Kapitola 9. Zásluhy

Následující lidé tím či oním způsobem přispěli k vytvoření a vývoji Pražského závislostního korpusu, verze 2.0. Uvedeni jsou v abecedním pořadí (podle příjmení), s výjimkou publikací (jako jsou Pokyny pro anotátory), u kterých je zachováno publikované pořadí autorů.