ztrácet seimpf, ztratit sepf

 1 
 ≈   impf: mizet; vzdalovat se  pf: zmizet; vzdálit se
-frame:   ACTobl  PATopt  LOCtyp  
13
-example:    impf: ztrácel se rodičům v davu  pf: děti se ztratily rodičům v davu

 2 
 ≈   impf: ubývat; vytrácet se  pf: ubýt; vytratit se
-frame:   ACTobl  LOCtyp  DIRtyp  BENtyp  
13
-example:    impf: voda se ztrácela ze studny; ve společnosti se ztrácela úcta ke stáří  pf: voda se ze studny ztratila; ve společnosti se ztratila úcta ke stáří
-class:   motion

 3 
 ≈  jen ztratitpf se
odejít (idiom)
-frame:   ACTobl  DIRtyp  
1
-example:   koukal rychle se ztratit
-class:   motion

 4 
 ≈  jen ztrácetimpf se
chřadnout (idiom)
-frame:   ACTobl  BENtyp  DPHRtyp  
13před očima
-example:   nemocný se nám ztrácí před očima