že[.v],.c) v-w108f1 Used: 1x
        vláda bagatelizuje mzdovou regulaci
        b., že nenastal posun


* bajka
    ?PAT(o-1[.6]) v-w109f1 Used: 0x
        Ezopovy.AUTH bajky o myši.PAT


* balada
    ?PAT(o-1[.6]) v-w110f1 Used: 0x
        balady o reklamním agentovi.PAT
        Kratochvilova.AUTH balada


* balancovat
    ACT(.1) v-w111f1 Used: 4x
        ministr balancoval
        mezi nimi.LOC


* balení
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) ?EFF(na-1[.4],v-1[.4],do-1[.2]) v-w112f1 Used: 3x
        (balit) na balení másla PAT na jednolivé porce.EFF
    ?MAT(.2) v-w112f2 Used: 2x
        balení másla.MAT ve fólii
        dárkové balení vína.MAT

    EMPTY v-w112f3 Used: 2x
        (způsob provedení) kniha v brožurkovém balení


* balit
    ACT(.1) PAT(.4) v-w113f1 Used: 3x
        balil dítě
        b. ho do moskytiéry.MEANS

    ACT(.1) PAT(.4) ?EFF(do-1[.2]) v-w113f2 Used: 1x
        balil květiny do jednotlivých kytic
        b. koberce do rolí
        b. mu.BEN svačinu
        b. svačinu do papíru.MEANS

    ACT(.1) DPHR(fidlátko.P4) v-w113f3 Used: 1x
        balím tu fidlátka
    ACT(.1) PAT(.4) v-w113f4 Used: 1x
        jestliže to nevyjde, tak to balím
        balím příští zápas


* balit se
    ACT(.1) v-w114f1 Used: 1x
        už se musím balit


* balzám
    EMPTY v-w115f1 Used: 0x
        balzám na nervy.AIM


* bankrot
    ACT(.2,.u) v-w116f1 Used: 0x
        bankrot miliardáře J Schneidera.ACT


* bankrotování
    ACT(.2,.u) v-w117f1 Used: 1x
        (bankrotovat) bankrotování státních organizací.ACT


* bankrotovat
    ACT(.1) v-w118f1 Used: 1x
        podnik dlouho bankrotoval


* bariéra
    ?ACT(.2,.u) PAT(.3) v-w119f1 Used: 2x
        (překážka) bariéra zevním patogenům
    ACT(.2,.u) v-w119f2 Used: 0x
        půlroční informační bariéra ze_strany Tatry.ACT


* barvení
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w120f1 Used: 1x
        (barvit) barvení tkanin.PAT


* barvit
    ACT(.1) PAT(.4) v-w121f1 Used: 1x
        barví plot
        b. si.BEN vlasy
        b. mu.BEN plot


* baryton
    EMPTY v-w122f1 Used: 0x
        sonorní baryton Jaroslava Kosce.APP


* báseň
    ?PAT(o-1[.6]) v-w123f1 Used: 0x
        Pokorného.AUTH básně
        jeho.AUTH básně o lásce.PAT


* básnění
    ACT(.2,.u) ?PAT(o-1[.6]) v-w124f1 Used: 1x
        (básnit) autorovo.ACT básnění


* básnit
    ACT(.1) ?PAT(o-1[.6]) v-w125f1 Used: 1x
        básnil o lásce


* batolit se
    ACT(.1) v-w126f1 Used: 1x
        dítě se batolilo
        po místnosti.LOC


* bát se
    ACT(.1) ?PAT(.2,že[.v],aby[.v],zda[.v],jestli[.v],.f,.c) v-w127f1 Used: 57x
        bát se tmy
        b. se, že bude pršet
        b. se, aby neumřela
        b. se vracet večer

    ACT(.1) PAT(o-1[.4]) v-w127f2 Used: 4x
        bála se o syna


* bavit
    ACT(.4) PAT(.1,že[.v],zda[.v],jestli[.v],.f,.c) v-w128f1 Used: 8x
        to mě nebaví
        b. nás poslouchat hudbu

    ACT(.1) PAT(.4) v-w128f2 Used: 5x
        bavit diváky
        hraním.MEANS na kytaru


* bavit se
    ACT(.1) PAT(o-1[.6],na-1[téma.4]) ADDR(s-1[.7]) v-w129f1 Used: 11x
        bavit se s Alenou o modelu
        Jan a Marie se b. Rcp.ADDR o počasí

    ACT(.1) v-w129f2 Used: 4x
        lidé se na plese. LOC moc nebavili
    ACT(.1) PAT(.7) v-w129f3 Used: 0x
        nemám čas bavit se hraním na kytaru
        b. se pokřikováním na kolemjdoucí


* bazírovat
    ACT(.1) PAT(na-1[.6]) v-w130f1 Used: 1x
        bazíroval na referendu


* bdít
    ACT(.1) PAT(nad-1[.7]) v-w131f1 Used: 2x
        bděla nad nimi hvězda
    ACT(.1) v-w131f2 Used: 0x
        bděla celu noc


* bečet
    ACT(.1) v-w132f1 Used: 1x
        stovky ochránců bečely v maskách ovcí


* bědovat
    ACT(.1) ?PAT(na-1[.4],že[.v],.c) v-w133f1 Used: 1x
        bědoval, proč nedokázali...
        b. na situaci ve zdravotnictví
        už ani neplakala jen neustále bědovala a bědovala


* běh
    ACT(.2,.u) v-w134f1 Used: 0x
        (pohyb) běh světa.ACT
        běh mraků.ACT, života.ACT
        běh stroje.ACT

    EMPTY v-w134f2 Used: 0x
        (sportovní disciplína) překážkový běh, terenní běh


* běhání
    ACT(.2,.u) v-w135f1 Used: 4x
        (běhat - pohybovat se) kondiční běhání žen.ACT


* běhat
    ACT(.3) DPHR(mráz.S1,po-1[záda:P6]) v-w136f1 Used: 2x
        mráz mi běhal po zádech
    ACT(.1) v-w136f2 Used: 1x
        běhali velmi rychle celé odpoledne
    ACT(.1) v-w136f3 Used: 0x
        ta kopírka běhá dobře
    ACT(.1) PAT(.4) v-w136f4 Used: 0x
        běhal jen krátké tratě


* belhat se
    ACT(.1) v-w137f1 Used: 2x
        belhala se domů
        o holi.MEANS


* Benešov
    EMPTY v-w138f1 Used: 0x
        Benešov &Rcp.ADDR


* benevolence
    ACT(.2,.u) PAT(k-1[.3],vůči[.3]) v-w139f1 Used: 0x
        benevolence šéfa.ACT k podřízeným.PAT


* benevolentní
    ?PAT(k-1[.3]) v-w140f1 Used: 0x
        benevolentní k jeho chování.PAT
        benevolentní vůči stavebníkům.PAT


