Kontakt

Pokud mi něco chcete, napište mi mail. Jestliže se se mnou mailem dohodnete na konzultaci, najdete mě na jedné z níže uvedených adres.

  • Mailová adresa: vodrazka at ktiml mff cuni cz
  • Fyzická adresa: Malostranské náměstí 25
    • 4. patro, západní křídlo, místnost 426
    • 2. patro, východní křídlo, místnost 207