hospodařitimpf

 1 
 ≈  pracovat a řídit práci v zemědělském hospodářství / v domácnosti
-frame:   ACTobl  LOCtyp  
1
-example:   otec odešel na výměnek a na statku začal hospodařit syn; ovdovělému synovi hospodaří matka; v zemi hospodařilo nepřátelské vojsko; na sýpce jim hospodařily myši
-rfl:   pass0: Drobným zemědělcům se v této zemi hospodaří těžko.

 2 
 ≈  spravovat hmotné / nehmotné prostředky
-frame:   ACTobl  PATobl  CRITtyp  
17,s+7
-example:   hospodařit podle rozpočtu; hospodařit s majetkem sirotků; hospodařit se zdravím / s časem
-rfl:   pass0: S těmito příjmy se bude hospodařit již podle nově přijatého rozpočtu.

 3 
 ≈  obohacovat se na úkor jiných (idiom)
-frame:   ACTobl  DPHRobl  
1do své/do vlastní kapsy
-example:   prohnaný pokladní hospodařil jen do své kapsy
-rfl:   pass0: hospodařilo se jen do vlastní kapsy