Frames containing form "účinkem"
míjet se, minout se 4