Frames containing form "v hlavě"
ležet, léhat, léhávat 9
probíhat, proběhnout 5
rozsvěcet/rozsvěcovat se, rozsvítit se 3