* beseda
    EMPTY v-w141f1 Used: 1x
        (zábava, večírek) uspořádal přátelskou besedu
    ACT(.2,.u) PAT(nad-1[.7],o-1[.6]) ADDR(s-1[.7]) v-w141f2 Used: 0x
        skupinová beseda manželských párů.ACT nad modelovými situacemi.PAT
        beseda s Milanem Knížákem.ADDR
        beseda na dané téma.PAT


* běsnění
    ACT(.2,.u) v-w142f1 Used: 2x
        (běsnit) politické běsnění


* bezmocný
    PAT(proti-1[.3]) v-w143f1 Used: 0x
        bezmocný proti úřadům.PAT
        (vůči bezpráví)

    EMPTY v-w143f2 Used: 0x
        bezmocné stáří


* bezohledný
    PAT(k-1[.3]) v-w144f1 Used: 0x
        bezohledný ke svému okolí.PAT / vůči okolí.PAT
    EMPTY v-w144f2 Used: 0x
        bezohledný postup
        bezohlední lidé


* bezpečnost
    ACT(.2,.u) ?PAT(před-1[.7]) v-w145f1 Used: 0x
        bezpečnost katolické komunity.ACT před útoky.PAT


* běžet
    ACT(.1) v-w146f1 Used: 11x
        lhůta běží
        od listopadu.TSIN
        b. mi.BEN lhůta

    ACT(.1) PAT(.4) v-w146f2 Used: 4x
        běžet rozběh
        b. jen krátkou trať

    ACT(.1) v-w146f3 Used: 4x
        Jirka už dobře běží, když chce
    ACT(.1) DIR3(*) v-w146f4 Used: 3x
        běžet na místo
        b. nakoupit.INTT

    ACT(.1) DPHR(jako[na-1[drátek.P6]],jako[po-1[drátek.P6]]) v-w146f5 Used: 1x
        vše běží jako na drátkách
    ACT(.1) v-w146f6 Used: 1x
        továrna běží bez poruch, na poloviční výkon
    ACT(.3) PAT(o-1[.4]) v-w146f7 Used: 0x
        běží mi o všechno
        b. tu o všechno


* bičovat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w147f1 Used: 1x
        bičovat nadřízeného


* bilance
    ACT(.2,.u) ?PAT(.2) ?ADDR(s-1[.7]) v-w148f1 Used: 0x
        podzimní bilance Č Budějovic.ACT
        bilance roční činnosti.PAT
        naše obchodní bilance s EU.ADDR


* bilancovat
    ACT(.1) PAT(.4,.c) v-w149f1 Used: 2x
        bilancoval uplynulý rok
        b., co stačil udělat za rok


* bít
    ACT(.1) PAT(.4) v-w150f1 Used: 2x
        bít studenty
        holí.MEANS
        do zad.DIR3
        kluci se. hidden b. Rcp. PAT hlava nehlava

    ACT(.1) DPHR(na-1[poplach.4]) v-w150f2 Used: 2x
        odborové centrály bijí na poplach proti nekalé soutěži


* bití
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w151f1 Used: 3x
        (bít) bití žáků.PAT učitelem.ACT


* bitka
    ACT(.2,.u) ?PAT(o-1[.4]) ADDR(s-1[.7]) v-w152f1 Used: 0x
        bitka mezi fotbalisty.ACT Rcp.ADDR
        jeho.ACT bitka s sousedem.ADDR o místo.PAT


* bitva
    ACT(.2,.u) ?PAT(o-1[.4]) ADDR(s-1[.7]) v-w153f1 Used: 0x
        bitva Agassiho.ACT s rezervovaným Changem.ADDR
        rozhodující bitva mezi spojeneckými jednotkami.ACT Rcp.ADDR
        bitva o Británii.PAT


* blahopřání
    ACT(.2,.u) PAT(k-1[.3]) ?ADDR(.3) ?ORIG(od-1[.2]) v-w154f1 Used: 2x
        (dopis) blahopřání prezidenta.ACT republiky sportovcům.ADDR k titulu.PAT
    ACT(.2,.u) PAT(k-1[.3]) ADDR(.3) v-w154f2 Used: 0x
        (blahopřát) blahopřání k vítězství.PAT


* blahopřát
    ACT(.1) PAT(k-1[.3]) ADDR(.3) v-w155f1 Used: 5x
        blahopřát vítězům k vítězství


* blahovůle
    ACT(.2,.u) v-w156f1 Used: 0x
        blahovůle celních orgánů. ACT


* blamovat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w157f1 Used: 1x
        neblamují sebe ani ostatní...


* blednout
    ACT(.1) v-w158f1 Used: 2x
        tetování bledne


* blízko
    EMPTY v-w159f2 Used: 24x
        blíže specifikovat
    PAT(.3,k-1[.3]) v-w159f1 Used: 11x
        je blíž umění


* blízkost
    ACT(.2,.u) PAT(.3,k-1[.3]) v-w160f1 Used: 0x
        blízkost Eiffelovy věže.ACT
        jejich.ACT blízkost k evropské integraci.PAT
        relativní blízkost hlavnímu městu.PAT


* blízký
    PAT(.3) v-w161f1 Used: 1x
        velice blízký promlčeným pohledávkám.PAT
        velmi blízké Straně.PAT levice
        (taky - blízký.PAT(k+3) - ke komu / k čemu)

    PAT(s-1[.7]) v-w161f2 Used: 0x
        s kým.PAT si bližší - s Německem.PAT nebo Itálií.PAT
    EMPTY v-w161f3 Used: 0x
        blízké okolí,
        konec je blízký


* blížit se
    ACT(.1) PAT(.3) v-w162f1 Used: 13x
        auto se blíží továrním escortům
        svým tvarem.MEANS podvozku

    ACT(.1) v-w162f2 Used: 7x
        komunální volby
    ACT(.1) DIR3(*) v-w162f3 Used: 5x
        blížíme se k cíli
        Honza a Kuba se k sobě.hidden b.Rcp.DIR3

    ACT(.1,.f) PAT(.3,k-1[.3]) v-w162f4 Used: 2x
        velikost dluhu se přiblížila 7 miliardám, k 7 miliardám
        pořídit 10 vozů se blíží miliardě

    ACT(.1) DIR3(=) v-w162f5 Used: 1x
        blížit se do normální fáze


* blokace
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w163f1 Used: 0x
        (blokovat) blokace účtu.PAT národní bankou.ACT


* blokáda
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w164f1 Used: 1x
        (blokovat) blokáda města.PAT Muslimy.ACT
        blokády rybářů.PAT
        námořní blokáda proti rybářům.BEN


* blokovat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w165f1 Used: 12x
        blokují integrační procesy


* bloudění
    ACT(.2,.u) v-w166f1 Used: 1x
        (bloudit) bloudění Atlantis.ACT


