Kapitola 6. Publikace

Obsah

6.1. Teoretické pozadí PDT
6.2. PDT 2.0
6.2.1. Obecné informace
6.2.2. Morfologická rovina
6.2.3. Analytická rovina
6.2.4. Tektogramatická rovina
6.3. Nástroje
6.3.1. Netgraph
6.3.2. Morfologická analýza a tagging
6.3.3. Parsing
6.3.4. Automatické přiřazování funktorů

Zde najdete seznam publikací, zabývajících se následujícími tématy:

Obecné publikace v sekci 6.2 - "PDT 2.0" jsou uspořádány podle data zveřejnění. Díky tomu lze získat přehled o postupu prací na PDT. Publikace v ostatních sekcích jsou seřazeny obvyklým způsobem, tj. v abecedním pořadí podle příjmení prvního autora.

Většina publikací je k dispozici v elektronické podobě (v souborech PDF i Postscript), jak je u každé publikace naznačeno. Elektronické verze jsou kopie autorů, poskytnuté na osobní žádost, a jako takové jsou určené pouze pro osobní užití. Ke všem zde uvedeným publikacím jsou k dispozici i záznamy BibTeX.

6.1. Teoretické pozadí PDT

Eva Hajičová: Issues of Sentence Structure and Discourse Patterns. Charles University, Prague, Czech Republic, 1993. K dispozici: BibTeX

Eva Hajičová, Jarmila Panevová: "Valency (case) frames". V: P. Sgall (ed.): Contributions to Functional Syntax, Semantics and Language Comprehension, Prague:Academia, 1984, pp. 147-188. K dispozici: BibTeX

Eva Hajičová, Barbara H. Partee, Petr Sgall: Topic-focus articulation, tripartite structures, and semantic content. Amsterdam:Kluwer, 1998. K dispozici: BibTeX

Jarmila Panevová: "On verbal frames in Functional generative description I". V: Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, 22, MFF UK, Prague, Czech Republic, 1974, pp. 3-40. K dispozici: PDF, PS, BibTeX

Jarmila Panevová: "On verbal frames in functional generative description II". V: Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, 23, MFF UK, Prague, Czech Republic, 1975, pp. 17-52. K dispozici: PDF, PS, BibTeX

Jarmila Panevová: Formy a funkce ve stavbě české věty. Prague:Academia, 1980. K dispozici: BibTeX

Vladimír Petkevič: "A new dependency based specification of underlying representations of sentences". V: Theoretical Linguistics, 14, 1987, pp. 143-172. K dispozici: BibTeX

Vladimir Petkevič: "A New Formal Specification of Underlying Representations". V: Theoretical Linguistics, 21, 1995, pp. 7-61. K dispozici: BibTeX

Petr Sgall: Generativní popis jazyka a česká deklinace. Prague:Academia, 1967. K dispozici: BibTeX

Petr Sgall: Contributions to Functional Syntax, Semantics and Language Comprehension. Prague:Academia, 1984. K dispozici: BibTeX

Petr Sgall: "Underlying Structure of Sentence and its Relation to Semantics". V: T. Reuther (ed.): Wiener Slawisticher Almanach. Sonderband 33, 1992, pp. 273-282. K dispozici: BibTeX

Petr Sgall: "Valency and Underlying Structure. An alternative view on dependency". V: L. Wanner (ed.): Recent Trends in meaning-text theory, Amsterdam/Philadelphia: Benjamins, 1997, pp. 149-166. K dispozici: BibTeX

Petr Sgall, Eva Hajičová, Jarmila Panevová: The Meaning of the Sentence in Its Semantic and Pragmatic Aspects. Dordrecht:Reidel Publishing Company and Prague:Academia, 1986. K dispozici: BibTeX

Vladimír Šmilauer: Novočeská skladba. Státní pedagogické nakladatelství, Prague, Czech Republic, 1969. K dispozici: BibTeX

6.2. PDT 2.0

6.2.1. Obecné informace

Motivace k vytvoření PDT

Jan Hajič, Eva Hajičová, Alexander Rosen: "Formal Representation of Language Structures". V: TELRI Newsletter, 3, 1996, pp. 12-19. K dispozici: PDF, PS, BibTeX

2000

Jan Hajič, Alena Böhmová, Eva Hajičová, Barbora Vidová Hladká: "The Prague Dependency Treebank: A Three-Level Annotation Scenario". V: A. Abeillé (ed.): Treebanks: Building and Using Parsed Corpora, Amsterdam:Kluwer, 2000, pp. 103-127. K dispozici: PDF, PS, BibTeX

