rozsvěcet/rozsvěcovat seimpf, rozsvítit sepf

 1 
 ≈   impf: plát světlem  pf: zaplanout světlem
-frame:   ACTobl  MEANStyp  
17
-example:    impf: místnosti se rozsvěcely jasným světlem  pf: místnosti se rozsvítily jasným světlem

 2 
 ≈  mít radost; tvářit se pozitivně (idiom)
-frame:   ACTobl  PATopt  
17
-example:    impf: dětské tváře se rozsvěcely radostí  pf: dětské tváře se rozsvítily radostí

 3 
 ≈  jen rozsvítitpf se
pochopit (idiom)
-frame:   ACTobl  DPHRobl  BENtyp  
1v hlavě3
-example:   rozsvítilo se mu v hlavě