Acknowledgement

Dokument vznikl za finanční podpory grantů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy: MSM0021620838, LC536, 1ET100300517, 1ET101120503, 1ET201120505; Grantové agentury České republiky: GA201/05/H014, GA405/05/0913 a Grantové agentury Univerzity Karlovy: UK350/2005, UK352/2005, UK375/2005.