Jarmila Panevová: "Building an electronic language database nowadays: The Prague Dependency Treebank". 2000. K dispozici: PDF, PS, BibTeX

2001

Jan Hajič, Eva Hajičová, Petr Pajas, Jarmila Panevová, Petr Sgall, Barbora Vidová Hladká: "Prague Dependency Treebank 1.0 (Final Production Label)". V: CD-ROM, CAT: LDC2001T10, ISBN 1-58563-212-0, Linguistic Data Consortium, 2001. K dispozici: BibTeX

Jan Hajič, Petr Pajas, Barbora Vidová Hladká: "The Prague Dependency Treebank: Annotation Structure and Support". V: Proceedings of the IRCS Workshop on Linguistic Databases, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA, 2001, pp. 105-114. K dispozici: PDF, PS, BibTeX

Eva Hajičová, Jan Hajič, Martin Holub, Petr Pajas, Veronika Kolářová-Řezníčková, Petr Sgall, Barbora Vidová Hladká: "The Current Status of the Prague Dependency Treebank" V: V. Matoušek, P. Mautner, R. Mouček, K. Taušer (eds.): Proceedings of the 5th International Conference on Text, Speech and Dialogue, Železná Ruda - Špičák, Czech Republic, Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York, 2001, pp. 11-20. K dispozici: PDF, PS, BibTeX

Eva Hajičová, Petr Sgall: "A reusable corpus needs syntactic annotations: Prague Dependency Treebank". V: A rainbow of corpora-corpus linguistics and the languages of the world, Munich: Licom-Europa, 2001, pp. 37-48. K dispozici: PDF, PS, BibTeX

2002

Eva Hajičová: "Theoretical description of language as a basis of corpus annotation: The case of Prague Dependency Treebank". V: E. Hajičová, P. Sgall, J. Hana, T. Hoskovec (eds.): Prague Linguistic Circle Papers, (4), Amsterdam/Philadelphia:John Benjamins, 2002, pp. 111-127. K dispozici: BibTeX

Jarmila Panevová, Eva Hajičová, Petr Sgall: "K nové úrovni bohemistické práce: Využití anotovaného korpusu. Část 1". V: Slovo a slovesnost, 63, Czech Academy of Science, Prague, 2002, pp. 161-177. K dispozici: PDF, PS, BibTeX

Jarmila Panevová, Eva Hajičová, Petr Sgall: "K nové úrovni bohemistické práce: Využití anotovaného korpusu. Část 2". V: Slovo a slovesnost, 63, Czech Academy of Science, Prague, 2002, pp. 241-262. K dispozici: PDF, PS, BibTeX

Barbora Vidová Hladká: "Pražský závislostní korpus aneb Co tady před padesáti lety nebylo". V: Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, 47, (4), Jednota českých matematiků a fyziků, 2002, pp. 298-306. K dispozici: PDF, PS, BibTeX

2003

Alena Böhmová, Eva Hajičová: "Large Language Data and the Degrees of Automation". V: E. Hajičová, A. Kotěšovcová, J. Mírovský (eds.): Proceedings of XVII International Congress of Linguists, CD-ROM, Matfyzpress, MFF UK, Prague, Czech Republic, 2003. K dispozici: PDF, PS, BibTeX

2004

Jan Hajič: "Complex Corpus Annotation: The Prague Dependency Treebank". Jazykovedný ústav Ľ. Štúra, SAV, Bratislava, Slovakia, 2004. K dispozici: PDF, PS, BibTeX

2005

Petr Pajas, Jan Štěpánek: "A Generic XML-Based Format for Structured Linguistic Annotation and Its Application to Prague Dependency Treebank 2.0". V: UFAL Technical Report, 29, MFF UK, Prague, Czech Republic, 2005. K dispozici: PDF, PS, BibTeX

6.2.2. Morfologická rovina

Jan Hajič: Disambiguation of Rich Inflection (Computational Morphology of Czech). Karolinum, Charles University Press, Prague, Czech Republic, 2004. K dispozici: BibTeX

Dan Zeman, Jiří Hana, Hana Hanová, Jan Hajič, Emil Jeřábek, Barbora Vidová Hladká: "A Manual for Morphological Annotation, 2nd edition (html)". V: ÚFAL Technical Report, 27, MFF UK, Prague, Czech Republic, 2005. K dispozici: PDF, PS, BibTeX

