VALLEX 2.6

Valency Lexicon of Czech Verbs


Markéta Lopatková, Václava Kettnerová, Eduard Bejček, Karolína Skwarska, Zdeněk Žabokrtský
logo
   Home

   Intro

   VALLEX Data
     - as web pages
     - as a book
     - as an XML file

   VALEVAL

   Docs & Publications

   License & Registration

   Download

   Disclaimer

   Acknowledgements

      logo

The valency lexicon of Czech verbs VALLEX has been created at the Institute of Formal and Applied Linguistics, Faculty of Mathematics and Physics, Charles University in Prague.
VALLEX version 2.6 (and its successors) is being developed within the project

The work on the lexicon was also partially supported by the following grants:

 • grants of the Grant Agency of the Czech Republic No. 405/04/0243 “The Valency Lexicon of Czech Verbs with Complex Syntactic-Semantic Annotation” and No. 405/08/0681 “Syntactic Analysis of Czech Complex Sentences for Natural Language Processing”,
 • grant of the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic No. LC 536 “Center for Computational Linguistics”,
 • grant of the Information Society No. 1ET100300517,
 • project of the Ministry of Education, Youth and Sports No. MSM0021620838 (Objects of Research),
 • LINDAT-CLARIN: Institut pro analýzu, zpracování a distribuci lingvistických dat (LM2010013).

When creating VALLEX, we have used the following Czech dictionaries (some of them via the dictionary browser DEBDict) and corpora of Czech texts:

 • Slovník BRIEF (see Pala, K., Ševeček, P.: Valence čaských sloves. Sborník prací FFBU. p. 41-54, Brno, 1997.)
 • Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Mejstřík (ed.). Praha, Academia, 2003.
 • Slovník spisovného jazyka českého. Havránek, B. (ed.). Praha, Academia, 1994.
 • Slovesa pro praxi. Svozilová N., Prouzová H., Jirsová A. Academia, Praha, 1997
 • Slovník slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení. Svozilová N., Prouzová H., Jirsová A. Academia, Praha, 2005.
 • Český národní korpus (see Blatná, R., Čermák, F.: Jak využívat Český národní korpus. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2005.)
 • Prague Dependency Treebank 2.0. Hajič, J. et al. Philadelphia, PA, USA, Linguistic Data Consortium, 2006.

Many thanks for an extensive linguistic and also technical advice go to our colleagues from UFAL, especially to professor Jarmila Panevová.