Za co bude zápočet?

Je nutné splnit následující podmínky:

 • 1. Rozumná účast a aktivita na cvičeních
 • 2. Získání 60 % ze všech možných bodů za domácí úlohy a testy
 • 3. Včasné odevzdání funkčního zápočtového programu spolu se všemi náležitostmi.

Domácí úlohy

 1. - Domácí úlohy budou zadávány prostřednictvím CodExu
 2. - Maximální počet za úlohy zadané na jednom cvičení se bude pohybovat kolem 30 bodů
 3. - Do 10 dnů od zadání lze za odevzdané úlohy získat plný počet bodů
 4. - V následujících 7 dnech bude možné za odevzdání získat nejvýše třetinu bodů
 5. - Originalita může být oceněna až 10 bonusovými body, které se nepočítají do základních 100 %

Zápočtový program - LS

Finální verzi zápočtového programu (včetně dokumentace a ostatních náležitostí (např. testovací data,uživatelský manuál) mi pošlete mailem nejpozději do 23:59 18.9.2015. Po tomto termínu už nebude možné program měnit. Kdykoliv před uplynutím tohoto termínu mi ale můžete poslat předběžnou verzi. Konzultace před odevzdáním programu jsou možné po předchozí domluvě.

Kdy mě určitě v Praze nezastihnete:

 • 3.-19.7.
 • 25.7.-9.8.
 • 23.-30.8.

Závazná specifikace

Specifikaci pište tak, jako by jste psali zadání úlohy do CodExu ! Jejím cílem je především přiblížení řešené problematiky čtenáři. Pokud se čtenář ze specifikace nedozví, co má být naprogramováno, jde pravděpodobně o chybnou specifikaci. Předpokládejte, že všechno, co čtenář ví o daném problému se dozvěděl (přímo/odkazem) ze specifikace.

Specifikace by měla obsahovat následující informace:

 1. - Vymezení problematiky, kterou se program bude zabývat.
 2. - Co program bude umět a jaké budou limity jeho možností. Je možné řešit pouze specifickou podoblast dané problematiky.
 3. - Popis formátu vstupu a výstupu.

Specifikaci prosím odevzdávejte ve formátu PDF. Stačí v rozsahu na 1 A4. Cílem je přesně a stručně vyjádřit o co jde - nejlépe tak, aby to podle textu vaší specifikace měl šanci pochopit a naprogramovat třeba člověk, který sedí na cvičení vedle vás.

Odevzdání zápočtového programu

Pro odevzdání finální verze zápočtového programu je třeba:

 1. 1. poslat mailem zdrojový kód, dokumentaci a testovací data (viz. termín výše)
 2. 2. domluvit termín odevzdání
 3. 3. osobně se dostavit a program předvést

Zdrojový kód by měl být rozumným způsobem formátovaný a komentovaný.

Dokumentace by měla obsahovat především návod k použití Vašeho programu. Při psaní dokumentace je dobré se inspirovat obecnými zásadami, které pěkně zpracovala například Markéta Popelová,Jan Hric nebo Rudolf Kryl (řazeno podle délky textu od nejkratšího dokumentu).

Testovací data přikládejte ve zvláštním souboru jako přílohu - neměla by být součástí dokumentace. Smyslem testovacích dat je usnadnění demonstrace programu. V ideálním případě by měla být testovací data v textovém souboru, který program dokáže zpracovat. Pokud programujete interaktivní program (vstup zadává uživatel za běhu programu), testovací data zpravidla nejsou nutná. O to detailnější by však měl být návod k použití programu.