6.2.3. Analytická rovina

Jan Hajič: "Building a Syntactically Annotated Corpus: The Prague Dependency Treebank". V: E. Hajičová (ed.): Issues of Valency and Meaning. Studies in Honour of Jarmila Panevová, Karolinum, Charles University Press, Prague, Czech Republic, 1998, pp. 106-132. K dispozici: PDF, PS, BibTeX

Jan Hajič, Eva Hajičová: "Syntactic tagging in the Prague Dependency Treebank". V: R. Marcinkeviciene, N. Volz (eds.): Proceedings of the Second European Seminar "Language Applications for a Multilingual Europe", TELRI, Kaunas, Lithuania, 1997, pp. 55-68. K dispozici: PDF, PS, BibTeX

Jan Hajič, Eva Hajičová, Jarmila Panevová, Petr Sgall: "Syntax v Českém národním korpusu". V: Slovo a slovesnost, Czech Academy of Science, Prague, 1998, pp. 168-177. K dispozici: BibTeX

Jan Hajič, Jarmila Panevová, Eva Buráňová, Zdeňka Urešová, Alla Bémová: "Anotace Pražského závislostního korpusu na analytické rovině: pokyny pro anotátory (html)". 1999. K dispozici: PDF, PS, BibTeX

Eva Hajičová, Zdeněk Kirschner, Petr Sgall: "A Manual for Analytical Layer Annotation of the Prague Dependency Treebank (English translation) (html)". 1999. K dispozici: PDF, PS, BibTeX

Roman Ondruška, Jarmila Panevová, Jan Štěpánek: "An Exploitation of the Prague Dependency Treebank: A Valency Case". V: K. Simov, P. Osenova (eds.): Proceedings of the Workshop on Shallow Processing of Large Corpora, UCREL, Lancaster University, Lancaster, Great Britain, 2003, pp. 69-77. K dispozici: PDF, PS, BibTeX

6.2.4. Tektogramatická rovina

Struktura anotace

Alena Böhmová: "Automatic Procedures in Tectogrammatical Tagging". V: Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, 76, MFF UK, Prague, Czech Republic, 2001, pp. 23-34. K dispozici: PDF, PS, BibTeX

Alena Böhmová, Silvie Cinková, Eva Hajičová: "A Manual for Tectogrammatical Layer Annotation of the Prague Dependency Treebank (English translation) (html)". 2005. K dispozici: PDF, PS, BibTeX

Alena Böhmová, Petr Sgall: "Automatic procedures in tectogrammatical tagging". V: Proceedings of the Workshop on Linguistically Interpreted Corpora, 18th International Conference on Computational Linguistics, Saarbrücken, Germany, 2000, pp. 65-70. K dispozici: PDF, PS, BibTeX

Eva Hajičová: "Prague Dependency Treebank: From analytic to tectogrammatical annotations". V: P. Sojka, V. Matoušek, K. Pala, I. Kopeček (eds.): Proceedings of the 2nd International Conference on Text, Speech and Dialogue, Brno, Czech Republic, Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York, 1998, pp. 45-50. K dispozici: PDF, PS, BibTeX

Eva Hajičová, Jiří Havelka, Petr Sgall, Kateřina Veselá, Daniel Zeman: "Issues of Projectivity in the Prague Dependency Treebank". V: Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, 81, MFF UK, Prague, Czech Republic, Prague, 2004, pp. 5-22. K dispozici: PDF, PS, BibTeX

Eva Hajičová, Petr Pajas: "Evaluation of Tectogrammatical Annotation of PDT". V: P. Sojka, I. Kopeček, K. Pala (eds.): Proceedings of the 3rd International Conference on Text, Speech and Dialogue, Brno, Czech Republic, Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York, 2000, pp. 75-80. K dispozici: BibTeX

Eva Hajičová, Petr Pajas, Kateřina Veselá: "Corpus Annotation on the Tectogrammatical Layer: Summarizing the First Stages of Evaluations". V: Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, 77, MFF UK, Prague, Czech Republic, Prague, 2002, pp. 5-18. K dispozici: PDF, PS, BibTeX

Marie Mikulová, Alevtina Bémová, Jan Hajič, Eva Hajičová, Jiří Havelka, Veronika Kolářová-Řezníčková, Lucie Kučová, Markéta Lopatková, Petr Pajas, Jarmila Panevová, Magda Razímová, Petr Sgall, Jan Štěpánek, Zdeňka Urešová, Kateřina Veselá, Zdeněk Žabokrtský: "Anotace Pražského závislostního korpusu na tektogramatické rovině: pokyny pro anotátory (html)". 2005. K dispozici: PDF, PS, BibTeX

