<-  =
A
B  ->

* abdikovat
    ACT(.1) v-w3f1 Used: 1x
        císař abdikoval


* absence
    ACT(.2,.u) v-w4f1 Used: 0x
        absence právní normy.ACT
        absence Chovance.ACT


* absentovat
    ACT(.1) LOC(*) v-w5f1 Used: 2x
        hráč na hřišti dlouho absentoval
    ACT(.1) v-w5f2 Used: 0x
        vůle ze strany ODS absentuje


* absolvent
    PAT(.2,.u) v-w6f1 Used: 0x
        absolvent FAMU.PAT


* absolventka
    PAT(.2,.u) v-w7f1 Used: 0x
        absolventka vysoké školy.PAT


* absolvování
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w8f1 Used: 8x
        (absolvovat) absolvování studia.PAT


* absolvovat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w9f1 Used: 43x
        absolvoval testy


* absorbovat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w10f1 Used: 4x
        houba absorbuje vodu


* abstinování
    ACT(.2,.u) v-w11f1 Used: 1x
        (abstinovat) veřejné abstinování vzorových osob.ACT


* abstrahovat
    ACT(.1) v-w12f1 Used: 1x
        levá polovina mozku abstrahuje, počítá a nevnímá
    ACT(.1) PAT(od-1[.2]) v-w12f2 Used: 0x
        abstrahovat od faktu, že...


* absurdita
    PAT(o-1[.6]) v-w13f1 Used: 0x
        absurditu o poroučení.PAT větru...
        (chybná vazba)

    ACT(.2,.u) v-w13f2 Used: 0x
        absurdita situace


* adaptace
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) ?EFF(na-1[.4]) v-w14f1 Used: 0x
        (adaptovat) adaptace budovy.PAT na exkluzivní hotel.EFF
    ACT(.2,.u) PAT(na-1[.4]) v-w14f2 Used: 0x
        (adaptovat se) adaptace země.ACT na tržní ekonomiku.PAT
        adaptce studentů na podmínky studia...


* adaptovat
    ACT(.1) PAT(.4) ?ORIG(z-1[.2]) ?EFF(na-1[.4],do-1[.2]) v-w15f1 Used: 1x
        adaptoval byty z malých na velké


* adaptovat se
    ACT(.1) PAT(na-1[.4]) v-w16f1 Used: 1x
        adaptoval se na nové podmínky


* adekvátní
    ?PAT(.3) v-w17f1 Used: 12x
        adekvátní naší ceně.PAT


* adept
    ?PAT(na-1[.4]) v-w18f1 Used: 0x
        adepty na řád.PAT
    EMPTY v-w18f2 Used: 0x
        mladí adepti vědy a umění.APP


* adopce
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w19f1 Used: 0x
        (adoptovat) adopce dítěte.PAT


* adoptovat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w20f1 Used: 3x
        adoptoval dítě


* adorace
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w21f1 Used: 0x
        (adorovat) adorace fašismu.PAT


* adresovaný
    ?ACT(.7) ADDR(.3) v-w22f1 Used: 0x
        (adresovat) adresovaný prokurátoru.ADDR


* adresovat
    ACT(.1) PAT(.4) ADDR(.3) v-w23f1 Used: 5x
        adresovali jim připomínky


* aféra
    ?ACT(.2,.u) ?PAT(s-1[.7]) v-w24f1 Used: 0x
        ministrovu.ACT milostnou aféru s herečkou.PAT


* aforismus
    ?PAT(o-1[.6],že[.v]) v-w25f1 Used: 0x
        aforismus, že růst je.PAT nejlepší...
        Ćapkovy.AUTH aforismy o zvířatech.PAT


* agrese
    ACT(.2,.u) ?PAT(proti-1[.3]) v-w26f1 Used: 0x
        agrese Srbů.ACT proti Chorvatsku.PAT
        agrese ze_strany bosenských Srbů.ACT
        jejich.ACT agrese


* akce
    ?ACT(.2,.u) v-w27f1 Used: 2x
        akce Evangelické diakonie.ACT
        Knoflíčkova.ACT akce
        kulturní akce


* akcelerovat
    ACT(.1) v-w28f1 Used: 1x
        výroba akceleruje
        mírně.EXT


* akcent
    ?ACT(.2,.u) PAT(na-1[.4]) v-w29f1 Used: 0x
        (důraz) akcent na dramatické okamžiky.PAT


* akcentování
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w30f1 Used: 1x
        (akcentovat) akcentování bědného živoření.PAT


* akcentovat
    ACT(.1) PAT(.4,že[.v]) v-w31f1 Used: 4x
        akcentovat význam vzdělání


* akcentující
    PAT(.4) ?EFF(před-1[.7]) v-w32f1 Used: 0x
        (akcentovat) akcentující vyrovnanost.PAT rozpočtu před jeho štíhlostí.EFF


* akceptování
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w33f1 Used: 2x
        (akceptovat) akceptování údajů.PAT


* akceptovat
    ACT(.1) PAT(.4,že[.v]) v-w34f1 Used: 22x
        akceptoval mé návrhy
        a., že přijedu později


* akreditace
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w35f1 Used: 0x
        (akreditovat) akreditací výroben.PAT
    ACT(.2,.u) v-w35f2 Used: 0x
        (akreditovat se) akreditace novinářů.ACT


* akreditovat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w36f1 Used: 1x
        akreditoval určité osoby


* akt
    ?ACT(.2,.u) ?PAT(.2,.u) v-w37f1 Used: 1x
        akt usmíření Německa s protivníky


* aktivita
    ACT(.2,.u) v-w38f1 Used: 0x
        Erupční aktivita Slunce.ACT
        jejich.ACT obchodní aktivity


* aktivizovat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w39f1 Used: 0x
        aktivizovat domovní komise


* aktivizovat se
    ACT(.1) v-w40f1 Used: 1x
        pojišťovny se aktivizují


* aktualizace
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w41f1 Used: 1x
        (aktualizovat) aktualizace státních zásahů.PAT do telekomunikací


* aktualizovat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w42f1 Used: 9x
        včera jsme aktualizovali databázi


* akumulace
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w43f1 Used: 0x
        (akumulovat) akumulace tvůrčí energie.PAT
    ACT(.2,.u) v-w43f2 Used: 0x
        (akumulovat se) akumulace tvůrčí energie


* akumulovat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w44f1 Used: 1x
        akumuloval energii


* akvarel
    EMPTY v-w45f1 Used: 0x
        akvarely Františka Bezděka.AUTH


* alarmovat
    ACT(.1) ?PAT(k-1[.3],aby[.v],[.v]) ADDR(.4) v-w46f1 Used: 1x
        čísla alarmují


* album
    EMPTY v-w47f1 Used: 10x
        album Hradišťanu.AUTH
        své.AUTH první album
        (album jako artefakt)

    ?MAT(.2,.u) v-w47f2 Used: 0x
        album známek, rostlin.MAT


* alergický
    PAT(na-1[.4]) v-w48f1 Used: 0x
        alergický na pyly.PAT


* alergie
    ?ACT(.2,.u) PAT(na-1[.4]) v-w49f1 Used: 0x
        alergie na srst.PAT


* alibi
    ?ACT(.2,.u) ?PAT(o-1[.6],že[.v]) v-w50f1 Used: 0x
        alibi, že to nebylo.PAT možné
        pachatelovo.ACT alibi


* alokace
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w51f1 Used: 0x
        (alokovat) alokace prostředků.PAT ve zdravotnictví


* alternace
    ACT(.2,.u) PAT(s-1[.7]) v-w52f1 Used: 0x
        (alternovat) Petrova.ACT alternace s kolegou.PAT


* alternativa
    ?ACT(.2,.u) PAT(k-1[.3],že[.v]) v-w53f1 Used: 0x
        levnější alternativa k naftě.PAT
        alternativa, že Göllner nebude.PAT schopen


* alternovat
    ACT(.1) PAT(.4,s-1[.7]) v-w54f1 Used: 1x
        G. alternoval s panem M.
        ve hře alternuje Otmar B. pana Dukového


* ambice
    ?ACT(.2,.u) v-w55f1 Used: 0x
        politické ambice stran.ACT
        jejich.ACT mocenské ambice


* amputovat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w56f1 Used: 1x
        amputovali nohu
        a. mu.BEN končetinu


* analýza
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u,jak-2[.v],.c) v-w57f1 Used: 0x
        Popperova.ACT analýza Platonova myšlení.PAT
        analýza Komerční banky.ACT
        analýza databáze.PAT
        analýza, jak soustava v ekonomice působí.PAT


* analyzátor
    PAT(.2,.u) v-w58f1 Used: 0x
        analyzátor spalin.PAT


* analyzovat
    ACT(.1) PAT(.4,jak-2[.v],.c) v-w59f1 Used: 9x
        analyzovat problém