* bloudit
    ACT(.1) v-w167f1 Used: 2x
        Jirka bloudí lesem


* blýskat se
    EMPTY v-w168f1 Used: 1x
        nad Tatrou se zase blýská


* blýsknout se
    ACT(.1) PAT(.7,že[.v]) ?ADDR(.3,před-1[.7]) v-w169f1 Used: 4x
        v zápase se všem protivníkům blýskl Hamsa svým výkonem


* bodnout
    ACT(.1) PAT(.4) v-w170f1 Used: 1x
        bodl ho
        nožem.MEANS do břicha

    ACT(.4) LOC(*) v-w170f2 Used: 0x
        bodlo ho v zádech
    ACT(.1) ?PAT(.4) DIR3(*) v-w170f3 Used: 0x
        bodl tyč do stěny


* bodování
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2) v-w171f1 Used: 1x
        (hodnotit) kanadské bodování výkonů.PAT
    ACT(.2,.u) v-w171f2 Used: 0x
        (ziskávat body) bodování mužstva.ACT


* bodovat
    ACT(.1) ?PAT(s-1[.7],proti-1[.3]) v-w172f1 Used: 13x
        bodujeme teď proti Ostravě
        skladba b. v Americe.LOC
        kandidát b. na Kladně ve volební kampani

    ACT(.1) PAT(.4) v-w172f2 Used: 0x
        rozhodčí bodovali jejich výkony


* bohatnout
    ACT(.1) ?PAT(.7,o-1[.4]) ?ORIG(z-1[.2],na-1[.6]) v-w173f1 Used: 2x
        bohatl z vědy novými poznatky
        stát b. o nové dojmy


* bohatý
    PAT(.7,na-1[.4]) v-w174f1 Used: 0x
        bohat půdou.PAT
        bohatý na slavná jména.PAT

    EMPTY v-w174f2 Used: 0x
        bohatý člověk, bohatá rodina,
        bohatý stát
        jakkoli bohaté ve své faktografičnosti.REG


* boj
    ACT(.2,.u) PAT(s-1[.7],proti-1[.3]) v-w175f1 Used: 5x
        boj kultury.ACT proti civilizaci.PAT
        marný boj dobra.ACT se zlem.PAT
        boj silničářů.ACT s nejtvrdší kanadskou zimou.PAT
        boj se sněhem.PAT,boj s AIDS.PAT / proti AIDS.PAT
        osamocený boj proti apartheidu.PAT
        boj s klasickou trestnou činností.PAT

    ACT(.2,.u) PAT(o-1[.4],za-1[.4]) ADDR(s-1[.7],proti-1[.3]) v-w175f2 Used: 2x
        boje mezi kurdskými frakcemi.ACT v Iráku Rcp.ADDR
        boj mezi loteriemi.ACT Rcp.ADDR
        boj o kvalifikační body.PAT s Walesem.ADDR
        svůj.ACT ozbrojený boj (s Brity.ADDR) za nezávislost.PAT Irska

    ACT(.2,.u) PAT(o-1[.4],za-1[.4]) v-w175f3 Used: 0x
        (úsilí o dosažení něčeho) boj Státní opery.ACT o diváka.PAT
        svůj.ACT neustávající boj o diváka.PAT
        boj za svobodu.PAT
        tvrdý boj o trh.PAT (=úsilí o jeho ovládnutí)

    ACT(.2,.u) PAT(proti-1[.3]) v-w175f4 Used: 0x
        (úsilí, aby něco nebylo)
        proti porušování, proti dopingu


* bojkot
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w176f1 Used: 0x
        (bojkotovat) bojkot činnosti.PAT parlamentu pravicovými poslanci.ACT
        bojkot levicových poslanců.ACT


* bojkotovat
    ACT(.1) PAT(.4,.f) v-w177f1 Used: 7x
        bojkotovala volby
        b. nastoupit včas do přípravky


* bojovat
    ACT(.1) ?PAT(o-1[.4],za-1[.4]) ADDR(proti-1[.3],s-1[.7],mezi-1[.P7],mezi-1[.7],mezi-1[.7]) v-w178f1 Used: 64x
        Slávie bojuje s Turnovem o vítězství
        b.proti Trnavě o titul
        b. v řadách.LOC srbské armády statečně.MANN
        v poháru.REG mistrů b. se Spartou
        b. s nemocí o život
        b. za vytvoření státu
        děti spolu.MANN b.Rcp.ADDR
        Jan a Jirka b.Rcp.ADDR

    ACT(.1) PAT(s-1[.7],proti-1[.3]) v-w178f2 Used: 12x
        bojovat se svým strachem, proti svému strachu
        b. proti pohromě chemickými postřiky


* bojovník
    PAT(proti-1[.3],za-1[.4]) v-w179f1 Used: 0x
        bojovník proti organizovanému zločinu.PAT
        bojovník za svobodu.PAT


* bojující
    PAT(o-1[.4],za-1[.4]) ADDR(proti-1[.3],s-1[.7]) v-w180f1 Used: 0x
        (bojovat - válčit, soutěžit) statečně bojující proti německé přesile.ADDR
        bojující za setrvání.PAT Irska pod správou
        bojující o play off.PAT

    PAT(proti-1[.3],s-1[.7]) v-w180f2 Used: 0x
        (bojovat - překonat)
        den boje proti AIDS / s AIDS
        boj s počasím / boj proti sněhové nadílce


* bolení
    ACT(.2,.u) PAT(.2) v-w181f1 Used: 2x
        (bolet) bolení hlavy.PAT


* bolest
    ?ACT(.u) PAT(.2) v-w182f1 Used: 0x
        bolest zad.PAT


* bolet
    ACT(.4) PAT(.1) v-w183f1 Used: 15x
        bolí ho hlava
        GenACT kritické přemýšlení.PAT bolí

    ACT(.4) LOC(*) v-w183f2 Used: 0x
        bolí ho u srdce


* bombardování
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w184f1 Used: 6x
        (bombardovat) bombardování čečenských pozic.PAT
        bombardování vrtulníky.ACT pozic.PAT
        (7. pád může být i MEANS)


* bombardovat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w185f1 Used: 4x
        bombardovali pozice ostřelovačů


* bortit se
    ACT(.1) v-w186f1 Used: 1x
        chrám se bortil


* bořitel
    PAT(.2,.u) v-w187f1 Used: 0x
        bořitel mýtů.PAT


* bota
    EMPTY v-w188f1 Used: 0x
        boty z pneumatik.ORIG


* bouchnout
    ACT(.1) v-w189f1 Used: 1x
        dveře bouchají, když je průvan
        včera večer bouchaly zátky

    ACT(.1) v-w189f2 Used: 1x
        pozor, ta bomba bouchne
    ACT(.1) PAT(.7) v-w189f3 Used: 0x
        bouchl pěstí
        do stolu.DIR3
        o stůl.MEANS

