Abstrakt

Tato technická zpráva je dokumentací k Pražskému závislostnímu korpusu verze 2.0 (PDT 2.0). Obsahuje podrobný komplexní popis dosavadních pravidel anotování českých vět na tektogramatické rovině, a to především po stránce lingvistické, ale i po stránce technické. Anotovaná data neodráží vždy přesně popisovaný stav pravidel anotace, proto je v technické zprávě zahrnut i co nejpřesnější popis anotovaných tektogramatických stromů v korpusu PDT 2.0.