Frames containing form "telefon"
zvedat, zvednout, zvedávat 6