Frames containing form "před očima"
ztrácet se, ztratit se 4