Frames containing form "místo+2"
mluvit, mluvívat 5
přebírat, přebrat, převzít, přebírávat 1