    ACT(.1) PAT(.4) v-w189f4 Used: 0x
        bouchal ho
        pěstí.MEANS
        do zad.DIR3


* bourání
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2) ?EFF(na-1[.4]) v-w190f1 Used: 6x
        (bourat) bourání mýtů.PAT


* bourat
    ACT(.1) PAT(.4,.c) ?EFF(na-1[.4]) v-w191f1 Used: 10x
        bourá zadní stěnu na malé kousky
        b., co mu přišlo od ruku


* bouřit
    ACT(.1) v-w192f1 Used: 2x
        publikum bouřilo ze všech sil
        při koncertě.TPAR

    ACT(.1) v-w192f2 Used: 0x
        hrom bouřil víc a víc


* bouřit se
    ACT(.1) v-w193f1 Used: 3x
        zaměstnanci se bouří
        za mne.SUBS
        proti nárůstu.BEN cen
        nad nárůstem.CAUS cen


* boxovat
    ACT(.1) v-w194f1 Used: 1x
        kluci se boxují


* bránění
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2) ?EFF(před-1[.7],proti-1[.3]) v-w195f1 Used: 2x
        (bránit) bránění výsledku.PAT před zneužitím.EFF
    ACT(.2,.7,.u) PAT(v-1[.6],.f) ADDR(.3) v-w195f2 Used: 1x
        (bránit) bránění občanům.ADDR v podnikání.PAT


* braní
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w196f1 Used: 2x
        (brát -přijímat) braní úplatků.PAT


* bránící
    PAT(.f,v-1[.7]) ADDR(.4) v-w197f1 Used: 0x
        (bránit) bránící unii.ADDR nakládat.PAT s majetkem
    PAT(.4) ?EFF(proti-1[.3],před-1[.7]) v-w197f2 Used: 0x
        (bránit - chránit) bránící se.PAT proti náhodným prodavačům.EFF


* bránit
    ACT(.1) PAT(.3) v-w198f1 Used: 38x
        bránit jejich štěstí
    ACT(.1) ?PAT(v-1[.6],.f,aby[.v]) ?ADDR(.3) v-w198f2 Used: 17x
        bránil mu v práci, studovat
        všemi prostředky.MEANS

    ACT(.1) PAT(.4) ?EFF(před-1[.7],proti-1[.3]) v-w198f3 Used: 7x
        bránit město před Švédy, proti nim


* bránit se
    ACT(.1) PAT(.3,proti-1[.3],před-1[.7],aby[.v],.f) v-w199f1 Used: 31x
        brání se vydírání, proti vydírání
        ministerstvo se b., aby zákon někdo obcházel
        nebudou se b. použít sílu
        psi se b. útokem.MEANS


* branka
    ?ACT(.2,.u) ?PAT(.3) v-w200f1 Used: 8x
        (gól) branka útočníka X.Y.
    EMPTY v-w200f2 Used: 0x
        zahradní branka


* brankář
    EMPTY v-w201f1 Used: 0x
        brankář vedoucího týmu.APP


* brát
    ACT(.1) PAT(.4) EFF(.4[{jako,jakožto}:/AuxY],.a4[{jako,jakožto}:/AuxY],za-1[.4],za-1[.a4]) v-w202f1 Used: 20x
        bral to jako pravdu
        bral to za potvrzené
        jako učitel.COMPL bral tento jev jako problém.EFF

    ACT(.1) DPHR(v-1[úvaha.S4],do-1[úvaha.S2]) PAT(.4,že[.v],.c) v-w202f2 Used: 15x
        bral tento fakt v úvahu
    ACT(.1) PAT(.4) v-w202f3 Used: 9x
        bral jeho názory
    ACT(.1) PAT(.4) ?ORIG(od-1[.2]) v-w202f4 Used: 9x
        brát od nich mzdu
        b. od nich dary
        b. plat a ještě důchod

    ACT(.1) PAT(.4) v-w202f5 Used: 8x
        brát nové studenty
        b. zaměstnance
        b. je jako stálé pracovníky.COMPL
        b. dělníky na práci.AIM
        b. je do EU.DIR3

    ACT(.1) PAT(.4) ?ORIG(od-1[.2]) v-w202f6 Used: 8x
        bral od nich práci učitele
    ACT(.1) PAT(.4) v-w202f7 Used: 7x
        brát cihlu
        rukou.MEANS
        do ruky.MEANS
        b. ho za vlasy.MANN

    ACT(.1) PAT(.4) ADDR(.3) v-w202f8 Used: 6x
        bere dítěti hračku
    ACT(.1) PAT(.4) MANN(*)|MEANS(*)|ACMP(*)|CRIT(*)|CPR(*) v-w202f9 Used: 5x
        bral to vážně.MANN
        b. jeho odchod tragicky.MANN
        b. to s opatrností.ACMP
        b. to vědecky.CPR

    ACT(.1) CPHR({ohled,zřetel,...}.4) v-w202f10 Used: 4x
        brala ohledy na jeho stav
    ACT(.1) PAT(.4) v-w202f11 Used: 3x
        brát stopaře
        b. ho do Prahy.DIR3
        b. ji autem.MEANS
        b. ho na výlet.INTT

    ACT(.1) DPHR(na-1[vědomí.4]) PAT(.4,že[.v],.c) v-w202f12 Used: 3x
        bral na vědomí, že je obtížná situace
    ACT(.1) DPHR(v-1[potaz.4]) PAT(.4,že[.v],.c) v-w202f13 Used: 2x
        bral tento fakt v potaz
    ACT(.1) DPHR(na-1[se.4]) PAT(.4,že[.v]) v-w202f14 Used: 2x
        bere na sebe mnoho povinností
    ACT(:1) PAT(.4) LOC(*) v-w202f15 Used: 2x
        stát nemá kde brát peníze
    ACT(.1) DPHR(rozum.S4) v-w202f16 Used: 1x
        brala jsem rozum
    ACT(.1) DPHR(konec.S2) v-w202f17 Used: 1x
        ta práce nebere konce
    ACT(.1) PAT(na-1[.4]) v-w202f18 Used: 1x
        Petr bere na Marii
        Petr a Marie na sebe berou

    ACT(.1) DPHR(na-1[váha:4[lehký:#]]) PAT(.4,že[.v],.c) v-w202f19 Used: 1x
        bral na lehkou váhu, že se mu vysmívala
    ACT(.1) CPHR({podíl,...}.4) v-w202f20 Used: 1x
        brát podíl na rvačce
    ACT(.1) DPHR(ten.NS4) DIR2(*) v-w202f21 Used: 0x
        bral to nejkratší cestou
    ACT(.1) DPHR(zpět) PAT(.4) v-w202f22 Used: 0x
        bral své sliby zpět
    ACT(.1) PAT(za-1[.4]) v-w202f23 Used: 0x
        bere za kliku
    ACT(.1) DPHR(zavděk) PAT(.7) v-w202f24 Used: 0x
        bral zavděk jakoukoli lepší zprávou
    ACT(.1) PAT(.4) DIR1(*) v-w202f25 Used: 0x
        bere z krámu zboží
        bral prostředky z obou účtů

