Frames containing form "do souvislosti/souvislostí"
dávat, dát 25