Frames containing form "do své/do vlastní kapsy"
hospodařit 3