* anekdota
    ?PAT(o-1[.6]) v-w60f1 Used: 0x
        anekdoty o člověku.PAT


* anektovat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w61f1 Used: 1x
        anektovali Severokyperskou republiku


* angažmá
    ?ACT(.7) PAT(.2,.u) v-w62f1 Used: 0x
        za jeho.PAT angažmá zaplatili ...
    EMPTY v-w62f2 Used: 0x
        herecké angažmá,
        být bez angažmá
        získat angažmá v divadle.LOC


* angažování
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w63f1 Used: 1x
        (angažovat) jeho.PAT angažování ředitelem.ACT divadla
    ACT(.2,.u) v-w63f2 Used: 0x
        (angažovat se) jeho.ACT politické angažování


* angažovat
    ACT(.1) PAT(.4) ?EFF(.4[{jako,jakožto}:/AuxY],za-1[.4]) v-w64f1 Used: 0x
        angažoval neherce jako herce


* angažovat se
    ACT(.1) v-w65f1 Used: 10x
        politicky se angažoval až letos
        ve sporu.REG
        za dobrou věc.AIM
        pro přítele.BEN
        v zahraničním ústavu.LOC


* anketa
    ?ACT(.2,.u) PAT(o-1[.6]) v-w66f1 Used: 0x
        anketa časopisu.ACT o technickém vybavení.PAT
    ?ACT(.2,.u) PAT(o-1[.4]) v-w66f2 Used: 0x
        anketa měsíčníku.ACT o Nejsympatičtějšího fotbalistu.PAT roku


* anoncovat
    ACT(.1) PAT(.4) ?ADDR(.3) v-w67f1 Used: 1x
        anoncovat jim pořad


* antologie
    ?MAT(.2,.u) v-w68f1 Used: 0x
        vaše.AUTH antologie básníků.MAT
        (autor a jeho artefakt)


* anulování
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w69f1 Used: 1x
        (anulovat) anulování voleb.PAT


* anulovat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w70f1 Used: 4x
        anuloval výsledky
        a. jim.BEN jejich práva


* apel
    ACT(.2,.u) PAT(na-1[.4]) v-w71f1 Used: 0x
        můj.ACT apel na kolegy.PAT


* apelovat
    ACT(.1) PAT(na-1[.4]) v-w72f1 Used: 4x
        apeloval na poslance
        a., aby odešli.AIM


* aplaudovat
    ACT(.1) ?PAT(.3) v-w73f1 Used: 3x
        aplaudoval pěvci


* aplikace
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w74f1 Used: 0x
        (aplikovat-vztahovat) aplikace amerického systému.PAT
        na naše podmínky.DIR3
        (v určitých kontextech snad i ADDR)

    ACT(.2,.u,.7) PAT(.2,.u) v-w74f2 Used: 0x
        (aplikovat-uplatnit) aplikace výpočetní techniky.PAT na pracovišti.LOC


* aplikování
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w75f1 Used: 1x
        (aplikovat-uplatnit) aplikování matematiky.PAT v lingvistice.LOC
    ACT(.2,.u,.7) PAT(.2,.u) ?ADDR(na-1[.4]) v-w75f2 Used: 0x
        (aplikovat-vztahovat) aplikování metody.PAT na všechny instituce.ADDR


* aplikovat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w76f1 Used: 4x
        článek je třeba aplikovat tak, aby odrážel možnosti...
    ACT(.1) PAT(.4) DIR3(*) v-w76f2 Used: 3x
        aplikovat přípravek na kůži
        a. ho pokusnému zvířeti.BEN pod kůži

    ACT(.1) PAT(.4) ADDR(na-1[.4]) v-w76f3 Used: 1x
        aplikovat na ně princip kolektivní viny


* argument
    ACT(.2,.u) PAT(pro-1[.4],proti-1[.3]) v-w77f1 Used: 3x
        základní argument kritiků.ACT proti reformě.PAT
        Voleníkovy.ACT argumenty

    ?ACT(.2,.u) PAT(o-1[.6],.c) v-w77f2 Used: 0x
        argument o duchovní důležitosti.PAT institucí
        argument, že pro školy je.PAT výhodnější...
        argument, proč není vhodné chovat psa v bytě


* argumentace
    ACT(.2,.u) PAT(o-1[.6],že[.v]) v-w78f1 Used: 0x
        (argumentovat) argumentace pana náměstka.ACT
        argumentace,že o budoucnosti rozhodují.PAT...