    ACT(.1) v-w202f26 Used: 0x
        ryby dneska berou
    ACT(.1) PAT(.4) v-w202f27 Used: 0x
        brát léky
    ACT(:1) CPHR({právo,právo,...}.4) ADDR(.3) v-w202f28 Used: 0x
        brali nevidomému právo na vlastní rozhodnutí


* brát se
    ACT(.1) PAT(za-1[.4],o-1[.4]) v-w203f1 Used: 3x
        brát se za někoho
        b. se o své studenty
        b. se o kladné vyřízení žádosti

    ACT(.1) PAT(v-1[.6]) LOC(*) v-w203f2 Used: 1x
        pane starosto, kde se to ve vás bere?
    ACT(.1) LOC(*) v-w203f3 Used: 1x
        kde se ta nedůvěra bere


* brát si
    ACT(.1) PAT(.4) ?EFF(za-1[.4]) v-w204f1 Used: 1x
        brát si Jarku za ženu
    ACT(.1) PAT(.4) BEN(*)|MANN(*)|MEANS(*)|ACMP(*)|CRIT(*)|CPR(*) v-w204f2 Used: 0x
        brát si něco špatně
    ACT(.1) DPHR(na-1[muška.S4]) PAT(.4) v-w204f3 Used: 0x
        brát si studenta na mušku


* brázdit
    ACT(.1) PAT(.4) v-w205f1 Used: 1x
        vozidla brázdila všechny tahy k Praze
        b. město se sousedem.ACMP
        rychle.MANN

    ACT(.1) PAT(.4) v-w205f2 Used: 0x
        brázdil pole


* brblat
    ACT(.1) ?PAT(na-1[.4],že[.v]) v-w206f1 Used: 1x
        brblal jen trochu na špatné zacházení


* brnkání
    ACT(.2,.u) v-w207f1 Used: 1x
        (brnkat) akustické brnkání nadšenců.ACT


* brodit se
    ACT(.1) v-w208f1 Used: 1x
        brodil se ve vodě


* brojit
    ACT(.1) PAT(proti-1[.3],pro-1[.4],za-1[.4]) v-w209f1 Used: 2x
        proti takovým filmům ohnivě brojili


* brousit
    ACT(.1) PAT(.4) v-w210f1 Used: 1x
        brousil nůž
        o kámen.MEANS


* brousit si
    ACT(.1) DPHR(zub.P4) PAT(na-1[.4]) v-w211f1 Used: 1x
        brousit si zuby na pohár


* broušení
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2) v-w212f1 Used: 2x
        (brousit) broušení kovových hlav.PAT


* brožura
    ?PAT(o-1[.6]) ?ORIG(od-1[.2]) v-w213f1 Used: 0x
        brožura od Vladimíra Merty.ORIG
        brožura VL. Merty.AUTH (je autorem)
        brožura našeho kolegy.APP (patří kolegovi)
        politická brožura


* brožurka
    ?PAT(o-1[.6]) v-w214f1 Used: 0x
        brožurka Dagmar Lánské.AUTH (je autorkou)
        brožurka našeho kolegy.APP (patří mu)


* brumlat
    ACT(.1) ?PAT(na-1[.4],že[.v],.c,.s) v-w215f1 Used: 1x
        kluci brumlali, co to je za partnera


* bruslení
    ?ACT(.2,.u) v-w216f1 Used: 1x
        (bruslit) bruslení dospělých.ACT
        bruslení pro děti.BEN


* bruslit
    ACT(.1) v-w217f1 Used: 2x
        pořád jen bruslíme


* brutalita
    ACT(.2,.u) v-w218f1 Used: 0x
        brutalita režimu.ACT


* brzda
    PAT(.2,.u) v-w219f1 Used: 0x
        brzda privatizace.PAT
        brzda rozvoje.PAT

    EMPTY v-w219f2 Used: 0x
        brzda auta.APP


* brzdit
    ACT(.1) PAT(.4) v-w220f1 Used: 12x
        brzdila mě zranění
    ACT(.1) ?PAT(od-1[.2],v-1[.6]) ADDR(.4) v-w220f2 Used: 1x
        zranění mě brzdila od lepších výkonů
        brzdil ho ve studiu


* bubnování
    ACT(.2,.u) v-w221f1 Used: 2x
        (bubnovat) bubnování deště.ACT


* bubnovat
    ACT(.1) v-w222f1 Used: 1x
        bubnoval nezvykle dlouho
        na poplach.AIM
        pro radost.AIM
        na buben.MEANS


* budící
    PAT(.4) v-w223f1 Used: 0x
        (budit) budící úsměv.PAT


* budit
    ACT(.1) CPHR({dojem,nostalgie,pocit,pohoršení,pozornost-1,rozpaky,závist,zdání,...}.4) LOC(*) v-w224f1 Used: 11x
        budila v něm pocit pohoršení
    ACT(.1) PAT(.4) ?ORIG(z-1[.2]) v-w224f2 Used: 3x
        budila děti ze spánku


* budit se
    ACT(.1) ?PAT(z-1[.2]) v-w225f1 Used: 0x
        v noci se často budil ze spánku


* budování
    ACT(.2,.u,.7) PAT(.2) ?ORIG(na-1[.6]) v-w226f1 Used: 15x
        (budovat-tvořit) budovaní image.PAT orchestru na jiných základech.ORIG
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2) ?ORIG(z-1[.2]) v-w226f2 Used: 5x
        (budovat-stavět) budování silnic.PAT z místního kamene.ORIG


* budovaný
    ACT(.7) ?ORIG(na-1[.6]) v-w227f1 Used: 0x
        budovaný sociálními demokraty.ACT
        organizace budované na centrálním plánování.ORIG
        budovaný na demokratických principech.MANN


* budovat
    ACT(.1) PAT(.4) ?ORIG(z-1[.2]) v-w228f1 Used: 26x
        budoval věž z kostek
    ACT(.1) PAT(.4) ?ORIG(na-1[.6]) v-w228f2 Used: 5x
        budoval kariéru na práci druhých


* budující
    PAT(.4) ?ORIG(z-1[.2]) v-w229f1 Used: 0x
        (budovat) budující informační síť.PAT z vláken.ORIG


* budující si
    PAT(.4) v-w230f1 Used: 0x
        budující si svou vlastní společnost.PAT vyvolených


