Frames containing form "hlavou"
honit se 4
potřásat, potřást, potřásávat 2
probíhat, proběhnout 5
táhnout 20