Frames containing form "ve známost"
vcházet, vejít 3
vstupovat, vstoupit 5