* bujet
    ACT(.1) v-w231f1 Used: 1x
        bují nesnášenlivost


* burácet
    ACT(.1) v-w232f1 Used: 2x
        burácel hrom


* burcování
    ACT(.2,.7,.u) ?PAT(k-1[.3],proti-1[.3],aby[.v]) ADDR(.2,.u) v-w233f1 Used: 1x
        (burcovat) burcování společnosti.ADDR proti režimu.PAT


* burcovat
    ACT(.1) ?PAT(k-1[.3],aby[.v],[.v]) ADDR(.4) v-w234f1 Used: 1x
        to je burcovalo k úsilí


* burza
    ?PAT(.2) v-w235f1 Used: 0x
        burza cenných papírů.PAT Praha
        filatelistická burza, burza prace.PAT


* bušení
    ACT(.2,.u) DIR3(do-1[.2],na-1[.4]) v-w236f1 Used: 1x
        (bušit) bušení hluchého.ACT do vrat.DIR3
    ACT(.2,.u) v-w236f2 Used: 0x
        (bušit) bušení srdce


* bušit
    ACT(.1) DIR3(*) v-w237f1 Used: 1x
        dění do nás buší
        bušil do stolu
        pěstí.MEANS

    ACT(.3) PAT(.1) v-w237f2 Used: 0x
        buší mi srdce
    ACT(.3) LOC(*) v-w237f3 Used: 0x
        mu ve spáncích
    ACT(.1) PAT(.4) v-w237f4 Used: 0x
        bušit hráče
        pěstí.MEANS
        do zad.DIR3


* bydlení
    ACT(.2,.u) LOC(*) v-w238f1 Used: 15x
        doživotní bydlení v místnostech.LOC
    EMPTY v-w238f2 Used: 9x
        (ve smyslu - byt, místo bydlení)


* bydlet
    ACT(.1) LOC(*) v-w239f1 Used: 38x
        bydlet v nájemním bytě
        b. téměř rok


* bydlívat
    ACT(.1) LOC(*) v-w240f1 Used: 0x
        bydlíval sám v pražském bytě


* bysta
    ?PAT(.2,.u) v-w241f1 Used: 0x
        bysty ruských potentátů.PAT
        bysta Stalinova.PAT
        bysta sochaře Myslbeka.AUTH (je autorem)


* bystrouška
    EMPTY v-w242f1 Used: 0x
        Bystrouška Evy Dřízgové.AUTH
        (autor a jeho artefakt)


* být
    ACT(.1,.2,že[.v],když[.v],aby[.v],kdyby[.v],jestli[.v],zda[.v],co-3[.v],.c,.f) PAT(nefér,prima,rád,raději,jasno-2,svůj-2,.1,.2,.7,.a1,.a7,.$1<A>$2<C>$3<N>$4<S>,.i,.f,že[.v],.c,.$1<C>$2<v>) v-w243f1 Used: 10491x
        Pavel je učitelem, učitel.
        Je důležité, že přišel včas.
        Jirka je třetí, malý, hodný, sám.
        Byli jsme tři.
        Jíst je obřad. Končit není umřít.
        Je svobodným rozhodnutím, jestli pojedou
        Je vidět.PAT Sněžka.
        Jeho výklad je, že zahrají.
        Památky jsou staršího původu.
        To je fuj.
        Prohrát není žádnou hanbou.
        Dokončit projekt je náš cíl.
        Dětí je pět. Děvčat je málo. Chlapců je hromada. Problémů je hodně.
        Je to třetina dortu. Tohle je dvacet korun.
        To je moc.
        Koruna je za dvacet centimů
        Jednou z podmínek je, aby to dopsal
        Je nám.BEN známo, kolik to bude

    ACT(.1,.2,.3,.f,aby[.v],kdyby[.v],že[.v],když[.v],zda[.v],jestli[.v],co-3[.v],.c) v-w243f2 Used: 2467x
        Zahrada je souseda.APP
        Pracovní doba je bez přestávky. ACMP
        Tento nástroj je na stáčení vína. AIM
        Ložnice je pro pět osob.BEN
        To bylo schválně. CAUS
        Chaloupka je jako dlaň.CPR
        On není podle jejích představ.CRIT
        To bylo o chlup.DIFF
        Matka je z Prahy.DIR1
        Je tudy cesta?DIR2
        Tato silnice je do Prahy.DIR3
        Už je to jen kousek.EXT
        Šátek byl po mamince.HER
        Byli jsme to obhlížet.INTT
        Strom je vlevo.LOC
        Byla v jiném stavu.LOC(=)
        To je dobře.MANN
        Zájezd byl prostřednictvím cestovní kanceláře.MEANS
        Vystoupení bude bez ohledu na počasí.REG
        Byl do hněda.RESL
        Představení bylo s výjimkou druhého vstupu.RESTR
        Byl místo ní.SUBS
        To je na rok.TFHL
        Nejstarší vzpomínka je ze tří let.TFRWH
        Je to několik let.THL
        Kurs byl dvakrát.THO
        Úkol je na pátek.TOWH
        To bude během pondělí.TPAR
        Zkoušky jsou od začátku měsíce.TSIN
        Utkání bylo až do večera.TTILL
        Divadlo bylo včera.TWHEN
        Příklady na existenční být (pův. rámec: .1.2.f):
        Strašidla na světě nejsou.
        Není tu žádných chyb.
        Je co číst.
        Kdysi tu bylo na tisíce druhů.
        Je pět hodin.
        Bylo čtvrt na pět.
        Je ráno, večer, poledne, světlo, tma, zima
        Je hodně problémů.
        Původně: ACT(.1) PAT(z+2 od+2):
        Nádobky jsou z plechu.ORIG
        dárek je od přítele.ORIG
        z Evy.ORIG je lékařka
        z příslibu.ORIG nebylo nic
        on je z měš´tanské rodiny.ORIG
        původně: ACT(.1) PAT(za+4):
        byl v Praze za tovaryše.MANN
        je to o stromech.REG
        lhát není proč

    ACT(.1,.2,.f,aby[.v]) CPHR(třeba-1,potřeba.S1,zapotřebí,škoda) v-w243f3 Used: 277x
        Je třeba pracovat
        Je třeba lékaře
        je zapotřebí dopsat manuál

    ACT(.f,aby[.v]) CPHR({nutný,možný,vhodný}.$1<A>$2<C>$3<N>$4<S>,{těžko-2,zatěžko,záhodno-1,...}) v-w243f4 Used: 95x
        Je nutno odejít
        Bylo nám.BEN zatěžko poslechnout

    ACT(.1) DPHR(k-1[dispozice.S3]) v-w243f5 Used: 53x
        informace nejsou k dispozici
    BEN(*)|MANN(*)|MEANS(*)|ACMP(*)|CRIT(*)|CPR(*) v-w243f6 Used: 31x
        je na déšť
        venku je horko.MANN a zamračeno.MANN
        je celý den pod mrakem.MANN
        bylo tam útulno.MANN
        včera bylo veselo.MANN