Jarmila Panevová, Alena Böhmová, Petr Sgall: "Syntactic Tagging: Procedure for the Transition from the Analytic to the Tectogrammatical Tree Structure". V: V. Matoušek, P. Mautner, J. Ocelíková, P. Sojka (eds.): Proceedings of the 2nd International Conference on Text, Speech and Dialogue, Plzeň, Czech Republic, Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York, 1999, pp. 34-38. K dispozici: PDF, PS, BibTeX

Jarmila Panevová, Eva Hajičová, Petr Sgall: "Tectogrammatics in corpus tagging". V: I. Kenesei, R. M. Harnish (eds.): Perspectives on Semantics, Pragmatics, and Discourse; A Festschrift for Ferenc Kiefer (Pragmatics and Beyond new Series), (90), Amsterdam/Philadelphia:John Benjamins, 2001, pp. 294-299. K dispozici: PDF, PS, BibTeX

Jarmila Panevová, Veronika Kolářová-Řezníčková, Zdeňka Urešová: "The Theory of Control Applied to the Prague Dependency Treebank (PDT)". V: R. Frank (ed.): Proceedings of the 6th International Workshop on Tree Adjoining Grammars and Related Frameworks (TAG+6), Universita di Venezia, Venezia, Italy, 2002, pp. 175-180. K dispozici: PDF, PS, BibTeX

Veronika Kolářová-Řezníčková: "PDT: Two Steps in Tectogrammatical Annotation with respect to some Issues of Deletion". V: Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, 78, MFF UK, Prague, Czech Republic, Prague, 2002, pp. 37-52. K dispozici: PDF, PS, BibTeX

Petr Sgall, Jarmila Panevová, Eva Hajičová: "Deep Syntactic Annotation: Tectogrammatical Representation and Beyond". V: A. Meyers (ed.): Proceedings of the HLT-NAACL 2004 Workshop: Frontiers in Corpus Annotation, Association for Computational Linguistics, Boston, Massachusetts, USA, 2004, pp. 32-38. K dispozici: PDF, PS, BibTeX

Aktuální členění

Eva Hajičová: "The Prague Dependency Treebank: Crossing the Sentence Boundary". V: V. Matoušek, P. Mautner, J. Ocelíková, P. Sojka (eds.): Proceedings of the 2nd International Conference on Text, Speech and Dialogue, Plzeň, Czech Republic, Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York, 1999, pp. 20-27. K dispozici: PDF, PS, BibTeX

Eva Hajičová: "Dependency-Based Underlying-Structure Tagging of a Very Large Czech Corpus". V: S. Kahane (ed.): Special issue of TAL journal, Grammaires de Dépendence / Dependency Grammars, Paris:Hermes, 2000, pp. 57-78. K dispozici: PDF, PS, BibTeX

Eva Hajičová, Petr Sgall: "Degrees of Contrast and the Topic-Focus Articulation". (1), Berlin:Walter de Gruyter, 2004, pp. 1-13. K dispozici: PDF, PS, BibTeX

Eva Hajičová, Petr Sgall, Eva Buráňová: "Topic-Focus Articulation and degrees of salience in the Prague Dependency Treebank". V: A. Carnie, H. Harley, M. Willie (eds.): Formal Approaches to Function in Grammar. In honor of Eloise Jelinek, Arizona, Amsterdam/Philadelphia:John Benjamins, Amsterdam/Philadelphia, 2003, pp. 165-177. K dispozici: PDF, PS, BibTeX

Eva Hajičová, Petr Sgall, Eva Buráňová: "Tagging of very large corpora: Topic-Focus Articulation". V: Proceedings of the 18th International Conference on Computational Linguistics, Saarbrücken, Germany, 2000, pp. 139-144. K dispozici: PDF, PS, BibTeX

Lucie Kučová, Eva Hajičová, Kateřina Veselá, Jiří Havelka: "Topic-focus articulation and anaphoric relations: A corpus based probe". V: (ed.): Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, 84, MFF UK, Prague, Czech Republic, 2005, pp. 5-12. K dispozici: PDF, PS, BibTeX