* argumentovat
    ACT(.1) PAT(.7,že[.v],.s) v-w79f1 Used: 14x
        rada argumentuje, že takto se to běžně nedělá


* architekt
    PAT(.2,.u) v-w80f1 Used: 0x
        architekt ruských hospodářských reforem.PAT
    EMPTY v-w80f2 Used: 0x
        významný architekt
        hradní architekt (profese)


* archivovat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w81f1 Used: 1x
        archivoval spisy


* arizátor
    PAT(.2,.u) v-w82f1 Used: 0x
        arizátor židovského majetku.PAT


* armáda
    EMPTY v-w83f1 Used: 0x
        armáda ČR.APP
        armáda NATO.APP


* Armida
    EMPTY v-w84f1 Used: 0x
        Dvořákovy.AUTH Armidy
        (vztah - autor a jeho artefakt)


* artikulace
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w85f1 Used: 0x
        (artikulovat) artikulace odlišných názorů.PAT
    ?ACT(.2,.u) v-w85f2 Used: 0x
        (výslovnost) vadná artikulace školáků.ACT


* asambláž
    EMPTY v-w86f1 Used: 0x
        asambláž Čestmíra Kafky.AUTH
        asambláže ze sena.ORIG , na vatě
        (autor a jeho artefakt)


* asimilace
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w87f1 Used: 0x
        (asimilovat) násilná asimilace přistěhovalců.PAT
    ACT(.2,.u) v-w87f2 Used: 0x
        (asimilovat se) asimilace přistěhovalců.ACT
        jejich.ACT asimilace


* asistence
    ACT(.2,.u) v-w88f1 Used: 0x
        (přítomnost) asistence filmového štábu.ACT


* asistent
    PAT(.2,.u) v-w89f1 Used: 0x
        asistent lékaře.PAT při operacích
        (ale asistovat lěkaři, je Dativ ! )

    EMPTY v-w89f2 Used: 0x
        asistent katedry.APP
        vědecký asistent


* asistovat
    ACT(.1) PAT(.3) v-w90f1 Used: 5x
        asistoval nadřízenému


* asociace
    EMPTY v-w91f1 Used: 0x
        (sdružení) asociace reklamních agentur.APP
        fotbalová asociace

    ACT(.2,.u) PAT(s-1[.7]) v-w91f2 Used: 0x
        asociace se smutnými událostmi


* asociovat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w92f1 Used: 1x
        asociovat tajemnost fresek


* aspirovat
    ACT(.1) PAT(na-1[.4]) v-w93f1 Used: 1x
        aspiroval na funkci ministra


* atak
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w94f1 Used: 0x
        (atakovat) atak všech met.PAT


* atakovat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w95f1 Used: 4x
        atakoval hráče


* atentát
    ACT(.2,.u) PAT(na-1[.4]) v-w96f1 Used: 0x
        atentát židovských extremistů.ACT
        atentát ze_strany Irské republikánské armády.ACT
        atentát na politika.PAT
        atentát na Heydricha.PAT


* atest
    EMPTY v-w97f1 Used: 0x
        (listina, dokument) atest oceli.APP
    ?ACT(.2,.u) PAT(na-1[.4]) v-w97f2 Used: 0x
        zavedení atestů na české zboží.PAT
    ?ACT(.2,.u) PAT(.2,.u) v-w97f3 Used: 0x
        (ověření) atest oceli.PAT


* atomizovat
    ACT(.1) PAT(.4) ?EFF(na-1[.4]) v-w98f1 Used: 1x
        atomizovat společnost na malé celky


* atraktivita
    ACT(.2,.u) v-w99f1 Used: 0x
        atraktivita politické strany.ACT


* audit
    ?ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w100f1 Used: 0x
        audit účetní uzávěrky.PAT


* aukce
    ?ACT(.2,.7,.u) PAT(.2) v-w101f1 Used: 0x
        periodické aukce RM Systému.ACT
        aukce dalších uměleckých děl.PAT


* autor
    ?PAT(.2,.u) v-w102f1 Used: 0x
        autor knihy.PAT


* autorizace
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2) v-w103f1 Used: 2x
        (autorizovat) autorizace rozhovoru.PAT


* autorka
    ?PAT(.2,.u) v-w104f1 Used: 0x
        autorka knihy


* avizovat
    ACT(.1) PAT(.4,že[.v],aby[.v],.c) ?ADDR(.3) v-w105f1 Used: 3x
        avizoval jim nepřátelskou atmosféru