    ACT(.3) PAT(.1) v-w243f7 Used: 29x
        Je mi deset let
    ACT(.1) DPHR(na-1[ten.S6]) MANN(*) v-w243f8 Used: 27x
        je na tom zle
    ACT(.1,že[.v],.f) DPHR(na-1[místo-1.S6],namístě) v-w243f9 Used: 20x
        obavy jsou na místě
        studovat je namístě

    ACT(.f) v-w243f10 Used: 19x
        Je vidět.ACT Sněžku.PAT
        Bylo slyšet.ACT střílení.PAT
        Je vidět.ACT, že máš.PAT pravdu

    ACT(.1,aby[.v],.f) DPHR(v-1[zájem.S6[.2]],v-1[zájem.S6[.#]]) v-w243f11 Used: 15x
        je v zájmu oběti, aby neexistoval
        je v jejich zájmu oddalovat konec

    ACT(.1) DPHR(to-9[s-9]) PAT(.f) v-w243f12 Used: 13x
        je s to pracovat dlouho
    ACT(.1,.f,že[.v],když[.v],jestli[.v],zda[.v],.c) CPHR({stydno-1},{hanba,trapno}.S1,jeden.NS1) ADDR(.3) v-w243f13 Used: 12x
        Je mi hanba, že musíš odejít.
        Je mi stydno přijít pozdě.
        Je mi to jedno.
        Je hanba, když to neumíte
        Je mi jedno, na jakém postu nastoupí

    ACT(.1) DPHR(názor.S2[{jiný,stejný,podobný,opačný}.#],názor.S2[že[.v]],názor.S2[ten.#,že[.v]]) v-w243f14 Used: 11x
        jsme všichni stejného názoru
        byli toho názoru, že...

    ACT(.1) DPHR(v-1[hra.S6]) v-w243f15 Used: 10x
        ve hře je střet politických doktrín
    ACT(.3) MANN(*) v-w243f16 Used: 7x
        Je mu horko
        Bylo mu zle
        Je mu trapně

    ACT(.f,že[.v],když[.v],.2) CPHR({líto}) ADDR(.3) v-w243f17 Used: 7x
        bylo mu líto trenéra
        je mi líto, že musíš odejít
        je mi líto odejít
        bylo mu líto, když nepřišla

    TWHEN(*) v-w243f18 Used: 6x
        Bylo po žních
    ACT(aby[.v],.f) DPHR(na-1[čas.S6],načase) v-w243f19 Used: 6x
        je načase, aby to dopsal
    ACT(.1) DPHR(k-1[mání.3]) v-w243f20 Used: 6x
        seznamy jsou k mání
    ACT(.1,.f,že[.v]) PAT(.a1,všechen.1) ORIG(od-1[.2],strana-3.S2[z-1,.2],z-1[strana-3.S2[.u#]]) v-w243f21 Used: 4x
        bylo od něho odvážné převzít odpovědnost
        z Mirkovy strany to bylo hloupé

    ACT(.1) PAT(.1) EFF(za-1[.4]) v-w243f22 Used: 3x
        Co.PAT je to.ACT za otázku.EFF?
        Co.PAT je tohle.ACT za nápad.EFF, že přijdeš pěšky.

    ACT(na-1[.6]) DPHR(řada.S1) v-w243f23 Used: 3x
        byla řada na mezinárodních sankcích
    ACT(.1) DPHR(na-1[vina.S6]) v-w243f24 Used: 2x
        Na vině je systém
    ACT(.1) PAT(.3) v-w243f25 Used: 2x
        Rukavice mu nebyly
        Tyhle boty mi jsou dobře.MANN

    ACT(nad-1[.4]) ---() v-w243f26 Used: 2x
        není nad pořádné pivo
    ACT(.1) DPHR(za-1[voda.S7]) v-w243f27 Used: 2x
        po práci byli za vodou
    ACT(.1,.c,.f) DPHR(na-1[povážená.S4]) v-w243f28 Used: 2x
        je na pováženou, do jaké míry to platí
    ACT(.1,že[.v]) DPHR(nabíledni) v-w243f29 Used: 2x
        je nabíledni, že dojede zítra
    ACT(.1) DPHR(v-1[úzký.P6]) v-w243f30 Used: 2x
        být v úzkých
    ACT(.1,.f) DPHR(na-1[škoda.S4]) v-w243f31 Used: 2x
        nebude na škodu postupovat pomalu
    ACT(.1) DPHR(při-1[ruka.S6],po-1[ruka.S6]) v-w243f32 Used: 2x
        kniha je po ruce
    ACT(.1) DPHR(v-1[prach.S6]) v-w243f33 Used: 2x
        student byl hned v prachu
    THL(*) v-w243f34 Used: 1x
        Do odjezdu bylo dlouho
    ACT(.1,že[.v],.c) DPHR(nasnadě) v-w243f35 Used: 1x
        Že nic neumí, je nasnadě
    ACT(.1) DPHR(daleký) PAT(.f) v-w243f36 Used: 1x
        jsem dalek toho pouštět se do výčitek
    ACT(.1) DPHR(na-1[štír.S6]) v-w243f37 Used: 1x
        Je na štíru s pravopisem
    ACT(.1) DPHR(k-1[dosažení.S3]) v-w243f38 Used: 1x
        redaktor nebyl k dosažení
    DPHR(o-1[ten.P4]) ---() v-w243f39 Used: 1x
        copak peníze, o ty by nebylo
    ACT(.1) DPHR(na-1[závada.S4]) v-w243f40 Used: 1x
        to není na závadu
    ACT(.1) DPHR(v-1[plán.S6]) v-w243f41 Used: 1x
        je to v plánu
    ACT(.1) DPHR(nad-1[všechen.NS4]) v-w243f42 Used: 1x
        kvalita výuky je nade vše
    ACT(.1) DPHR(zadobře) PAT(s-1[.7]) v-w243f43 Used: 1x
        je s nimi zadobře
    ACT(.1) DPHR(pro-1[kočka.S4]) v-w243f44 Used: 1x
        smlouvy jsou pro kočku
    ACT(.1) DPHR(v-1[sázka.S6]) v-w243f45 Used: 1x
        jeho jméno je v sázce
    ACT(.1) DPHR(k-1[zaplacení]) v-w243f46 Used: 1x
        je to k nezaplaceni
    ACT(.3) PAT(.1) EFF(do-1[.2]) v-w243f47 Used: 1x
        co je nám do toho
    ACT(.1) DPHR(v-1[obraz.S6]) v-w243f48 Used: 1x
        je v obraze
    ACT(.1) DPHR(na-1[co-1.S6]) v-w243f49 Used: 1x
        ví, na čem je
    ACT(.1) DPHR(mimo-1[obraz.S4]) v-w243f50 Used: 1x
        byl mimo obraz
    ACT(.1) DPHR(do-1[práce.S2]) v-w243f51 Used: 0x
        Lucka je do práce
    ACT(.1) DPHR(mínění.S2[{jiný,stejný,podobný}.#],mínění.S2[že[.v]],mínění.S2[ten.#,že[.v]]) v-w243f52 Used: 0x
        nejsme stejného mínění
        je toho mínění, že...

