Frames containing form "dveře"
trhat se, trhnout se, trhávat se 3
vyrážet, vyrazit 8