Kapitola 8. Instalace

Pro usnadnění instalace PDT jsme připravili instalační programy pro operační systémy Linux a MS Windows, ty mohou být použity k instalaci z distribučního CD-ROM. Poznamenejme však, že většinu částí PDT 2.0 lze používat přímo z distribučního CD-ROM nebo z jeho kopie; některé části mohou být instalovány samostatně pomocí svých vlastních instalačních programů.

Instalace na Linuxu.  V kořenovém adresáři distribuce na CD-ROM spusťte program ./Install-Linux.pl nebo perl Install-Linux.pl. Budete vyzváni k výběru komponent, které si přejete nainstalovat, a k určení cílového adresáře na vašem systému; zvolené komponenty budou zkopírovány (a v některých případech i rozbaleny). Na závěr zobrazí instalační program informaci o tom, jak provést instalaci editoru stromů TrEd.

Instalace na MS Windows.  Instalační program spusťte poklepem na ikonu Install-Windows v kořenovém adresáři distribuce na CD-ROM. Instalační program nejprve ověří, zda je na vašem systému nainstalován Active State Perl ve správné verzi (nutný pro práci editoru stromů TrEd). Pokud není, bude zobrazena informace, odkud je možno tento Perl stáhnout a nainstalovat. Instalační program vám pak umožní vybrat komponenty PDT 2.0, které si přejete nainstalovat, a určit cílový adresář. Tyto komponenty jsou pak do zvoleného adresáře na vašem systému zkopírovány. (Upozorňujeme, že instalační program pro MS Windows nenabízí instalaci nástrojů pro automatickou anotaci textů; tyto nástroje jsou k dispozici jen pro Linux.) Na závěr je spuštěn samostatný instalační program editoru stromů TrEd.

Připravené instalační programy pro Linux a MS Windows nezahrnují instalaci Netgraphu, nástroje pro vyhledávání v korpusu. Pokud si přejete Netgraph nainstalovat, postupujte podle těchto návodů: