Kapitola 10. Poděkování

Vývoj Pražského závislostního korpusu, verze 2.0 byl podporován těmito organizacemi, projekty a sponzory:

Děkujeme našim partnerům v uvedených projektech, jmenovitě Ústavu Českého národního korpusu a Ústavu teoretické a komputační lingvistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, prvnímu z nich za poskytnutí původních surových dat a oběma za vhled do problematiky během diskusí v devítiletém období, které vyvrcholilo zveřejněním PDT 2.0. Jsme vděční také poskytovatelům textů, jedná se o Lidové Noviny Publishers, Mladou Frontu Dnes, původní vydavatele časopisu Českomoravský Profit a Vesmír s.r.o., za svolení k vložení jejich textů do distribuce PDT. Rádi bychom poděkovali také mnoha dalším, jejichž práce byla využita během vytváření PDT 2.0, zvláště autorům obrovského množství úžasných nástrojů dostupných pod licencí GPL nebo jiným způsobem nám přístupných, od Linuxu přes Perl po všechny drobné, ale čas šetřící programátorské klenoty.