Petr Sgall: "Topic-Focus Articulation in Corpus Annotation". V: W. Menzel, C. Vertan (eds.): Natural language processing between linguistic inquiry and system engineering, Editura Universitatii Alexandru Ioan Cuza, Iasi, 2003, pp. 95-101. K dispozici: PDF, PS, BibTeX

Kateřina Veselá, Jiří Havelka: "Anotování aktuálního členění věty v Pražském závislostním korpusu". V: ÚFAL Technical Report, 20, MFF UK, Prague, Czech Republic, 2003. K dispozici: PDF, PS, BibTeX

Kateřina Veselá, Jiří Havelka, Eva Hajičová: "Annotators' Agreement: The Case of Topic-Focus Articulation". V: Proceedings of the 4th International Conference on Language Resources and Evaluation, European Language Resources Association, Lisboa, Portugal, 2004, pp. 2191-2194. K dispozici: PDF, PS, BibTeX

Koreference

Lucie Kučová, Eva Hajičová: "Coreferential Relations in the Prague Dependency Treebank". V: (ed.): Proceedings of the 5th International Conference on Discourse Anaphora and Anaphor Resolution 2004, San Miguel, Azores, Sept. 23-24, 2004, 2005, pp. 94-102. K dispozici: PDF, PS, BibTeX

Lucie Kučová, Veronika Kolářová-Řezníčková, Zdeněk Žabokrtský, Petr Pajas, Oliver Čulo: "Anotování koreference v Pražském závislostním korpusu". V: ÚFAL Technical Report, 19, MFF UK, Prague, Czech Republic, 2003. K dispozici: PDF, PS, BibTeX

Jarmila Panevová, Eva Hajičová, Petr Sgall: "Coreference in Annotating a Large Corpus". V: M. Gavrilidou, G. Carayannis, S. Markantonatou, S. Piperidis, G. Stainhaouer (eds.): Proceedings of the 2nd International Conference on Language Resources, (I), European Language Resources Association, Athens, Greece, 2000, pp. 497-500. K dispozici: PDF, PS, BibTeX

PDT-VALLEX

Silvie Cinková, Veronika Kolářová-Řezníčková: "Nouns as Components of Support Verb Constructions in the Prague Dependency Treebank". V: Korpusy a korpusová lingvistika v zahraničí a na Slovensku, 2004. K dispozici: PDF, PS, BibTeX

Jan Hajič, Václav Honetschläger: "Annotation Lexicons: Using the Valency Lexicon for Tectogrammatical Annotation". V: Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, 79--80, MFF UK, Prague, Czech Republic, 2003, pp. 61-86. K dispozici: PDF, PS, BibTeX

Jan Hajič, Jarmila Panevová, Zdeňka Urešová, Alevtina Bémová, Veronika Kolářová-Řezníčková, Petr Pajas: "PDT-VALLEX: Creating a Large-coverage Valency Lexicon for Treebank Annotation". V: J. Nivre, E. Hinrichs (eds.): Proceedings of The Second Workshop on Treebanks and Linguistic Theories, Vaxjo University Press, Vaxjo, Sweden, 2003, pp. 57-68. K dispozici: PDF, PS, BibTeX

Jan Hajič, Zdeňka Urešová: "Linguistic Annotation: from Links to Cross-Layer Lexicons". V: J. Nivre, E. Hinrichs (eds.): Proceedings of The Second Workshop on Treebanks and Linguistic Theories, Vaxjo University Press, Vaxjo, Sweden, 2003, pp. 69-80. K dispozici: PDF, PS, BibTeX

Václav Honetschläger: "Using a Czech Valency Lexicon for Annotation Support". V: V. Matoušek, P. Mautner (eds.): Proceedings of the 6th International Conference on Text, Speech and Dialogue, České Budějovice, Czech Republic, Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York, 2003, pp. 120-126. K dispozici: PDF, PS, BibTeX

Markéta Lopatková, Jarmila Panevová: "Recent developments of the theory of valency in the light of the Prague Dependency Treebank". V: Mária Šimková (ed.):, Veda Bratislava, Slovakia, 2005. K dispozici: PDF, PS, BibTeX

Zdeňka Urešová: "The Verbal Valency in the Prague Dependency Treebank from the Annotator's Point of View". Jazykovedný ústav Ľ. Štúra, SAV, Bratislava, Slovakia, 2004. K dispozici: PDF, PS, BibTeX

Zdeněk Žabokrtský: Valency Lexicon of Czech Verbs (PhD thesis). UFAL MFF UK, Prague, Czech Republic, 2005. K dispozici: PDF, PS, BibTeX