    ACT(po-1[.6]) v-w243f53 Used: 0x
        A je po zábavě.
        Při nedostatku motivace je po snaze.

    EXT(*) v-w243f54 Used: 0x
        K bazénu je kousek.
        K lesu je daleko.


* bytí
    ACT(.2,.u) v-w244f1 Used: 10x
        (existence) bytí druhého.ACT


* bývat
    ACT(.1,.2,.f) v-w245f1 Used: 0x
        bývalo zde lahůdkářství
        b. klid a mír

    ACT(.1,.f) v-w245f2 Used: 0x
        bývalo zde lahůdkářství
        b. klid a mír

    ACT(.1,.2,že[.v],.c,.f) PAT(.1,.2,.7,.a1,.a7,.i,.f,že[.v],.c) v-w245f3 Used: 0x
        Pavel býval učitelem, veselý.
        Bývalo co dělat.
        Jíst b.obřad. Studovat v zahraničí nebývalo vždy možné.
        B. vidět.PAT Sněžka.
        Jeho výmluva b., že zahrají.
        To b. fuk.
        Památky b.staršího původu.
        b. trapné.PAT odejít.ACT
        absolventek bývá méně

    ACT(.1) LOC() v-w245f4 Used: 0x
        bývat v bezvědomí,
        b. v jiném stavu

    MANN(*) v-w245f5 Used: 0x
        venku bývá horko.MANN a zamračeno.MANN
        b.celý den pod mrakem.MANN

    ACT(.3) PAT(.1) v-w245f6 Used: 0x
        Bývalo mi taky dvacet let
    ACT(.3) MANN(*) v-w245f7 Used: 0x
        Bývá mu horko
        B. mu zle
        to mi b. fuk

    ACT(.1) ORIG(z-1[.2],od-1[.2]) v-w245f8 Used: 0x
        nádobky bývají z plechu
    ACT(.1) EFF(za-1[.4]) v-w245f9 Used: 0x
        Býval v Praze za tovaryše
    ACT(.f) v-w245f10 Used: 0x
        Bývá vidět.ACT Sněžku.PAT
        B. slyšet.ACT střílení.PAT
        B. vidět.ACT, že máš.PAT pravdu

    ACT(.1) AIM(*) v-w245f11 Used: 0x
        Nástroj bývá na stáčení vína
        Voda bývá k pití
        na to doma nebývá čas

    ACT(.1) LOC(*) v-w245f12 Used: 0x
        On býval u soukromníka
        strom b. vlevo
        při porodu bývají dva asistenti

    ACT(.1) TWHEN(*) v-w245f13 Used: 0x
        uzávěrka bývá v prosinci
    EXT(*) v-w245f14 Used: 0x
        K trati bývalo kousek
    ACT(.1) PAT(.3) v-w245f15 Used: 0x
        Nové boty mu nebývaly
    ACT(.f,že[.v]) CPHR({líto,stydno-1,hanba,jeden,trapno,...}) ADDR(.3) v-w245f16 Used: 0x
        Bývalo jí líto, že odjížděl brzy. To nebývá nikomu jedno.
    ACT(.1,.2,.f,aby[.v]) CPHR({třeba-1,potřeba,...}) v-w245f17 Used: 0x
        Bývalo třeba pracovat.
        Je třeba lékaře.

    ACT(.f,aby[.v]) CPHR({nutný,možný,zatěžko,záhodno-1,...}) v-w245f18 Used: 0x
        Bývalo nutno končit včas.
    ACT(po-1[.6]) v-w245f19 Used: 0x
        Při nedostatku motivace bývá po snaze.
    ACT(.1) PAT(.1) EFF(za-1[.4]) v-w245f20 Used: 0x
        Co.PAT to.ACT bývá za člověka.EFF?
    THL(*) v-w245f21 Used: 0x
        Do odjezdu nebývalo dlouho.
    ACT(.1,.2,.3,.f,aby[.v]) v-w245f22 Used: 0x
        APP Zahrada b. souseda. Dům b. matčin.
        ACMP Pracovní doba b. bez přestávky. On b. s brýlemi. Býval bez nálady.
        AIM Tento nástroj b. na stáčení vína.
        BEN Ložnice b. pro pět osob. To b. ve prospěch všech.
        CAUS To b. ze sympatie. Proč nebývala schůze?
        CPR Chaloupka b. jako dlań. Dívka b. jako obrázek.
        CRIT On nebýval podle jejích představ.
        DIFF To bývalo o chlup.
        DIR1 Mouka bývala z vesnice.
        DIR2 Bývala tudy cesta?
        DIR3 Tato silnice bývala do Prahy.
        EXT To bývalo kousek od města.
        HER Po otci býval Karel.
        INTT Býval na jahodách. B. jsme to obhlížet.
        LOC On b. u soukromníka. Strom b. vlevo od domu.
        LOC* B. v jiném stavu.
        MANN Býval na maděru. To b. dobře. Bývalo tomu tak. Dětem nebývalo do pláče.
        MEANS Zájezd b. prostřednictvím cestovní kanceláře.
        NORM To nebývalo podle pravidel.
        REG Vystoupení b. bez ohledu na počasí.
        RESL Býval do hněda. To b. chybně.
        RESTR Představení b. s výjimkou druhého vstupu.
        SUBS Místo tří b. jen dva. Býval místo ní.
        TFHL To b. na rok.
        TFRWH Nejstarší vzpomínka b. ze tří let.
        THL Bývá to několik let.
        THO Kurs bývá dvakrát.
        TOWH Úkol bývá na pátek.
        TPAR To bývá během pondělí.
        TSIN Zkoušky bývají od začátku měsíce.
        TTILL Utkání bývá až do večera. Do odjezdu bývá hodina času.
        TWHEN Divadlo bývá v pátek. Bývalo tomu dávno.
        TWHEN* Býval po operaci.

    ACT(.3) DPHR(líto) PAT(.2) v-w245f23 Used: 0x
        Bývá mi líto Pavla.
    ACT(.1) PAT(na-1[.6]) v-w245f24 Used: 0x
        vina bývá na něm


* bývávat
    ACT(.1,.2,že[.v],.c,.f) PAT(.1,.2,.7,.a1,.a7,.i,.f,že[.v],.c) v-w246f1 Used: 0x
        praxe bývávala součástí studia