6.3. Nástroje

6.3.1. Netgraph

Jiří Mírovský, Roman Ondruška: "NetGraph System: Searching through the Prague Dependency Treebank". V: Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, 77, MFF UK, Prague, Czech Republic, Prague, 2002, pp. 101-104. K dispozici: PDF, PS, BibTeX

Roman Ondruška, Jiří Mírovský, Daniel Průša: "Searching through Prague Dependency Treebank-Conception and Architecture". V: Proceedings of The First Workshop on Treebanks and Linguistic Theories, LML, Bulgarian Academy of Sciences and SfS, Tuebingen University, Sofia, Bulgaria and Tuebingen, Germany, 2002, pp. 114-122. K dispozici: PDF, PS, BibTeX

6.3.2. Morfologická analýza a tagging

Jan Hajič: Disambiguation of Rich Inflection (Computational Morphology of Czech). Karolinum, Charles Univeristy Press, Prague, Czech Republic, 2004. K dispozici: BibTeX

Jan Hajič: "Morphological Tagging: Data vs. Dictionaries". V: Proceedings of the 6th Applied Natural Language Processing and the 1st NAACL Conference, Seattle, Washington, USA, 2000, pp. 94-101. K dispozici: PDF, PS, BibTeX

Jan Hajič, Barbora Vidová Hladká: "Tagging Inflective Languages: Prediction of Morphological Categories for a Rich, Structured Tagset". V: Proceedings of the COLING-ACL Conference, Montreal, Canada, 1998, pp. 483-490. K dispozici: PDF, PS, BibTeX

Barbora Vidová-Hladká: Czech Language Tagging. PhD thesis, ÚFAL MFF UK, Prague, Czech Republic, 2000. K dispozici: PDF, PS, BibTeX

6.3.3. Parsing

Jan Hajič, Barbora Hladká, Daniel Zeman, Michael Collins, Lance Ramshaw, Christoph Tillmann, Eric Brill, Douglas Jones, Cynthia Kuo, Ozren Schwartz: "Core Natural Language Processing Technology Applicable to Multiple Languages". Center for Language and Speech Processing, Johns Hopkins University, Baltimore, USA, 1998. K dispozici: PDF, PS, BibTeX

Vladislav Kuboň: Problems of Robust Parsing of Czech. PhD thesis, ÚFAL MFF UK, 2001. K dispozici: PDF, PS, BibTeX

Ryan McDonald, Fernando Pereira, Kiril Ribarov, Jan Hajič: "Non-Projective Dependency Parsing using Spanning Tree Algorithms". V: (ed.): Proceedings of Human Langauge Technology Conference and Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (HTL/EMNLP), Vancouver, BC, Canada, Oct. 6-8, 2005, pp. 523-530. K dispozici: PDF, PS, BibTeX

Kiril Ribarov: Automatic Building of a Dependency Tree-The Rule-Based Approach and Beyond. PhD thesis, ÚFAL MFF UK, Prague, Czech Republic, 2004. K dispozici: PDF, PS, BibTeX

Daniel Zeman: Parsing with a Statistical Dependency Model. PhD thesis, ÚFAL MFF UK, Prague, Czech Republic, 2005. K dispozici: PDF, PS, BibTeX

6.3.4. Automatické přiřazování funktorů

Petr Sgall, Zdeněk Žabokrtský, Sašo Džeroski: "A Machine Learning Approach to Automatic Functor Assignment in the Prague Dependency Treebank". V: R. M. Rodríguez, C. Paz Suárez Araujo (eds.): Proceedings of the 3rd International Conference on Language Resources and Evaluation, Las Palmas, Canary Islands, Spain, (5), European Language Resources Association, 2002, pp. 1513-1520. K dispozici: PDF, PS, BibTeX

Zdeněk Žabokrtský: "Automatic Functor Assignment in the Prague Dependency Treebank". V: P. Sojka, I. Kopeček, K. Pala (eds.): Proceedings of the 3rd International Conference on Text, Speech and Dialogue, Brno, Czech Republic, Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York, 2000, pp. 45-50. K dispozici: PDF, PS, BibTeX

Zdeněk Žabokrtský: "Automatic Functor Assignment in the Prague Dependency Treebank". V: ÚFAL Technical Report, 10, MFF UK, Prague, Czech Republic, 2001. K dispozici: PDF, PS, BibTeX